Koncerty a přednášky v Českém muzeu hudby - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Akce Českého muzea hudby

Akce (18.9.2017-31.12.2017)

Koncerty a přednášky v Českém muzeu hudby

Program na 2017

Prostor: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

Zveme vás na koncerty, hudební programy a přenášky do atraktivních prostor Českého muzea hudby – bývalého baroknho kostela sv. Máří Magdaleny na Malé Straně.

Program:

 

 
PKF – Prague Philharmonia
Usurpator Tiranno aneb Lásky strasti v písních raného baroka
18. 9. 2017, 19.30 
Program prvního koncertu komorního cyklu PKF nabídne výlet do raného baroka, zazní skladby Claudia Monteverdiho, Giovanniho Antonia Rigattiho, Girolama Frescobaldiho. Barbary Strozzi, Tarquinia Merula a Giovanniho Felice Sancese.
Vstupenky je možné zakoupit či rezervovat na tel. 224 267 644
nebo e-mail: vstupenky@pkf.cz, více na www.pkf.cz.
 

 
JchArt Agency Prague
Vokální kvinteto UANGEL VOICE (Korea) s klavírním doprovodem
19. 9. 2017, 19:00
Nejslavnější klasické melodie
G. Verdi, G. Donizetti,T. Albinoni, F. Schubert, G. Bizet , R. 
Leoncavallo, G. Rossini
Charitativni koncert pro členy Klubu posluchačů hudby při agentuře JCH 
Vstup volný do vyčerpání kapacity sálu


Gymnázium nad Alejí
Koncert žáků školy

27. 9. 2017 18:30

Vstup volný


 
PKF – Prague Philharmonia
Písně Nelaskavé
9. 10., 19:30
Ottorino Respighi: Písňový cyklus Deità silvane P. 107
Jan Novák: Orpheus et Eurydice pro soprán, violu d´amour a klavír
Petr Iljič Čajkovskij: Pět romancí pro mezzosoprán a klavír
Petr Eben: Písně nelaskavé pro alt a violu
Johannes Brahms: Zwei Gesänge pro alt, violu a klavír op. 91
Dagmar Mašková - viola, Michiyo Keiko - soprán, Eva Garajová -mezzosoprán, Jaroslav Šaroun – klavír
Vstupenky je možné zakoupit či rezervovat na tel. 224 267 644
nebo e-mail: vstupenky@pkf.cz, více na www.pkf.cz.


 
Koncert k příležitosti oslav 100. výročí obnovení Litevské státnosti
18. 10. 2017, v 18 hodin
Komorní sbor AIDIJA (Vilnius, Litva), umělecký vedoucí a dirigent Romualdas Gražinis
 Program koncertu: současná sborová hudba litevských autorů   
 Komorní sbor mládeže Aidija, založený v roce 1989 m., je aktivní součástí kulturního dění v Litvě, častý reprezentant státu na festivalech a koncertech po celém světě, osvícený propagátor nové tvorby litevských skladatelů, který za tyto umělecké počiny je oceňován v mezinárodních konkursech a festivalech v zahraničí i prémiemi doma. Po úspěšných vystoupeních v roce 2012 v Praze a Hradci Králové, Aidija se vrací a dále seznamuje české publikum s renomovanými autory komorní hudby. Vystoupení sboru oslovují posluchače neotřelým přístupem k jevištní prezentaci, citlivými interpretacemi a pěveckými výkony členů sboru.
 Vstup zdarma
Prosíme, potvrďte účast na +420 257 210 122/3, vaida.nemeckova@urm.lt.
Koncert jako součást oslav 100. výročí obnovení Litevské státnosti pořádá Velvyslanectví Litevské republiky v Praze


 
Lubomyr Melnyk - Martin Dvořák: Poetické úvahy ve volných chvílích
Spolek ProART
29. 10., 19:30 hod
Scénický koncert nejrychlejšího klavíristy na světě – Nadžánrové hudební divadlo
Jevištní pocta uměleckému vidění světa a osobnosti režiséra Petra Weigla
Vstupné: 390 Kč – 290 Kč, předprodej vstupenek na:  www.proart-festival.cz
 

 
PKF – Prague Philharmonia
Dvořákovo trio
30. 10., 19:30
Joseph Haydn: Klavírní trio č. 44 E dur Hob. XV:28
Bohuslav Martinů: Klavírní trio č. 2 d moll H 327
Franz Schubert: Klavírní trio č. 2 Es dur op. 100, D 929
Dvořákovo trio, Jan Fišer - housle, Tomáš Jamník - violoncello, Ivo Kahánek – klavír
Vstupenky je možné zakoupit či rezervovat na tel. 224 267 644
nebo e-mail: vstupenky@pkf.cz, více na www.pkf.cz.
 

