EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Československé dokumentační středisko

Československé dokumentační středisko 1948-1989

Referát Československé dokumentační středisko 1948-1989 při Historickém muzeu Národního muzea vznikl v srpnu 2003 na základě darovací smlouvy mezi Národním muzeem a Československým dokumentačním střediskem, o. p. s., které je pokračovatelem exilového ČSDS nezávislé literatury. Smlouva, jíž svěřilo ČSDS, o. p. s. rozsáhlý knižní a sbírkový fond v hodnotě téměř 30 milionů korun do vlastnictví Národního muzea, je doplněna Smlouvou o spolupráci ČSDS, o. p. s. a NM. V ní se mj. stanoví, že obecně prospěšná společnost se i nadále podílí na ochraně, zpracování a zpřístupňování darovaného sbírkového a knižního fondu.
Více informací z historie

Sbírky ČSDS

V archivu jsou uloženy archivní fondy a sbírky písemné i nepísemné povahy, které vznikly díky soustavným badatelským a akvizičním aktivitám jeho dlouholetého vedoucího prof. Viléma Prečana a darům osobností československého disentu a exilu. Jedná se hlavně o osobní fondy a pozůstalosti, písemnosti spolků, občanských iniciativ, institucí, politických stran, exilových nakladatelství a samizdatových dílen, novinové výstřižky, plakáty, fotografie, filmy, videozáznamy a audiozáznamy.

Knihovna ČSDS má rozsáhlé sbírky československého samizdatu, stovky knižních titulů zveřejněných v rámci samizdatových edic i mimo ně a desítky titulů samizdatových periodik. Je zde soustředěna knižní produkce československých exilových nakladatelství a úplná kolekce všech hlavních exilových časopisů. Knihovna také spravuje fond polských samizdatových a exilových knih a časopisů. Velkou část knihovny tvoří cizojazyčná literatura o Československu a Střední a Východní Evropě, jsou tu zastoupena i cizojazyčná periodika zabývající se problematikou lidských práv. Je zde fond novin a časopisů, které vycházely v ČSSR v 50.- 90. letech.

Služby badatelům

Studovna je přístupná v Po 13.00 – 16.00 hod., vždy po předchozí domluvě.
E-mail: jitka_hanakova@nm.cz Tel.: 257 532 432
Upozornění:
Od 1. 7. do 2. 9. 2014 je badatelna pro veřejnost uzavřena - provoz bude obnoven v pondělí 8. září 2014.

Kontakt

Národní muzeum - Československé dokumentační středisko 1948-1989
Josefská 6/34
118 00 Praha 1
Vedoucí: Mgr. Jitka Hanáková

E-mail: jitka_hanakova@nm.cz

Tel.: 257 532 432


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel