Per la Ricuperata Salute di Offelia - objev Mozartovy a Salieriho ztracené skladby - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Připravujeme v Českém muzeu hudby

Připravujeme (26.2.2016-11.3.2016)

Per la Ricuperata Salute di Offelia - objev Mozartovy a Salieriho ztracené skladby

Vzácný tisk ztracené skladby Mozarta a Salieriho bude k vidění po dobu 14 dnů

Prostor: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

Národní muzeum vystaví vzácný tisk – libreto vídeňského básníka Lorenza Da Ponteho s názvem Per la Ricuperata Salute di Offelia, které bylo objeveno ve sbírce hudebněhistorického oddělení Národního muzea – Českého muzea hudby a bylo považováno za ztracené. Text zhudebnili na podzim roku 1785 skladatelé Antonio Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart a Cornetti.

fotografie skladby

Objevená skladba vzbudila velký zájem, proto bude vystavena od 26. února do 11. března 2016 ve stálé expozici Člověk – nástroj – hudba Českého muzea hudby v rámci běžného vstupného do objektu.

Tisk bude vystaven v blízkosti jednoho z TOP předmětů Národního muzea – kladívkového klavíru z 18. století, na nějž hrál W. A. Mozart během své první návštěvy Prahy v roce 1787. Více o tomto unikátním hudebním nástroji se můžete dozvědět ve videu na portálu Muzeum3000.cz

Návštěvníci tak budou mít pod dobu 14 dnů jedinečnou možnost prohlédnout si notový záznam skladby složené pro klavír a  zpěv, který se skládá ze tří částí zkomponovaných jednotlivými autory. Skladba vznikla k příležitosti uzdravení zpěvačky Nancy Storace – ceněné interpretky Salieriho a Mozartova díla. Da Ponteho báseň vypráví příběh o zpěvaččině několikaměsíční hlasové indispozici.
Tisk libreta odhaluje pseudonym autora básně, rok vydání, jméno tiskaře a počáteční písmena příjmení skladatelů Mozarta, Salieriho a Cornettiho. Libreto se dostalo do sbírek Národního muzea v 50. letech 20. století jako konfiskát.
 
Celou skladbu si můžete poslechnout také ve videu na portálu Muzeum3000.cz


 
 
Více informací o nalezení unikátního tisku najdete na našich webových stránkách:
 

Vstupné a otevírací doba:

viz  České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

 

W. A. Mozart
Antonio Salieri
Per la Ricuperata Salute di Offelia

Zpět

Zobrazit výpis článků