  
"CESTA" - Hudba jako prostředek svobodného vyjádření
9. 11., 20:00
koncert klasické hudby ze skladeb autorů 20. a 21.st.  - I. Yun, P. Hindemith, J.Novák, M.Kopelent (pražská premiéra kompozice Amor Vincit )
interpreti: Isang Yun trio, klavírní trio Solaris 3, Irena Troupová - soprán, Hana Brožová - příčná flétna, Monika Boušková - anglický roh, Barbora Kodetová - umělecký přednes
koncert se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury
partneři koncertu: ÚSTR, Paměť národa
prodej vstupenek on-line: www.vstupenka.net, rezervace vstupenek: bouskova@bohemianartists.cz


 
PKF – Prague Philharmonia
Polibek múzy aneb za vším hledej ženu
13. 11., 19:30
Giuseppe Tartini: Sonáta pro housle a klavír č. 10 g moll op. 1 „Didone abbandonata“
Joseph Haydn: Kantáta pro sólový hlas a klavír „Arianna a Naxos“ H. 26b/2
Johannes Brahms: Sonáta pro klavír č. 3 f moll op. 5 (2. věta)
Vítězslav Novák: Pohádka srdce pro mezzosoprán a klavír op. 8
Johannes Brahms: Sonáta pro housle a klavír č. 2 A dur op. 100
Hana Jarošová Kubisová - housle, Lucie Hilscherová - mezzosoprán, Miroslav Sekera – klavír
Vstupenky je možné zakoupit či rezervovat na tel. 224 267 644
nebo e-mail: vstupenky@pkf.cz, více na www.pkf.cz.


 
Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře
14. 11. 2017, 19:00
Další ze série koncertů Smyčcového orchestru Pražské konzervatoře v Českém muzeu hudby. Na koncertě vystoupí společně s Nadačním fondem Harmonie a těšit se můžete mimo jiné na následující skladby Henri Purcell: Suita z opery 'Abdelazer', Josef Suk: Meditace na téma sv. Václav, Evžen Suchoň: Serenáda.
Všechna vystoupení diriguje Chuhei Iwasaki.
Vstupné 60 Kč.
 

 
 Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ 
Táňa Fischerová – recitace, Irena a Vojtěch Havlovi – hudební doprovod
15. 11. 2017, 19:00
Slavný pohádkový příběh přednese herečka Táňa Fischerová a na piano, violoncello, violu da gamba a tibetské mísy ji doprovodí svými skladbami Irena a Vojtěch Havlovi. Součástí pořadu, ve kterém se slovo prolíná s hudbou, pohádka se skutečností, budou i básně a texty dalších autorů.
Komentovaná prohlídka v rámci programu začíná v 18:00.
Vstupné v ceně běžné vstupenky.


 
Proměny liturgie
Kühnův smíšený sbor, Collegium Marianum
23. 11. 2017, 19:30
Program: A. A. Archangelskij, A. Pärt, B. Galuppi, A. Reichenauer
Prodej vstupenek v místě koncertu hodinu před začátkem,
Změna programu vyhrazena, rezervace vstupenek :  vstupenky@kuhnchoir.cz
Cena vstupenky: 250,-Kč., studenti a ZTP sleva 50 %, na základě předložení průkazu u vstupu.


 
Znovuobjevené kantáty J. Bendy
30. 11., 19:30
Novodobá premiéra hudebních děl z pražských a vídeňských archívů
účinkuje: orchestr Musica Florea, Irena Troupová - soprán, dir. Marek Štryncl
Vstupné: 300 Kč, 150 Kč snížené (senioři, studenti)
 

 
 
Vánoční koncert
CANCIONETA PRAGA A ATLANTIC BOYCHOIR
9. 12. 2017, 19:00
Cancioneta Praga publiku představí repertoár složený z vánočních pastorel a českých, evropských a amerických koled. Vánočním „dárkem“ pro posluchače bude vystoupení speciálního hosta koncertu, kanadského chlapeckého sboru Atlantic BoyChoir, který v té době absolvuje své evropské vánoční turné a který vede český sbormistr Jakub Martinec. A protože oba sbory i přes krátkou historii zdobí řada úspěchů a mezinárodních ocenění, věříme tak, že společný pražský koncert bude pro všechny posluchače neobyčejný zážitek.
Cancioneta Praga - sbormistr Lukáš Jindřich
Atlantic BoyChoir - sbormistr Jakub Martinec
Vstupné: 200 Kč, prodej vstupenek na www.ticketon.cz
www.cancionetapraga.cz, www.atlanticboychoir.ca
 

