Pašije - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Českého muzea hudby

Výstava (14.3.2012-14.5.2012)

Pašije

výstavka věnovaná oblíbenému hudebnímu námětu

Prostor: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

Do postní a velikonoční doby připravilo České muzeum hudby malou výstavku, týkající se hudebních podob pašijí – zprávy o Kristově umučení (latinsky passio).

Tradice dlouhá zhruba 1700 let zahrnuje velmi pestrý obraz stylů i skladatelů, kteří pašijový námět zhudebnili; tento obraz bylo možné ukázat jen ve zkratce. Nejstarší exponát, fragment liturgické knihy z přelomu 11./12. století, je notován neumovou bezlinkovou notací a seznamuje návštěvníky s chorálem zpívaným na začátku velikonočního tridua.

Chorální zpěv pašijí, tzv. cantus passionis, s „rolemi“ vypravěče, Ježíše, Piláta, Petra i lidu v sobě skrývá dramatičnost celého velikonočního příběhu. V prvních desetiletích 15. století byly pašije přeloženy do češtiny a jejich část se zachovala v Jistebnickém kancionálu. V době baroka měly mimořádný význam české chorální pašije, vydané Václavem Karlem Holanem Rovenským v letech 1690–1692.

V dalším vývoji se pašije přiblížily baroknímu latinskému a italskému oratoriu (obsahují árie, recitativy a instrumentální čísla). Původní biblické texty se upravovaly, přebásňovaly a doplňovaly velmi subjektivními reflexemi. Vrcholem tohoto trendu jsou Matoušovy pašije od Johanna Sebastiana Bacha (vystavena faksimile). Právě toto dílo v nastudování Felixe Mendelssohna-Bartholdyho odstartovalo v roce 1829 novou renesanci Bachovy hudby. Připomínáme také oratorium Josepha Haydna Sedm slov Vykupitelových na kříži.

Ani v následujících hudebních epochách však pašije nezapadly a inspirovaly vznik mnoha hodnotných skladeb, např. operu Řecké pašije Bohuslava Martinů.Výstava je umístěna v rámci stálé expozice Českého muzea hudby
.

Zpět

Zobrazit výpis článků