Arma diaboli - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Historického muzea

Výstava (23.2.2012-30.6.2012)

Arma diaboli

výstava o historických kuších byla prodloužena do konce června 2012

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Výstava představí dosud prakticky neznámou sbírku kuší  Národního muzea, doplněnou o výběr vzácných zbraní a zbroje, včetně unikátních středověkých pavéz.

tile with the Hussite warriors, 15 century (detail)
kachel s  vyobrazením husitských bojovníků, 15. století (detail)

Mnohé z vystavených předmětů návštěvník najde na četných reprodukcích obrazových pramenů, přibližujících dobový uživatelský kontext.

Výstava o kuších není jen ohlédnutím za osudy jednoho lidského vynálezu, historií lidského důvtipu a řemeslného umu. Připomene chmurné i slavné dějiny středověkého válečnictví, včetně husitství.

Přepychově zdobené kuše nás přenesou do urozené společnosti doby renesanční, holdující světským radovánkám, honům a střeleckým soutěžím.

Kuše, původně "ďábelská" smrtící zbraň, se tak nakonec mění v nástroj kratochvíle a ušlechtilého sportovního zápolení.

1)	kuše lovecká, kolem 1600, zdobená loveckými výjevy v kosti
gotická pavéza s pražským znakem, po roce 1475
kuše lovecká, 2. pol. 17. století, detail intarzie s loveckými motivy

Zpět

Zobrazit výpis článků