FENOMÉN MARTINŮ v Bruselu - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Novinky Českého muzea hudby

Novinka (14.1.2009-26.10.2009)

FENOMÉN MARTINŮ v Bruselu

Národní muzeum zahájilo ojedinělý výstavní projekt

14. ledna 2009 v Českém centru v Bruselu odstartoval široce koncipovaný výstavní projekt Národního muzea s názvem FENOMÉN MARTINŮ, který nabízí komplexní pohled na výjimečnou osobnost světové hudební kultury. Národní muzeum tak jednou z prvních unikátních kulturních počinů přispívá k propagaci českých tradic, kultury a historie v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Hudební skladatel Bohuslav Martinů (1890–1959) patří k významným představitelům hudební avantgardy minulého století i k nejvýznamnějším českým umělcům, kteří se stali nejen symbolem světovosti české hudby, ale též českého evropanství a kulturnosti našeho národa. V roce 2009 si světová kulturní veřejnost připomíná 50. výročí jeho úmrtí. Při této příležitosti připravilo Národní muzeum – České muzeum hudby (Praha) výstavu, která divákovi nabídne reprezentativní výběr exponátů z oblasti hudby, výtvarného umění i divadla. Ve středu 14. ledna 2009 byla v Českém centru v Bruselu slavnostně zahájena putovní část výstavy Fenomén Martinů, která na své cestě postupně navštíví další evropské metropole. V únoru a březnu 2009 bude výstava instalována v Berlíně, v dubnu v Paříži, v květnu v Lucemburku; dále je na programu Varšava, Madrid, Bratislava, Řím a další města. Dynamicky koncipovaná expozice se opírá o dva pilíře – skladatelův bohatý život a fenomenální dílo na straně jedné a o dobovou i současnou scénografickou reflexi jeho scénického díla na straně druhé. Výstava představuje bohatý zajímavý archivní a fotografický materiál, výtvarná i hudební díla, scénografickou a kostýmní tvorbu. Výstava je koncipována tak, aby se návštěvník mohl seznámit jak s faktografií, tak i emocionálně prožít setkání s hudbou a specifickým světem hudebního divadla Bohuslava Martinů. Neobyčejná osobnost a dílo Bohuslava Martinů, který se od roku 1923 stal dobrovolným vyslancem české kultury v zahraniční a jehož životem osudově smýkaly historické zvraty 20. století, má pro naši současnost mnohá poselství. „Umělec se stále ptá po smyslu života, svého vlastního i lidstva, hledá pravdu. Systém neurčitosti otevírá naše každodenní životy. Tlak mechanizace a uniformity je pro člověka impulsem k tomu, aby protestoval a umělec má jen jednu možnost, jak tento protest vyjádřit, a tím je jeho hudba.“ Scénická díla Bohuslava Martinů zaujímají v jeho tvorbě svébytné místo. Výstava se v sedmi zastaveních věnuje pomocí grafických panelů i krátkých audiovizuálních dokumentů skladatelovým baletům i operám a představuje osobité inscenace na české i zahraniční scéně od prvních uvedení až do současnosti. Hudební svět Bohuslava Martinů se tak prolíná s historickou i současnou výtvarnou a scénografickou tvorbou a ukazuje tak svou aktuálnost a nadčasovost. Snad pro tuto nadčasovost, fenomenální proměnlivost, barevnost a hlubokou emocionálnost tvorby i ahasverský osud Bohuslava Martinů byl výstavě, pořádané k jeho poctě, udělen statut oficiální doprovodné akce českého předsednictví v Radě Evropské unie. Celý výstavní projekt Národního muzea vyvrcholí ve velké reprezentativní výstavě v Českém muzeu hudby v Karmelitské ulici v Praze, která bude veřejnosti zpřístupněna 12. května 2009 a potrvá do 26. října 2009. Národní muzeum přizvalo ke spolupráci architekta Daniela Dvořáka a výtvarníka Milana Jaroše. Autorem audiovizuálního programu výstavy je Martin Stecker. Výstavní projekt FENOMÉN MARTINŮ je zařazen do mezinárodního projektu Martinů Revisited. Výročí Bohuslava Martinů je zařazeno mezi témata UNESCO pro období 2009–2010.

Zpět

Zobrazit výpis článků