HRADNÍ FOTOARCHIV 1918–1933 - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Historického muzea

Výstava (29.10.2009-8.6.2010)

HRADNÍ FOTOARCHIV 1918–1933

Výstava představující stejnojmenný fotografický fond.

Prostor: Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3

První výstava v nově zrekonstruovaném Národním památníku na Vítkově prezentuje ojedinělý fotoarchiv vzniklý z činnosti tiskového odboru prezídia ministerské rady v letech 1918 až 1933. Fotoarchiv sloužil pro reportážní a dokumentární účely a Archivu Národního muzea se jej podařilo zachránit v roce 1972. Hradní fotoarchiv obsahuje téměř deset tisíc autentických fotografických zobrazení (jak v negativech tak v pozitivech) které zachycují 15 let výkonu prezidentského mandátu Tomáše G. Masaryka. Pozornost byla věnována nejen oficiálním událostem, ale také mnoha osobním chvílím v prezidentově životě. Mimo snímky věnované přímo či nepřímo Masarykovi je archiv rovněž velmi podrobným obrazovým svědectvím o mnohých dalších aspektech kulturních dějin 1. republiky. Fond významně rozšiřuje poznání vizuálních dějin meziválečného Československa a to i díky velkému množství dosud nepublikovaných snímků. Výstava je realizována na základě odborného zpracování, digitalizace a vydání stejnojmenné fotografické knihy, finančně podpořených programovým projektem Grantové agentury ČR „Před objektivem T. G. Masaryk a jeho doba. Hradní fotoarchiv 1918–1933“ řešeným pracovníky Archivu Národního muzea v letech 2006 až 2008.

Slavnostní příjezd T. G. Masaryka do Prahy 21. prosinec 1918, Praha 
Automobil s prezidentem a předsedou Národního shromáždění Františkem Tomáškem provázený čestnou stráží
na cestě od Wilsonova nádraží.
I. slet sokolského dorostu 21. červen 1920, Praha 
I. slet sokolského dorostu, T. G. Masaryk na prohlídce sletiště na Letné.
T. G. Masaryk 31. květen 1925, Lány
Při legionářské slavnosti pozdravila T. G. Masaryka za děti legionářů malá
holčička.

Zpět

Zobrazit výpis článků