REPUBLIKA - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Historického muzea

Výstava (28.10.2008-6.7.2009)

REPUBLIKA

výstava k 90. výročí vzniku Československa

Prostor: Národní muzeum, Václavské nám., výstavní sály v 1. poschodí a sál Hollareum - přízemí, vzadu

DOBA KONÁNÍ VÝSTAVY BYLA PRODLOUŽENA. V symbolický den výročí vzniku ČSR 28. 10. 2008 se v Národním muzeu otevírá výstava s příznačným názvem „Republika“. Zachycuje příběh první Československé republiky, vykresluje atmosféru tohoto období a ukazuje vše podstatné, na co dnes s hrdostí navazujeme, ale také události, které se v dnešní době příliš nepřipomínají. Výstava se vrací do období první světové války, která přinesla zásadní změny ve vývoji celé Evropy. Rozbití Rakouska-Uherska a vznik samostatného Československa tvoří základní kapitolu našich novodobých dějin a tzv. první Československá republika je považována za zlatý věk české a slovenské státnosti. Výstava „Republika“ návštěvníky seznamuje s domácím a zahraničním odbojem včetně legionářů. Poprvé jsou vystaveny unikání předměty jak např. Kupkovy plakáty z doby jeho působení ve francouzských legiích nebo text Washingtonské deklarace v podobě telegramů, které Eduard Beneš posílal do Prahy. Nabízí se zde neopakovatelná příležitost shlédnout jedinečný soubor státních symbolů a předmětů, které reprezentovaly nový stát. Unikátním architektonickým řešením výstava vtahuje návštěvníka do světa obyvatel mladého státu, jejich ideálů, starostí, zábavy a smutku. Samostatně představuje dva odlišné světy - život ve městě a život na venkově, které však byly stejně důležité pro fungování státu. Ve městě návštěvníci nahlédnou do prostředí kaváren, módních salonů a interiérů, které jsou vybaveny luxusním zbožím této doby. Zároveň nejde opominout svět továren, ekonomické krize a bydlení chudých. Specifickou atmosférou zaujme venkov s kostelem, školou, statkem, nepostradatelnou hospodou a sokolovnou. Významné místo je ve výstavě věnováno zániku Československa, kde dominují originály Mnichovské dohody, poprvé vystavené mimo území Německa. Součástí výstavy „Republika“ je v neposlední řadě také prezentace kultury a významných osobností této dob, mezi které patří architekti, vědci, umělci či sportovní hvězdy.

ČLENĚNÍ VÝSTAVY

Výstava je rozdělena do čtyř základních částí, jež připomenou události, spjaté s dějinami první ČSR. I. část - Vstupní sál v 1. poschodí Úvodní a současně závěrečná část výstavy je založena na symbolice cest a železnice, které byly svědky osudových momentů, jako byl např. slavný příjezd T. G. Masaryka v roce 1918 do nové republiky, či smutný odjezd E. Háchy do Berlína v roce 1939. Železnice zde však též hraje roli symbolu dynamiky a pokroku tehdejší doby. V zajímavě architektonicky řešeném sále se návštěvníci seznámí s domácím a zahraničním odbojem, fenoménem legií, vznikem Československa, mnichovskými událostmi a zánikem republiky prostřednictvím řady zcela unikátních a mnohdy doposud nevystavených předmětů, jako například originály Mnichovské dohody. Originály Mnichovských dohod Historickým a zcela výjimečným okamžikem je vystavení originálů Mnichovských dohod v rámci této výstavy. Po dlouhém jednání se organizátorům podařilo dojednat zápůjčku německého originálu Mnichovské dohody, italského originálu Mnichovské dohody a britské autorizované kopie Mnichovské dohody. Anglicky psaný originál Mnichovské dohody se na výstavě nachází také, ovšem je společně s německým originálem součástí jednoho svazku, a tak ho návštěvníci nemohou vidět. Francouzská strana při jednání projevila velkou ochotu ke spolupráci, nicméně nepodařilo se jí francouzský originál dohledat. Návštěvníci výstavy tak mají poprvé v historii v Praze možnost spatřit originály jednoho z nejklíčovějších a zároveň nejtragičtějších dokumentů naší moderní historie. Vystavení těchto originálů je zcela unikátním a mimořádným okamžikem, jelikož je to historicky poprvé, co se tyto dokumenty nacházejí na území České republiky (Československa), poprvé se je rozhodla německá strana zapůjčit do zahraničí a navíc se po 70 letech v Praze opět setkávají tři originály, které byly v Mnichově v roce 1938 podepsány. Originály Mnichovských dohod budou vystaveny až do konce trvání výstavy, ověřená kopie z Velké Británie je zapůjčena do 27. února 2009, ostatní originály dohod do 15. března 2009. (Vzhledem k prodloužení výstavy do 6. července budou po 15.3.2009 originály dohod nahrazeny kopiemi.) II. a III. část - sály v 1. poschodí Další části výstavy ukazují rozdílnost životního stylu ve městě a na venkově. I zde unikátním architektonickým řešením výstava vtahuje návštěvníka do světa obyvatel mladého státu, jejich ideálů, starostí, zábavy a smutku. Samostatně představuje dva odlišné světy – život ve městě a život na venkově – které však byly stejně důležité pro fungování republiky. Ve městě návštěvníci nahlédnou do prostředí knihkupectví, kavárny, módního salónu a obytných interiérů různých sociálních vrstev. Zároveň nejde opominout svět továren a hospodářské krize. Specifickou atmosférou zaujme venkov s kostelem, školou, statkem, nepostradatelnou hospodou a sokolovnou. IV. část - Sál Hollareum - v přízemí vzadu V přízemí Národního muzea v sále Hollareum se nachází část výstavy věnovaná prezentaci širokého spektra prvorepublikové vědy, kultury a umění. Šaty Adiny Mandlové, boty Oldřicha Nového, obrazy od Toyen či Jindřicha Štýrského jsou jen malou ukázkou zajímavých předmětů, které je zde možné vidět. Tato část výstavy Republika v sále Hollareum byla ukončena 22. března 2009. V. část - HRAČKY NAŠÍ KAČKY - v přízemí budovy - chodba vlevo Část výstavního projektu Republika, která je věnována především nejmenším návštěvníkům – doprovodnou výstavu o hračkách z období první ČSR s názvem „Hračky naší Kačky“ je možno shlédnout až do 17. května 2009.

