Komentovaná prohlídka výstavy Antonín Dvořák a zbožnost - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Akce Českého muzea hudby

Akce (16.1.2018)

Komentovaná prohlídka výstavy Antonín Dvořák a zbožnost

Vypravte se do Muzea Antonína Dvořáka

Prostor: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

Vydejte se s kurátorkami Muzea Antonína Dvořáka po stopách Dvořákovy zbožnosti. Nechte si vyložit skladatelův vztah k víře a k jednotlivým kostelům, které často a rád navštěvoval.
 
Představena budou také Dvořákova díla inspirovaná vírou jako např. Biblické písně, oratoria a mše. To vše na základě vystavených předmětů, originálů Dvořákových Biblí a faksimilií autografů jeho skladeb.
 
Výstava Antonín Dvořák a zbožnost představuje skladatele jako upřímného křesťana. Dvořákovo životní motto "Bůh, láska, vlast!" poukazuje na skladatelovy hodnoty v celé jejich šíři – nejen pevná víra, ale také věrná láska a pravdivé vlastenectví byly pilíři jeho světonázoru.

Termín konání:

  • 16. 1. 2018 od 16:00 h
 

Zpět

Zobrazit výpis článků