Pomalu začalo být zase dobře. Vyhnanci vyprávějí o nuceném odchodu, příchodu a životě v nové domovině. - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Historického muzea

Výstava (6.11.2014-11.1.2015)

Pomalu začalo být zase dobře. Vyhnanci vyprávějí o nuceném odchodu, příchodu a životě v nové domovině.

výstava prodloužena do 11. 1. 2015

Prostor: Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3

Národní muzeum představuje v Národním památníku na Vítkově putovní výstavu s názvem Pomalu začalo být zase dobře. Vyhnanci vyprávějí o nuceném odchodu, příchodu a životě v nové domovině, kterou připravilo Centrum pro výzkum migrace v St. Pöltenu spolu s Dolnorakouským zemským archivem. Návštěvníkům se tak připomenou životní osudy českých a moravských Němců, kteří museli po skončení druhé světové války nedobrovolně opustit své domovy a zvyknout si na život v sousedním Rakousku. Jedná se o první z cyklu výstav, kterými chce Národní muzeum prezentovat historické události a témata týkající se našich dějin pohledem ze zahraničí. 

V poválečné atmosféře po roce 1945 muselo mnoho českých i moravských Němců opustit své domovy a začít nový život v sousedních zemích. Mnozí z nich často prožívali těžké životní momenty při sžívání se s novým prostředím i při hledání nové identity.
Výstava je založena na 30 rozhovorech s pamětníky, které byly pořízeny v letech 2012–2013. Po úspěšné prezentaci v Rakousku se výstava přesouvá do Prahy, kde návštěvníkům Národního památníku na Vítkově přiblíží pomocí nahrávek, průvodních textů a autentických předmětů tehdejší životní situaci Němců odsunutých do Rakouska. Výstava dočasně rozšíří stálou expozici Křižovatky české a československé státnosti.

Národní muzeum tak zahájilo cyklus výstav, které budou nahlížet na české a československé dějiny 19. a 20. století z různých perspektiv a které se budou věnovat okrajovým událostem, opomíjeným osobnostem nebo lidem vyčleněným z tehdejší společnosti.
Následovat bude maďarská výstava věnovaná otázce Trianonské mírové dohody, plánováno je i zaměření se na otázku Slovenského státu, rozdělení Těšínska a další.

Doprovodný program k výstavě:

4. 12. 2014 v 17.00

Jiří Friedl: Konfliktní sousedé: Češi a Poláci na Těšínsku v první polovině 20. století


8. 1. 2015 v 17:00

Andrej Tóth: Situace maďarské menšiny v Československu v bezprostředních letech po druhé světové válce - československo-maďarská výměna obyvatelstva a reslovakizace.


8. 1. 2015 v 18:00

Panelová diskuse - Rakousko ve střední Evropě

 

 

Výstava se koná ve spolupráci s Rakouským velvyslanectvím/Rakouským kulturním fórem v Praze a společností Antikomplex z.s.

Pohled do výstavy
Pohled do výstavy
Na výstavě si návštěvníci mohu poslechnout nahrávky vzpomínek pamětníků

Zpět

Zobrazit výpis článků