Národní muzeum představilo vítěze architektonicko-umělecké soutěže na podobu Památníku Jana Palacha - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Novinky Historického muzea

Novinka (17.5.2016)

Národní muzeum představilo vítěze architektonicko-umělecké soutěže na podobu Památníku Jana Palacha

Podívejte se na vítězný návrh

Národní muzeum uzavřelo architektonicko-uměleckou soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech. S podporou Ministerstva kultury ČR tak vznikne památník věnovaný Janu Palachovi, jeho životu a širším historickým souvislostem doby a jeho činu. V soutěžní lhůtě bylo přijato celkem 31 návrhů. Z nich porota v čele s předsedou Josefem Pleskotem vybrala vítězný koncept, který byl za účasti ministra kultury České republiky Daniela Hermana slavnostně představen 17. května na tiskové konferenci Národního muzea. Stal se jím návrh architektů z MCA atelier s.r.o., na jehož základě vznikne do roku 2018 ve Všetatech umělecky cenný památník se silným emočním nábojem. Všechny soutěžní návrhy budou představeny na výstavě od 18. května do 21. srpna 2016 v Nové budově Národního muzea.

Architekti Miroslav Cikán a Pavla Melková z MCA atelier s.r.o. – autoři vítězného návrhu.
Architekti Miroslav Cikán a Pavla Melková z MCA atelier s.r.o. – autoři vítězného návrhu.
 
Architektonická soutěž, kterou vyhlásilo 9. října 2015 Národní muzeum, byla jednokolová projektová a veřejná. Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš jmenoval sedmičlennou porotu a stejný počet jejích náhradníků, složenou z významných osobností české architektury, výtvarného umění, filmové dokumentaristiky a vědy. Téma soutěže přilákalo 31 soutěžících, z nichž odborná porota ocenila tři architektonické návrhy. Vítězem se stal koncept architektů Miroslava Cikána a Pavly Melkové z MCA atelier s.r.o., na druhém místě se umístil návrh architektů Tomáše Zavorala a Jiřího Rozkovce, jako třetí pak byl oceněn Szymon Rozwałka z architektonické kanceláře RO_AR Szymon Rozwałka architects.

>> Prohlédněte si další oceněné návrhy na portálu Muzeum 3000

 
U vítězného návrhu porota především ocenila komplexně intelektuálně zvládnutý přístup s přesně promyšlenou dramaturgií expozice směřující k interpretaci Palachova odkazu. Původní dům je ve vítězném návrhu zachován ve své nejzákladnější stavební substanci, přičemž autoři do něj navíc vklínili hranu symbolizující komunistický režim. Hrana směřuje k záblesku světla a k opuštěnému rodinnému stolu, který zároveň může mít význam společného stolu národa, jenž se stal opuštěným. V interiéru Palachova domu působí sugestivně štěrbinové světlo z neúplně zaslepených oken. Atmosféru celého prostoru doplní torza Palachových pokojů s nezakrytými okny.
 
Celkové řešení Památníku je založeno na jeho významovém členění ve třech hlavních zónách – symbolické, kontemplační a edukační. Palachův dům nyní čeká kompletní rekonstrukce a vznikne tak nový architektonicko-umělecký objekt se silným emočním nábojem.
 

 
Více o tématu:

Současná podoba objektu
1. místo: MCA atelier s.r.o. – doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Pavla Melková; spolupracovníci: Ing. arch. Vojtěch Ertl, Tereza Melková
1. místo: MCA atelier s.r.o. – doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Pavla Melková; spolupracovníci: Ing. arch. Vojtěch Ertl, Tereza Melková
Autoři oceněných návrhů byli představeni za účasti generáního ředitele Národního muzea Michala Lukeše a ministra kultury ČR Daniela Hermana
Detail vítězného návrhu
Za doprovodu generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše si výstavu prohlédl i ministr kultury ČR Daniel Herman.

Zpět

Zobrazit výpis článků