Kdož jsú boží bojovníci aneb Mistr Jan Hus, husitství a hudba - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Českého muzea hudby

Výstava (17.6.2015-1.9.2015)

Kdož jsú boží bojovníci aneb Mistr Jan Hus, husitství a hudba

výstavka ve vitrínách ve stálé expozici Českého muzea hudby

Prostor: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

Před šesti sty lety zemřel v Kostnici český reformátor Mistr Jan Hus (cca 1370–1415), který se stal jednou z nejvýznamnějších postav českých dějin.

Hudební reflexe Jana Husa i husitství byly a jsou velmi pestré. Víte například, že se Bedřich Smetana zúčastnil v roce 1868 pouti do Kostnice a přivezl si odtamtud suvenýr? Víte, že Antonín Dvořák zkombinoval ve své symfonické básni Husitská píseň Kdož jsú boží bojovníci se svatováclavským chorálem? A že se jediné známé vyobrazení interiéru Betlémské kaple zachovalo právě v hudebním rukopise, a to v kancionálu Písně chval božských z roku 1587?

Během letních měsíců je možné v Českém muzeu hudby vidět nejen tyto sbírkové předměty, ale i další rarity a památky s husitskou tematikou a to jako doplnění stálé expozice.


K 600. výročí upálení Mistra Jana Husa uspořádalo Národní muzeum ve své nové budově také výstavu Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015).
Navštívit ji můžete do 12. 7. 2015

Zpět

Zobrazit výpis článků