Když císař umírá - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Historického muzea

Výstava (30.11.2016-26.3.2017)

Když císař umírá

Unikátní předměty představí nejen poslední cestu císaře a krále Karla IV.

Prostor: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

Výstava s názvem Když císař umírá představí nejen osobnost císaře Karla IV. a jeho vliv na následující historický vývoj českých zemí, ale především společnost v době vrcholného středověku. Návštěvníci si prohlédnou vybrané památky hmotné kultury 14. a 15. století ze sbírek Národního muzea doplněné o zápůjčky z jiných veřejných institucí i od soukromých vlastníků.

Pohled do výstavy
Pohled do výstavy

Za doby vlády císaře Karla IV. došlo v našich zemích k významnému kulturnímu a uměleckému, ale také hospodářskému a společenskému rozvoji. Ten však nepřerušila ani Karlova smrt, kterou doprovázel velký výpravný pohřeb a velkolepé smuteční slavnost.

Procesí skýtalo strhující podívanou a prošlo známými historickými částmi Prahy – Vyšehradem, Pražským hradem, Malou Stranou a Starým i Novým městem. V jeho čele kráčelo celkem 564 černě oděných světlonošů s rozžatými svícemi.  Pohřbu se účastnili zástupci předních panských rodů, staroměstští i novoměstští konšelé a další významní měšťané.

Při vstupu do dvorany Českého muzea hudby příchozí ohromí monumentální kopie sochy trůnícího císaře Karla IV. ze Staroměstské mostecké věže, která dominuje celému prostoru.

První část výstavy pak představí prostřednictvím nejrůznějších exponátů kulturu a život ve středověkém městě z doby vlády Lucemburků v českých zemích. Návštěvníci tak uvidí například různé předměty denní potřeby, propracované středověké architektonické články, soubory mincí, pečetě nebo také ukázky výzbroje a výstroje.

Fotografie figurální ucho džbánu
Figurální ucho džbánu, 14.–15. století

Další část je věnována tématu smrti, umírání a roli církve ve středověku, ve které jsou prezentovány předměty související se sakrální sférou – prsteny, svrchní mešní roucha, mešní kalichy, poutní odznaky, náboženské sošky, relikviáře apod. Tyto předměty provázely v křesťanské společnosti 14. a 15. století každého jednotlivce od narození a připravovaly jej na „poslední věci“ člověka – smrt a věčný život či zatracení.

Hlavní část výstavy je pak už zaměřena na klíčový moment smrti a pohřeb samotného Karla IV., připomenutého včetně obřadní cesty Karlova smutečního průvodu prezentací textilií z královské hrobky na Pražském hradě. Kromě nich patří mezi další významné předměty například trojdílný dřevěný oltář ze Slavětína, třeboňské antependium se znaky Jana Rožmberka a Elišky z Halsu se sakrálními motivy, překrásné monstrance, medailony a části náhrobních desek.

Závěrečný oddíl výstavy se pak věnuje uměleckým dílům především z 19. století, které představují trvalou paměť Karlových skutků a které se vztahují k majestátu jeho „druhého života“.


Doprovodný program:

 • Večerní komentované prohlídky 
  8. 2., 9. 3. 2017 – 19.00
  Užijte si tajemnou atmosféru výstavy ještě intenzivněji po zavírací době! V rámci večerní komentované prohlídky s autorem nebo kurátorem výstavy zjistíte nejen zajímavé informace o Karlovi IV. a jeho životě, ale také nahlédnete do dění ve společnosti v době vrcholného středověku.
 • Víkendové odpolední komentované prohlídky
  25. 2., 18. 3. 2017 – 14.00
  Nenechte si ujít komentovanou prohlídku s autorem nebo kurátorem výstavy. Odborníci na slovo vzatí vás zasvětí do tajů týkající se Karla IV. a jeho vlivu na historický vývoj českých zemí, ale představí vám i společnost v době vrcholného středověku.

Pro rodiny s dětmi:

 • Aspoň na víkend se rozlučte s rokem Karla IV.
  18. 2. 2017, 13.00 – 17.00
  Pojďte s námi udělat symbolickou tečku za karlovským rokem plným oslav.  Pro děti bude připravena výtvarná dílna inspirovaná dobou a osobností Karla IV. Budou si moci navrhnout a vyrobit pestrobarevné vitráže, jako by byli stavitelé katedrál. A protože v době Karla IV. kvetla vzdělanost, naučí se psát gotickým písmem a kreslit ozdobné iniciály. Dospělí mohou na Otce vlasti zavzpomínat na komentované prohlídce výstavou.

Pro školy:


Pořiďte si katalog

K výstavě byl vydán katalog, který obsahuje mnoho fotografií a zajímavých informací.
>> Více o katalogu

 


Nahlédněte do výstavy ve virtuální podobě na portálu eSbirky.cz.


Projděte si poslední cestu slavného císaře na vlastní kůži

Národní muzeum v rámci oslav karolinského výročí připravilo také speciální mobilní aplikaci s názvem Charles GO, díky které si zájemci budou moci projít poslední cestu Karla IV. a navštívit další místa, která se vážou k jeho době.
Aplikace prostřednictvím GPS lokátoru nabídne uživatelům informace o památkách nebo historických událostech vztahujících se k místu, na kterém se právě nachází. Aplikace je ke stažení na stránkách www.charlesgo.cz
 

logo unesco

Akce jsou pořádány s podporou Ministerstva kultury ČR.
Další akce k oslavám tohoto výročí naleznete i na portálu www.karel700let.cz připravovaném organizací CzechTourism.

 Monumentální kopie sochy trůnícího císaře Karla IV. ze Staroměstské mostecké věže
Pohled do výstavy
Pohled do výstavy
Pohled do výstavy
Pohled do výstavy
Pohled do výstavy
Pohled do výstavy
Pohled do výstavy
Pohled do výstavy

Zpět

Zobrazit výpis článků