Zámek Vrchotovy Janovice Vás zve<br />k návštěvě - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Novinky Historického muzea

Novinka (13.5.2008)

Zámek Vrchotovy Janovice Vás zve
k návštěvě

aktuální informace a novinky

Rekonstruovaný zámek Vrchotovy Janovice Oddělení starších českých dějin otevřelo 1.června 2007 po náročné, rok trvající rekonstrukci zámek Vrchotovy Janovice na Benešovsku, jež dlouhodobě spravuje a provozuje Proč byl zámek uzavřen? Stavebně rekonstrukční práce řešily problémy havarijního stavu památky, zejm. vlhkosti v přízemí, krovů, napadených dřevokazy a staticky narušených konstrukcí. Probíhaly práce na adaptaci nových prostor pro využití návštěvníky i badateli. Jaké objevy přinesl výzkum? Záchranný archeologický výzkum a nový stavebně historický průzkum zámku přinesly výsledky, otevírající v mnoha směrech nový pohled na historii památky (nejstarší horizont osídlení z přelomu 13. a 14. století, pozůstatky zaniklých fortifikací, stopy významné stavební činnosti v 15.-16.století). Výzkumem byly rovněž získány zajímavé doklady hmotné kultury panského sídla od středověku až po 20. století. Co uvidíte? Zámek s renovovanými fasádami, střechami, dlažbou nádvoří a průjezdů. Došlo k rekonstrukci stropů 2.patra a krovů. Byla vyměněna všechna okna a restaurovaný portál hlavní brány a schodišťová hala zámku. Na severovýchodním nároží znovu stojí původní sakristie. Koncepce obnovy zámku využila archivní a ikonografické prameny a vrátila památce její ztracenou tvář z doby posledních šlechtických majitelů Nádherných z Borutína. Významným ziskem je obnova zámecké kaple s nově odkrytými a restaurovanými pozůstatky barokní nástěnné výmalby. V rámci probíhající rehabilitace zámeckého parku pokročila obnova vodního režimu – došlo k opravě strmých svahů lemujících vodopád a hrázek na Mluvícím potoce; byly vyčištěny původní bazény u bývalých skleníků Nádherných a propojeny tekoucí vodou. V údolí pod hřbitovem jsme vybudovali záchytnou přehrážku, která teď chrání vodní systém parku před zanášením. Probíhá rekonstrukce historické vstupní brány a části ohradní zdi, která na ni navazuje. Hřbitov Nádherných se vrátil ke své podobě ze 30.let 20.století. Jaké plány máme do budoucna? Dokončit započatou rehabilitaci jednoho ze dvou dochovaných gotických interiérů zámku, přízemí donjonu (obytné věže) a instalovat zde historicko-archeologickou expozici, věnovanou historii sídla a získaným archeologickým nálezům. Současně s otevřením zámku začalo sloužit nově vybudované víceúčelové zázemí - pro práci s návštěvníkem, realizaci interpretačních programů k expozicím i komorní vědecké semináře. V zámeckém parku je naléhavě třeba vyčistit největší rybník a rekonstruovat jeho staticky narušenou hráz. Také opravit ohradní zeď, jejíž nejstarší části pocházejí z poloviny 18.století... Více informací... Více informací o Zámku Vrchotovy Janovice (otevírací doba, vstupné, expozice...) naleznete ZDE.

Hřbitov rodiny Nádherných
Hřbitov rodiny Nádherných
Vyčištěný rybníček v parku
Opravené hrázky na Mluvícím potoce

Zpět

Zobrazit výpis článků