Keltové - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Připravujeme - Historické muzeum

Připravujeme (25.5.2018-24.2.2019)

Keltové

Poznejte život Keltů a jejich kulturu!

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Na výstavě Keltové se seznámíte nejen s duchovním i každodenním životem keltských kmenů, ale také s bohatým a proměnlivým světem doby železné ve střední Evropě. Národní muzeum vlastní jednu z nejrozsáhlejších archeologických sbírek v Evropě, spojenou svojí podstatnou částí právě s tématem mladší doby železné, konkrétně laténské kultury, jejíž rozmanitost výstava návštěvníkům ukazuje.  
 
Na výstavě Keltové nechybí ani jeden z nejvzácnějších předmětů ze sbírek Národního muzea, a sice opuková hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic. Příchozí se ale mohou těšit i na množství dalších unikátních předmětů. Ať už jde o bohatě malovanou keramiku, bronzové šperky, zbraně nebo keltské mince. Výstava je navíc doplněna o množství audiovizuálních prvků. Do běžného života Keltů pak návštěvníky vtáhnou například kopie keltských obydlí.
 
Civilizace vrcholného období pravěkého vývoje naší země byla podobně jako v ostatních evropských oblastech od Polska po Itálii, od britských ostrovů po Ukrajinu, vytvářena nositeli tzv. laténské kultury, pojmenované podle lokality La Tène ve Švýcarsku. Laténská kultura je archeologický termín pro civilizaci mladší doby železné, jejíž nositelé osídlili rozsáhlé prostory evropského kontinentu v 2. polovině 1. tisíciletí př. Kr. Tato kultura je spojena se jménem historicky známých Keltů. Jejich civilizace se rozvíjela v období od 5. století do 1. století př. Kr. na takové úrovni, že vytvořila základy evropské kultury historického období. Výstava Keltové nabízí svým návštěvníkům pohled na roli Čech v tomto vývoji, a to nejen na kulturu vládnoucí elity, její honosné pohřby a sídla, ale i na i venkovské osady, využívání krajiny a nerostných zdrojů a s tím související výrobní aktivity a obchodu.
 
  

Pro školy:


 
 
K výstavě vydalo Národní muzeum také odborný katalog, který je možné zakopit v našem e-shopu.
 
 
 

Vstupné a otevírací doba:

Prodej lístků pro návštěvu výstavy probíhá pouze na pokladně. 
Skupiny a školní výpravy nutno rezervovat dopředu viz odkaz níže.
Rezervace pro jednotlivce není nutná.

>> Otevírací doba, vstupné, objednávky skupin a další informace o objektu

 

banner - rezervace vstupenek - odkaz vede na http://bit.ly/NMrezervace

 

Bohatě malovaná keramická nádoba pocházející z „knížecího“ hrobu ze Straškova-Račiněvsi
Bronzové turbany s geometrickou výzdobou, Střelské Hoštice (u Strakonic), Rovná (u Strakonic)
Zlatý prsten z Hořovicka
Bronzová opasková zápona ze Želkovic
Tři typy železných hrotů kopí z Velkých Číčovic a Letek
Bronzové nánožníky s plastickou výzdobou z Kšel, Prahy-Dolních Chaber, Plaňan a Bečova
Bronzové opaskové řetězy s emailovými vložkami ze Stradonic u Loun a Telců
Opuková hlava ze Mšeckých Žehrovic
Keltské mince z depotu ve Starém Kolíně

Zpět

Zobrazit výpis článků