Nová sbírka k dějinám protikomunistického odporu a komunistické perzekuce - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Novinky Historického muzea

Novinka (10.9.2010-30.12.2010)

Nová sbírka k dějinám protikomunistického odporu a komunistické perzekuce

výzva ke sběru předmětů týkajících se projevů odboje, odporu a komunistické represe z let 1948–1989

Národní muzeum se obrací k široké veřejnosti se žádostí o pomoc při sběru a dokumentaci projevů odboje, odporu a komunistické represe z let 1948–1989. Žádáme ty, kteří mají ve svém vlastnictví některý z níže uvedených předmětů a byli by rádi, aby zůstaly zachovány i pro další generace, aby takové předměty a věci věnovali Národnímu muzeu pro výstavní a dokumentační účely.

 1. Hmotné artefakty
  • Předměty spojené s protikomunistickými aktivitami – vysílačky, různé nástroje, fotoaparáty, záznamové přístroje, předměty denní potřeby, rozmnožovací stroje, letáky, osobní doklady, falešné pasy, falešné občanské průkazy, průkazy odbojových skupin, falešné peníze atd.
  • Případné písemné záznamy protikomunistických aktivit a komunistické represe – zápisníky, památníky, deníky, protikomunistické texty, odbojové výzvy, politické programy, samizdatové texty, osobní korespondence, dopisy z vězení, dokumenty spojené s perzekucí člověka, texty básní, písní, říkanek, vtipů atd.
  • Předměty spojené s komunistickou represí – výrobky vězně, tajně vyráběné dárky pro blízké, vězeňský oděv, předměty každodenní potřeby, nádobí, různé pomůcky vězněného člověka, vězeňské kresby atd.

 2. Fotografická dokumentace
  • Dobové fotografie všech aktivit spojených s protikomunistickými aktivitami a komunistickou represí (např.: fotografie umístění mrtvých schránek, předmětů odbojových aktivit, skrýší, různých strojů, fotografie vězeňských zařízení, vojenských budov, sídel národních výborů, stranických sekretariátů, hraničních pásem, poškozených budov, soch, fotografie letáků atd.
  • Nápisy na veřejných místech – veršované či jinak standardizované
  • Další výtvory lidské tvořivosti
  • Fotografie pomníků a pamětních desek protikomunistických aktivit, komunistických obětí a míst komunistické represe z let 1968–1969 a po roce 1989 do současnosti

 3. Nepublikované vzpomínky, paměti, autobiografické poznámky, nahrané či nafilmované (audio/video) vzpomínky

Máme zájem o všechny fenomény výše uvedeného typu, vytvořené v období od roku 1948–1989, v případě nepublikovaných vzpomínek, pamětí a autobiografických poznámek až do současnosti. Sbírka nemá časově omezenou platnost, předměty a věci je možné darovat kdykoliv. Kontakt: Mgr. Tomáš Bursík email: tomas_bursik@nm.cz tel.: 222 781 676 Národní muzeum Oddělení novodobých českých dějin Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1

Zpět

Zobrazit výpis článků