Hradní fotoarchiv - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Historického muzea

Výstava (1.12.2017-31.1.2018)

Hradní fotoarchiv

Prezentace jedinečných fotografií v rámci výstavy Fenomén Masaryk.

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Drobná výstava představí vybrané atraktivní snímky z Hradního fotoarchivu, který dokumentuje podstatnou část prezidentského mandátu Tomáše Garrigua Masaryka v letech 1918 až 1933. Jedná se o třetí a zároveň poslední krátkodobou doprovodnou výstavu k výstavě Fenomén Masaryk.

černobílá fotografie dvou malých děvčat
12. červenec 1926, Cesta T. G. Masaryka do severovýchodních Čech; uvítání v Kostelci nad Orlicí.

Celý fond, jehož vybraná část bude na výstavě prezentována, tvoří více než šest a půl tisíce skleněných i celuloidových negativů a téměř deset tisíc fotografických pozitivů a pozitivních kontaktů nejčastěji adjustovaných na pevném papírovém kartonu v podobě kartotéčních lístků.

Fotoarchiv vznikl z činnosti tiskového odboru prezídia ministerské rady – předchůdce dnešního Úřadu vlády. Tiskový odbor, podřízený přímo předsedovi vlády, měl zajišťovat nezbytný kontakt mezi státem, sdělovacími prostředky a veřejností, dohlížet na vytváření oficiálního zpravodajství a rovněž spolupůsobit při státní propagandě – tiskové i obrazové.

V roce 1919 byl do tiskového odboru přijat akademický malíř Jano Šrámek (1886–1957), který se stal nejen správcem obrazového archivu, ale začal do něj přispívat četnými vlastními snímky a brzy se vyprofiloval na fotografování osobnosti T. G. Masaryka.

Pořizování podrobné fotografické dokumentace v mnohém inicioval sám prezident, který si byl dobře vědom nutnosti poskytovat veřejnosti rychlé a nezkreslené informace o všech událostech odehrávajících se kolem jeho úřadu. Vycházel přitom ze svých zkušeností získaných v USA a roli žurnalistiky, kde reportážní fotografie postupem času získávala stále větší a důležitější prostor.

Fond obsahuje i zcela neznámé, dosud nepublikované snímky a přispívá tak k rozšíření ikonografického povědomí československých dějin, k tomu, aby osobnosti první republiky prostřednictvím fotografií Hradního fotoarchivu vystoupily z anonymity a získaly pro historiky i širokou veřejnost svoji tvář.


K Hradnímu fotoarchivu byla v roce 2008 vydána publikace s bohatým obrazovým doprovodem.
Knihu lze zakoupit v e-shopu Národního muzea 

Zapojte se do soutěže na Facebooku a vyhrajte knihu Hradní fotoarchiv!

Soutěžíme do 7. 1. 2018

 


Doprovodný program:


Vstupné a otevírací doba:

Věnujte prosíme pozornost informacím (včetně termínů případných mimořádných uzavírek) na: 

>> Nová budova Národního muzea


 

černobílá fotografie několika desítek polních kuchyní
26.–29. červen 1921, Praha –I. dělnická olympiáda Svazu DTJ na Letné, pohled na ruch kolem polní kuchyně.
Autor: Rudolf Bruner Dvořák

Fotografie - Sedící Masaryk na louce s rodinou
2. září 1923, Pobyt T. G. Masaryka v Topolčiankách; společně s Janem a Alicí přihlížejí lidové slavnosti.
Autor: Jano Šrámek.

 

Zpět

Zobrazit výpis článků