Pořadatelé výstavy a zvláštní poděkování

Stěžejní výstava roku 2008 s názvem „Republika“ je pořádaná ve spolupráci Národního muzea, Senátu Parlamentu ČR a Vojenského historického ústavu Praha. Organizátoři na tomto místě vyslovují veliké poděkování: Auswärtiges Amt, Politisches Archiv, Berlín Ministero degli Affari esteri, Archivio storico diplomatico, Řím The National Archives, Londýn Zvláštní poděkování patří rovněž Ministerstvu kultury ČR. Přehled všech, kteří se podíleli na výstavě - autorů výstavy, odborných spolupracovníků a spolupracujících institucí (zápůjčky předmětů ap.) - si můžete stáhnout zde: Tiráž (PDF; 62,5 kB)

DOPROVODNÝ PROGRAM

I. PŘEDNÁŠKY:
Přednášky se konají v Přednáškovém sále v přízemí hlavní budovy Národního muzea, Václavské nám. 68, Praha 1. Vstup na přednášky je zdarma. Program přednášek v dubnu: Čt 30.4. 17.00 hod. - Přednáškový sál NM Cyklus přednášek k výstavě Republika Architekti v meziválečném Československu II. Vila Tugenhat (Přednáší: Bc. Karel Ksandr) II. VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI: Výstava REPUBLIKA je doplněna nabídkou výtvarných dílen pro děti, které jsou pravidelně organizovány každých čtrnáct dní. Začínáme 30.11.2008. Není nutné se dopředu kdekoliv přihlašovat či registrovat. Dílny jsou přístupné v níže uvedené dny průběžně, vždy v době od 13.30 do 16.30 hod. v Přednáškovém sále Národního muzea (v přízemí budovy vzadu, přístup přes sál Hollareum). Prosíme, sledujte aktuální nabídku na této stránce. Kontakt: iva_sommerova@nm.cz Program dílen v dubnu: Sobota a neděle 25. a 26.4. 2009 výtvarné dílny u příležitosti konání Kuličkiády v prostorách výstavy Republika III. DOPROVODNÁ AKCE - KULIČKIÁDA Přijďte si zahrát kuličky do Národního muzea! Organizátoři výstavy Republika pořádají pro širokou veřejnost soutěž ve cvrnkání kuliček, která je doprovodnou akcí k výstavě Republika. Kdy? Sobota 25. 4 a neděle 26.4. vždy od 10 do 16 hodin. Kde? Cvrnkat se bude přímo v prostoru výstavy Republika, kde je v části výstavy nazvané Život na venkově pro tento účel vyrobený důlek. Jak se přihlásit? Zájemci se mohou hlásit od středy 8. dubna do pátku 24. dubna do 12 hodin na na emailu: jana_dobisikova@nm.cz. Jak to bude probíhat? Účastníci budou rozděleni dle věku do následujících soutěžních kategorií: I. kategorie - děti do 10let II. kategorie - mládež do 15let III. kategorie - nad 15let. Pro jednotlivé soutěžní kategorie bude upravena startovní čára a počet kuliček. Rozhodující je počet cvrnků, kterými budou všechny kuličky odehrány do důlku. V případě stejného počtu bodů rozhodne o vítězi zodpovězení otázek na startovním listu. Na soutěži se podílí Český kuličkový svaz, který deleguje na soutěž své rozhodčí. Pro výherce soutěže jsou připraveny volné vstupenky do Národního muzea a další hodnotné ceny. Partner akce Výroba kuliček má dlouholetou tradici, je neodmyslitelně spojena s městem Rakovník a značkou RAKO. Partnerem akce je společnost Lasselsberger, s.r.o., současný držitel obchodní značky. Výhoda pro účastníky soutěže - vstup do muzea zdarma! Zaregistrovaní účastníci soutěže Kuličkiáda mají vstup na výstavu Republika během víkendu 25. a 26. dubna zdarma. IV. PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ pro žáky ZŠ: Test pro žáky 5.-6. ročníku ZŠ (196 kB) - pouze stránka s testem Pracovní sešit - 5.-6. ročník ZŠ (5,1 MB) - včetně výše uvedeného testu Test pro žáky 7.-9. ročníku ZŠ (142 kB) - pouze stránka s testem Pracovní sešit - 7.-9. ročník ZŠ (2,48 MB) - včetně výše uvedeného testu V. SUVENÝRY K VÝSTAVĚ V MUZEJNÍM OBCHODĚ: Dětem jsou určeny 3 druhy vystřihovánek k výstavě Republika v ceně 10 Kč.