 
Vánoční koncert
Sbor mezinárodní školy ISP v Praze
12. 12., 19:00
Komunitní pěvecký sbor mezinárodní školy ISP v Praze je soubor složený z učitelů, rodičů a žáků školy a je otevřen všem jejím členům. Působí společně již dva roky s koncerty v Praze a Českém Krumlově. Vánoční koncert v prosinci bude zahrnovat tradiční a moderní vánoční hudbu z celého světa včetně spirituálů, gospelů a renesanční hudby. Uvedena budou také vokální a instrumentální sóla od W. A. Mozarta a hudba anglického skladatele Johna Ruttera. V závěru koncertu bude mít publikum příležitost zazpívat si společně se sborem.
Vstupné dobrovolné
 

 
Vánoční koncert
COLLEGIUM CANTANTIUM
13. 12., 19:00
Vánoční koncert ženského komorního sboru pod vedením sbormistra Zdeňka Kudrnky.
Vstupné: k zakoupení na místě
 

 
 
DPS Noctuella
14. 12., 19.00
DPS Noctuella je školní pěvecký sbor, který má několik oddělení. DPS Sovičky - 1. - 2. třída, DPS Kulíšci 2. - 4. třída a DPS Noctuella - 4. - 9. třída. Na koncertě zazní kromě směsi koled od K. Steckera a tradičního vánočního repertoiru pro děti, také klasická hudba pro flétnový soubor. Vánoční překvapení si připraví i vyšlé zpěvačky z Noctuelly - Old Noctuella. 
Vstupné dobrovolné
 

 
 
Tajemství vánoc
zpěvy, obchůzky a koledování
16. 12., 18.00
O vánocích prožívá člověk zrození božského dítěte a není v tom sám – je to jakési „kolektivní vzrušení“, je to svátek spoluúčasti na události, která se dotýká všech bez rozdílu věku, pohlaví a postavení. A proč tomu tak je? To nikdo neví… prostě to je a bude dobře, dokud to tak bude…
Účinkují: Muzika Rozmarýn a taneční soubor Vycpálkovci Praha
Vstupenky před představením v pokladně muzea
Vstupné 160,- Kč, děti do 10 let a ke stání 70,- Kč
Objednávky vstupenek: tajemstvivanoc@seznam.cz
 

 
Vánoční koncert, aneb panna syna porodila
17. 12., 18:00
Účinkují: Chlapecký sbor Bruncvík,
Benjamínci a Lvi - přípravná oddělení,
Drahoslav Gric – klavír, varhany Lenka Pištěcká, Marta Ebenová,
Klára Fleková – sbormistryně     
V programu se ponoříme do pokladů starých kancionálů a propojíme je s lidovými zpěvy.  Laskavé a nádherné harmonie písní poloviny minulého tisíciletí a českých barokních pastorel vystihují naprosto neopakovatelnou atmosféru českých Vánoc asi nejhlouběji, a proto jsou čistým chlapeckým duším tak blízké. Lidové koledy pak evokují potřebu posluchačů zazpívat si spolu se sborem, což zcela naplňuje hlavní motto sboru. Sbor doprovodí vynikající varhaník Drahoslav Gric a malý komorní orchestr složený ze členů Ensemble 18+.
Vstupné 150/90,- Kč


 
Koncert žáků ZUŠ Praha – Zbraslav
18. 12., 19:00
Program: výběr skladeb z klasické hudby
Vstupné dobrovolné
 

 
 Předvánoční koncert
České a evropské vánoční písně a koledy 
20. 12., 19:00
Účinkuje: Komorní smíšený pěvecký sbor Rosa (z Roztok u Prahy)
Ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Uměleckého sdružení ČVUT
Na programu budou skladby J. J. Ryby, A. Scarlattiho, V. Kozla, G. F. Händla, F. X. Brixiho a dalších autorů
Diriguje: Radek Šalša
vstupné: 100,- Kč; děti a senioři 50,- Kč
 

 
Silvestrovský koncert – slavné hudební bonbónky
31. 12., 17:00 hod.
Program: MOZART (Malá Noční Hudba, Divertimento), ALBINONI, DVOŘÁK, GRIEG, VIVALDI, JOPLIN aj.
Vystupuje: Smyčcové kvarteto z Bohemian Symphony Orchestra Prague: Radana Večtomová – I. housle, Anna Lundáková – II. housle, Markéta Ostmayerová – viola, Zuzana Robová - violoncello
Pořádá a vstupenky prodává: FIDELIO, s.r.o. www.fideliokoncerty.cz, tel. 777 918 077
Dále v síti Ticketpro a Ticketportal.
 

Zpět

Zobrazit výpis článků


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel