KRÁLOVSKÝ SŇATEK 1310 A EXPANZE LUCEMBURKŮ VE 14.–15.STOLETÍ - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Historického muzea

Výstava (15.9.2010-6.2.2011)

KRÁLOVSKÝ SŇATEK 1310 A EXPANZE LUCEMBURKŮ VE 14.–15.STOLETÍ

výstava k 700. jubileu sňatku krále Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou

Prostor: Lapidárium Národního muzea, Výstaviště 422, Praha 7 (v areálu Pražského Výstaviště)

K 700. jubileu sňatku krále Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou, který se uskutečnil 1. září 1310, pořádá Národní muzeum v Lapidáriu ve spolupráci se Společností italsko-lucemburského přátelství výstavu sochařských a kamenických prací Královský sňatek 1310 a expanze Lucemburků ve 14. – 15. století Sochařské a kamenické práce za vlády posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků na českém trůně Bude otevřena 15. září, do 5. prosince bude přístupná široké veřejnosti, od tohoto data do 6. února ji budou moci z technických důvodů navštívit jen objednané skupiny. Výstava představí více než 130 exponátů sochařských a kamenických prací, odlitků pečetí, heraldických znaků a populárně-naučný cyklus 48 panelů o historii císařské a královské vlády Lucemburků v Itálii a v Čechách. Výstava je součástí projektu Královský sňatek, jehož hlavní část připravuje Muzeum hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Osu výstavy v Lapidáriu tvoří stálá expozice gotického kamenosochařství od 2. poloviny 13. století do konce 14. století, která je obohacená o památky heraldické, sfragistické a tři desítky nově určených kamenných zlomků. Ty pocházejí zejména ze zaniklých chrámů gotické Prahy a okolí. K nejvýznamnějším exponátům výstavy patří torzo sochy bosého světce, monumentální svatostánek s oltářní schránkou z kostela Na Zderaze a nový archeologický nález náhrobní desky mladého muže z Kutné Hory, který zapůjčila kutnohorská expozitura Archeologického ústavu Akademie věd ČR. K výstavě bude vydána ilustrovaná publikace a upomínkové předměty (miniatury byst Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny). Nad celým výstavním projektem převzal záštitu pan Jean Faltz, velvyslanec Lucemburského velkovévodství. Tato výstava je součástí výstavy Královský Sňatek, kterou organizuje Galerie hl. města Prahy, Muzeum hl. města Prahy a Archiv hl. města Prahy. www.kralovskysnatek.cz Webová stránka o výstavě Královský sňatek v Ruském jazyce ZDE (Русский язык)

Náhrobní deska princezny Guty dcery stejnojmenné královny, obě zemřely roku 1297 a byly pohřbeny na pohřebišti Přemyslovců v Anežském klášteře v Praze, 
opuka
Kristus vládce světa detail klenebního svorníku ze zbořeného kostela sv. Valentina na Starém Městě Pražském, 
opuka, 3. třetina 13. století
Náhrobní desky rytíře z rodu pánů z Říčan ze zrušeného staroměstského hřbitova (u sv. Jakuba ?), 
opuka, 2. třetina 14. století

Zpět

Zobrazit výpis článků