Lovci mamutů - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Historického muzea

Výstava (11.10.2006-2.9.2007)

Lovci mamutů

Chcete vstoupit do pravěku? Přijďte do Národního muzea!

Prostor: Národní muzeum, Václavské nám., výstavní sály v 1. poschodí

KONÁNÍ VÝSTAVY BYLO PRODLOUŽENO AŽ DO 2.9.2007! Kdy žili lovci mamutů? Období lovců mamutů, které uvedl ve známost E. Štorch svojí dodnes velice čtivou knihou, spadá do střední části mladého paleolitu (cca 30 - 20 tisíc let před současností). Jedná se o období absolutně největšího rozmachu paleolitické civilizace. Středem tehdejšího kulturního světa se stal region Moravy, Rakouska a Slezska. Již nikdy poté neurčoval tento region vývoj kultury takovým způsobem, jako v tomto období. Celá tato kultura dostala jméno podle moravské lokality - pavlovién.
Lovili a žili i u nás Vzhledem k tomu, že velká část nálezů této skvělé kultury pochází z území našeho státu, chtěli bychom představit nálezy z uvedeného období české i světové veřejnosti. V České republice se nalézají takové lokality jako Dolní Věstonice, Předmostí u Přerova, Pavlov a Petřkovice, kde je v současnosti doložena výroba nejstarší keramiky na světě, tkaní nejstarších tkanin, výroba uměleckých předmětů výjimečných kvalit a velice složitý duchovní život s doklady šamanismu a dalších specializovaných druhů lidského konání.
Lovci na výstavě Výstava je založena na prezentaci nejkvalitnějších uměleckých děl a předmětů denní potřeby tak, aby mohla být celá společnost představena ve své komplexnosti.
Dalším poutačem výstavy jsou modely v životní velikosti z Centra experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce Králové. Je možné shlédnout rekonstrukce jak zvířat a lidí, tak i jejich pracovních nástrojů a lidských obydlí.
Jsou zde prezentovány i výsledky antropologického průzkumu kosterních pozůstatků našich gravettienských předků. Větší pozornost je například věnována slavnému „trojhrobu“ z Dolních Věstonic. Obrazové rekonstrukce jsou od malíře Libora Baláka, který je vytvořil na základě nejnovějších vědeckých teorií a archeologických nálezů.
Jak to na výstavě vypadá? Výstava probíhá ve třech hlavních výstavních sálech budovy Národního muzea na Václavském náměstí a je koncipována do tří logicky i fakticky oddělených částí: 1. vstup - duchovní svět a umění 2. boční sál - přírodní svět, lov a získávání obživy 3. boční sál - svět domova - obydlí a život vesnice Celou výstavou prolínají speciální světelné a zvukové produkce evokující život v dávnověku.
Výstava Vám představí komplexní společnost a přírodu doby, která patří mezi kulturní vrcholy historie střední Evropy, budete v několika úrovních seznámen s magií a rituály, životem i smrtí našich předků.
Mimo jiné uvidíte...

 • Originály nejvzácnějších sbírkových předmětů (Věstonická Venuše, Předmostecká Venuše, figurka Muže z Brna), které se svým významem rovnají korunovačním klenotům
 • Repliky pracovních nástrojů a obydlí, modely lidí a zvířat v životní velikosti (např. také replika mamuta)
 • Ukázky pravěkých řemesel
 • Život v pravěké vesnici vesnici

...co jste asi ještě neviděli... Instruktážní filmy:

 • Stavba modelu mamuta (který je na výstavě)
 • Výroba štípané industrie
 • Vydělávání kůží
 • 3D Ukázka tvarových odlišností lebky gravettienského a současného člověka

Na výstavu Lovci mamutů Vás zvou:
Autorský kolektiv:
PhDr. Petr Šída, Ph.D. Ing. Blanka Kreibichová PhDr. Karel Sklenář, Dr.Sc. Pavel Beneš, ak. mal. Petr Pokorný, Ph.D. RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D. RNDr. Petr Velemínský, PhD. Prof. MUDr., RNDr. Emanuel Vlček, Dr.Sc. Spolupracující instituce:

 • Moravské zemské muzeum v Brně - Pavilon Anthropos
 • Archeologický ústav, Brno
 • Muzeum Východních Čech, Hradec Králové
 • Centrum experimentální archeologie, Všestary


Dárek návštěvníkům Řádně zakoupenou vstupenku do Národního muzea lze využít pro uplatnění jednorázové slevy ve výši 20% z konzumace v Primitiv Restaurantu Pravěk, Sokolská 60, Praha 2 (cca 500m od Národního muzea a stanice metra I.P.Pavlova) Slevu možno uplatňovat po dobu trvání výstavy Lovci mamutů v Národním muzeu a dále měsíc po jejím skončení. ODPOVĚDI NA VAŠE NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY: Koik stojí vstupné na výstavu? Na výstavu se neplatí speciální vstupné, zakoupíte vstupenku do celé muzejní budovy, v její ceně jsou zahrnuty všechny aktuálně probíhající krátkodobé výstavy a také všechny stálé expozice, které se v muzejní budově nacházejí. Podrobné informace o ceně vstupenek, slevách atd. naleznete ZDE. Je nutná rezervace předem pro skupiny? NE Rezervace vstupenek předem pro větší skupiny není třeba. Je na výstavě podáván lektorský výklad? Mohu si pro výstavu objednat služby průvodce? NE Lektorský výklad s průvodcem, který je poskytován zpravidla větším skupinám, se na výstavě nepodává, neboť to neumožňuje jednak permanentně probíhající audiovizuální program - krátké instruktážní filmy se zvukem, zvukové efekty v expozici (s lektorským výkladem by se toto vzájemně rušilo) a také prostorové řešení výstavy (místy zůžený průchod mezi jednotlivými prvky instalace). Kdy mohu přijít na výstavu? Jak máte otevřeno? Otevřeno máme denně, včetně sobot a nedělí a státních svátků, ale existují výjimky jako např. sanitární den vždy každé první úterý v měsíci, kdy je zavřeno, a další krátkodobé změny otevírací doby z technických důvodů - podrobné informace o otevírací době naleznete ZDE. Lze navštívit výstavu Lovci mamutů s kočárkem? Ano, výstava je s kočárkem "průjezdná". Lehce problemaitcký je pouze pohyb mezi jednotlivými patry v budově Národního muzea (výstava se nachází na 1.poschodí), neboť v historické budově nebylo v době jejího vzniku pamatováno na výtah pro veřejnost. O možnostech bezbariérového přístupu se lze informovat na vrátnici na tel.: 224 497 211. Ještě více informací o výstavě? Navštivte webové stránky vytvořené speciálně pro výstavu lovci mamutů: http://vystava.nm.cz/ Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku? Prosím zkuste nahlédnout ještě na tento odkaz: Podrobné informace pro návštěvníky hlavní budovy Národního muzea Případně pište na kontaktní adresu Národního muzea: nm@nm.cz
Navštivte také: Další výstavy Národního muzea

Orientační plánek Výstava Lovci mamutů je instalována ve výstavních sálech v prvním patře hlavní budovy Národního muzea na Václavském náměstí 68.
Věstonická Venuše je vystavena ve vstupním sále výstavy.
Lovec na výstavě - instalace v sále vpravo - tématický celek
Mamut na výstavě - model mamuta byl vyroben speciálně pro tuto výstavu. Více o tvorbě modelu se dozvíte také v instruktážním filmu, který je na výstavě promítán.
Lovec a mamut v sále vpravo - tématický celek
Jeskyně na výstavě - architektonické řešení výstavy nabízí pohledy na instalaci z různých perspektiv.
Pravěký lovec před svým obydlím - instalace figuriny na výstavě.
Pravěká žena v pravěkém obydlí - instalace figuriny na výstavě.
Pohled do výstavy
Pohled do výstavy
Antropologické výzkumy a jejich výsledky jsou prezentovány v sále vlevo.
Z instruktážního filmu foto z průběhu 3D ukázky tvarových odlišností lebky gravettienského a současného člověka.
Venuší bylo více na výstavě neuvidíte jen Věstonickou Venuši...
Lovecké náčiní a další archeologické nálezy.
Praskání ohně a jiné zvukové efekty jsou také součástí výstavy.

Zpět

Zobrazit výpis článků