Navštivte také WEBOVÉ STRÁNKY VÝSTAVY REPUBLIKA, které naleznete na tomto odkazu.

VAŠE NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Kolik stojí vstupné na výstavu? Na výstavu Republika se neplatí zvláštní vstupné - v pokladně hlavní budovy Národního muzea zakoupíte běžnou vstupenku, která Vás opravňuje ke vstupu do celé budovy, všech stálých expozic i aktuálně probíhajících výstav, včetně výstavy Republika. Podrobnější informace o vstupném naleznete v sekci Navštivte nás - Národní muzeum, hlavní budova - nebo přímo na tomto odkazu. Je třeba hlásit předem návštěvu muzea se skupinou? NE, skupinovou návštěvu není třeba hlásit předem. Lze pro návštěvu výstavy Republika objednat komentovanou prohlídku / služby průvodce? NE, objednat průvodce pro výstavu Republika bohužel není možné. Lze vstupenky předem rezervovat? NE, systém prodeje vstupenek toto neumožňuje. Jsou k výstavě Republika k dispozici pracovní listy pro školy? ANO, viz odkazy výše - Doprovodný program - III. Pracovní listy k výstavě pro žáky ZŠ. Případně klikněte na tento odkaz Je do hlavní budovy Národního muzea bezbariérový přístup? ANO, vjezdem do dvora z levé strany budovy (ze strany od budovy bývalého Federálního shromáždění, dnes Svobodné Evropy - zvonek Vrátnice). Možnosti bezbariérové prohlídky NM lze předem konzultovat na tel. 224 497 352 či na e-mailu: petr_musalek@nm.cz, případně přímo na vrátnici muzea - tel. 224 497 211.

Schránka na depeše Schránka na depeše, které zasílal T. G. Masaryk z exilu do vlasti Edvardu Benešovi (1915)
Pokladinčka - na vybírání příspěvků pro nezaměstnané bývalé příslušníky československých legií.
Ze sbírek Vojenského historického ústavu.
Studie českého lva Bronzová studie českého lva ve skoku, vytvořená pro Pražská hrad.
Autor: Karel Štipl, kolem roku 1928
(soukromá sbírka)
Karafa a číšky - kouřově zabarvené sklo, 20. - 30. léta.
Ze sbírek Historického muzea Národního muzea.
Prezidentská standarta Standarta prezidenta republiky, v níž bylo zahaleno tělo T. G. Masaryka při pohřbu (1937)
Ze sbírek Vojenského historického ústavu.
Letoun Avia BH-11C z roku 1926 - upoutá Vaši pozornost ve vstupní hale Národního muzea
Československé legie - uniformy a výstroj
Období 1. republiky Ve vitrinách se mimo jiné nachází:
-  vývěsní štít České národní rady na Rusi
- letecká bunda M. R. Štefánika
- Řád francouzské čestné legie I. třídy (řád, řádový frak a kord) prezidenta Edvarda Beneše
Sokolský slet v roce 1938  - mimo jiné je zde vystaven Prapor věnovaný Čsl. obci sokolské prezidentem E. Benešem k X. všesokolskému sletu v Praze roku 1938.
Atmosféra počátku 20. století
Část výstavy Republika v sále Hollareum v přízemí je nazvána
Motocykl Indian Scout se sidecar (1927)
Originál Mnichovské dohody

Zpět

Zobrazit výpis článků