Dětský svět za císaře pána - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Historického muzea

Výstava (13.12.2012-29.9.2013)

Dětský svět za císaře pána

Zajímá vás, jaký byl život dětí na sklonku habsburské monarchie? Výstava prodloužena do 29. září 2013

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

psotovní známka s vyobrazením Františka Josefa I

Výstava Dětský svět za císaře pána, která je součástí cyklu Monarchie, přiblíží návštěvníkům aspekty dětského věku na sklonku habsburské monarchie. Zaměří se na hry a hračky nebo i péči o dítě.

Výstava vám přiblíží různé aspekty dětského věku v 19. a na počátku 20. století – fenomén dětské kultury v různých vrstvách společnosti, především her a hraček, folkloru, oděvu, školní docházku, ale i problémů, jako jsou nemoci nebo dětská práce.

Nechte se vtáhnout do atmosféry dětské monarchie – vlastnoručně si vyzkoušejte dobové hračky jako laterna magica nebo házení kroužků, přebalte a oblékněte si dítě do dobového oblečení nebo si vyzkoušejte, jak byla práce v domácnosti pro děti namáhavá.

Dětství bylo i našimi předky chápáno jako důležité období v lidském životě, zacházení s dětmi bylo také věrným odrazem vývoje společnosti. Zvláště druhá polovina 19. století je obdobím, kdy dítě přestalo být považováno za „malého dospělého“ a ve výchově začala být brána v potaz specifika dětství. V tomto období začala společnost rovněž více chápat nutnost zabývat se ochranou dítěte legislativní cestou, zejména na úrovni státní péče.

Pro školy:

Navštivte také webové stránky výstavního cyklu Monarchie
 


Vstupné a otevírací doba:

viz Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1


  Články k tématu na portálu Muzeum 3000:


 

cínoví vojáčci 1870 Německo
pokladnicka v podobě opičky, 19. stol.
Pohled do výstavy

Zpět

Zobrazit výpis článků