Křest nové knihy Milana Kuny Antonín Dvořák. Reflexe osobnosti a díla. Lexikon osob. - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Akce Českého muzea hudby

Akce (11.10.2017)

Křest nové knihy Milana Kuny Antonín Dvořák. Reflexe osobnosti a díla. Lexikon osob.

Zveme do Muzea Antonína Dvořáka.

Prostor: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

Publikace Antonín Dvořák, Reflexe osobnosti a díla je posledním dvořákovským dílem Milana Kuny, zpracovaným formou lexikonu. Autor v knize shrnuje Dvořákovy vztahy k dirigentům, skladatelům, instrumentalistům, operním pěvcům, hudebním kritikům, pedagogům, libretistům, nakladatelům, organizátorům festivalů, dramaturgům orchestrů, ale také ke svým žákům, přátelům a členům rodiny.

Kniha představuje formou slovníkových hesel 430 osobností z hudebního, kulturního i politického světa, ale též prostých lidí, kteří se se skladatelem vídali nebo si s ním korespondovali. Texty jsou oživeny úryvky z korespondence či z hudebních kritik, každé heslo doplňuje výběrová bibliografie. Kniha přináší řadu zajímavých postřehů o Dvořákových povahových vlastnostech a o jeho osobním životě a přes svůj encyklopedický charakter slouží jako poutavý průvodce po životě a díle velkého hudebního skladatele. 

Termín konání: středa 11. října 2017 v 17.30
Vstup zdarma

Program křtu

  • O autorovi a jeho dosavadní muzikologické a hlavně dvořákovské tvorbě pohovoří Markéta Hallová, předsedkyně Společnosti Antonína Dvořáka.
  • O své knize promluví autor. 
  • První a druhou část z Dvořákovy Suity A-dur op. 98 přednese klavírista Tomáš Víšek.
  • Kniha bude při této příležitosti k prodeji se slevou 20 %. Po křtu bude následovat autogramiáda.

O autorovi

Milan Kuna (nar. 1932) patří k renomovaným muzikologům. Většinu svého života strávil jako vědecký pracovník v hudebně vědném ústavu Akademie věd. Jeho badatelský záběr je široký, Dvořákovi se však věnoval takřka nejvíce. Ve své vysokoškolské disertaci Stylová problematika v díle Antonína Dvořáka jako jeden z prvních využíval Dvořákových skic pro studium geneze skladatelova díla. Kromě obsáhlých pojednání např. o vzniku Dimitrije a Jakobína, o skladatelově vztahu k Rusku a Vídni, o nerealizované Rusalce ve Vídni, o stipendiích a čestném doktorátu na pražské univerzitě, o vztahu k Čajkovskému a setkáních s ním, o Švabinského portrétech a kresbách Dvořáka apod., vedl Kuna v osmdesátých letech ediční tým, věnující se kritické edici Korespondence a dokumenty Antonína Dvořáka, jež obsáhla deset svazků (vyd. Supraphon/Bärenreiter). Jeho spolupracovníky byli hlavně pracovníci Muzea Antonína Dvořáka a Českého muzea hudby. V edici jsou soustředěny listinné písemnosti z domácích i zahraničních archívů, z velké části publikované poprvé, čímž bylo značně rozšířeno poznání Dvořákovy osobnosti a jeho tvorby, i zdokumentována šíře jeho hudebně interpretační činnosti.
 
Kuna se během svého života věnoval i jiným tématům, které monograficky zpracoval např. činnosti hudebníků a jejich tvorbě v nacistických koncentračních táborech (Hudba na hranici života, Hudba vzdoru a naděje: Terezín 1941–1945, Musik an der Grenze des Lebens) nebo českému hudebnímu životu za nacistické okupace (vydání zakázáno). Věnoval se i filmové hudbě (Zvuk a hudba ve filmu) a podstatně přispěl k výzkumu hudebně interpretačního umění (Čas a hudba). Zpracoval monografie o skladatelích Karlu Boleslavu Jirákovi (Exulantem proti své vůli), Karlu Reinerovi (Dvakrát zrozený) i dirigentu Václavu Talichovi (Šťastný i hořký úděl dirigenta). Z jeho populárně zaměřených knih byla nejúspěšnější kniha Skladatelé světové hudby, vydaná v sedmi jazycích (mj. i v čínštině). Za svou badatelskou a popularizační práci získal Kuna řadu ocenění, například prestižní cenu České hudební rady, stal se mezinárodním čestným občanem města New Orleans i čestným členem Společnosti Antonína Dvořáka. Svou činnost shrnul do knížky Být muzikologem, připravené k tisku.      
 
Fotografie přebalu knihy - portrét A. Dvořáka
Obálka knihy

Zpět

Zobrazit výpis článků