Příměstský tábor Letem světem muzeem - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Akce Historického muzea

Akce (25.10.2012-26.10.2012)

Příměstský tábor Letem světem muzeem

pojďte s námi cestovat časem až do dob Rakouska-Uherska

Národní muzeum pořádá v termínu 25. – 26. 10. 2012 příměstský tábor v Praze „Letem světem muzeem“.
Tentokrát se s dětmi přeneseme do doby vlády císaře Františka Josefa I. a jeho krásné manželky Sissi.

Na vlastní kůži si vyzkoušíme, jak se v této době žilo, jak stoloval císař pán, šlechta i měšťané, jak jedl obyčejný lid. Jaké melodie si tehdejší císař mohl pobrukovat pod vousy, jaká hudba byla tehdy populární a jaké kouzlo měly dobové hrací strojky. Oblékneme se do dresů tehdejších
sportsmenů a zažijeme sportovní vítězství podle dobových pravidel.

Děti se mohou těšit na výtvarné a dramatické dílny, kostýmy a převleky, hry i sport.

Navštívíme České muzeum hudby, Národopisné muzeum – Musaion a Národní památník na Vítkově.

Cena: 250 Kč/ dítě/ den včetně programu, vstupů a oběda (400 Kč oba dny)
Čas: od 8 do 16 hod, sraz vždy zast. metra A, C - Muzeum
Přihlášky a informace: Mgr. Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz
tel.: 224 497 327 nebo 725 773 909

Ke stažení:

Bezprostředně po doručení závazné přihlášky od nás obdržíte emailem variabilní symbol. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet. Platbu je nutné uhradit do 14 dnů od obdržení variabilního symbolu.
Je možné přihlásit se pouze na vybrané dny, ale v případě naplnění kapacity se preferují účastníci celého týdne příměstského tábora.


Proč příměstský tábor s Národním muzeem?

  • Nabízíme smysluplný program, kde nechybí hry, výlety, bazén, a který je navíc značně rozšířen o kulturní složku.
  • Děti se mohou podívat v rámci celotáborové hry do míst běžným návštěvníkům nepřístupných či zpoplatněných.
  • Zaručujeme odborný dohled s profesionálními instruktory.
  • Děti trávící léto v Praze se mohou bavit a potkat nové kamarády při smysluplných činnostech všestranně rozvíjejících jejich schopnosti.


Obecné informace:

  • Tábor je určen pro děti od 6 do 12 let.
  • Kapacita je omezena, je možné se objednat pouze na vybrané dny.
  • Pro děti je zajištěn teplý oběd a pitný režim.

Zpět

Zobrazit výpis článků