Hold historickým mincovnám - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Akce Historického muzea

Akce (25.6.2012)

Hold historickým mincovnám

Česká mincovna a Národní muzeum Vás zvou na přátelské setkání z cyklu Hold historickým mincovnám

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Akce se koná v pondělí 25. 6. 2012 od 18.00 V Nové budově Národního muzea u příležitosti vydání repliky Pražského tolaru Rudolfa II., na paměť historické Pražské mincovny, která razila české mince od desátého do devatenáctého století.

Patronaci nad emisí převzalo Národní muzeum, z jehož sbírek pochází originální mince, která byla použita jako předloha pro ražbu repliky pražského tolaru. Série přednášek po celé ČR byla zahájena v Jáchymově a přes Kutnou Horu doputovala do Prahy.

Vstup zdarma

Program:

 • PRAŽSKÁ MINCOVNA - ÚVODNÍ SLOVO
  Luboš Polanský
 • PRAŽSKÁ MINCOVNA ZA PANOVNÍKŮ LUCEMBURSKÉ DYNASTIE
  Jiří Militký
 • PRAŽSKÁ MINCOVNA V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ A ABONDIŮV LETÍCÍ OREL
  Jan Boublík
 • ÚLOHA PRAŽSKÉ MINCOVNY V ČESKÉM PENĚŽNÍM OBĚHU RUDOLFINSKÉ DOBY
  Petr Vorel, odborný garant projektu

Historickou repliku pražského tolaru bude možné na místě zakoupit.

 

Zpět

Zobrazit výpis článků