Letem světem muzeem - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Akce Historického muzea

Akce (27.10.2014-29.10.2014)

Letem světem muzeem

Národní muzeum pořádá podzimní příměstský tábor v Praze. Přihlaste své děti již nyní!

Prožij s námi příběh jednoho ševce z přelomu 19. a 20. století. Nahlédni s námi do chudého stavení, ze kterého pocházel, i do bytu bohatých městských pánů, pro které později pracoval. Do jeho života silně zasáhla válka a vznik Československa, který si připomínáme 28. října.

Děti se prostřednictvím osudu ševce Jana seznámí se životem lidí na vesnici i ve městě v pozdním období habsburské monarchie a proměnami společnosti způsobené válkou a vznikem republiky.

Kromě mnoha zajímavostí se děti mohou těšit na sportovní hry a výtvarné dílny.

Společně navštívíme Národopisné muzeum - Musaion, Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra a Národní památník Vítkov.

Termín:  27.–29. 10. 2014

Cena: 1.000 Kč / dítě (pondělí - středa)
Speciální cena: pouze pro sourozence, kteří jsou přihlášeni ve stejném termínu
850 Kč / dítě (pondělí - středa)
Čas: od 8 do 16 hod, sraz vždy zast. metra A, C - Muzeum
Přihlášky a informace: Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel.: 224 497 327 nebo 725 773 909

Ke stažení:

Zaslání závazné přihlášky pouze POŠTOU na adresu: Pavlína Honzíková, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1.
Bezprostředně po doručení závazné přihlášky od nás obdržíte emailem variabilní symbol. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet. Platbu je nutné uhradit do 14 dnů od obdržení variabilního symbolu.

Proč příměstský tábor s Národním muzeem?

  • Nabízíme smysluplný program, kde nechybí hry, výlety, sport, a který je navíc značně rozšířen o kulturní složku.
  • Děti se mohou podívat v rámci celotáborové hry do míst běžným návštěvníkům nepřístupných či zpoplatněných.
  • Zaručujeme odborný dohled s profesionálními instruktory.
  • Děti trávící prázdniny v Praze se mohou bavit a potkat nové kamarády při smysluplných činnostech všestranně rozvíjejících jejich schopnosti.
  • Obecné informace:
  • Tábor je určen pro děti od 6 do 12 let.
  • Kapacita je omezena (max. 25 dětí).
  • Pro děti je zajištěn teplý oběd a pitný režim.

skupinka dětí

 

Zpět

Zobrazit výpis článků