Rudá muzea - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Historického muzea

Výstava (8.12.2011-1.4.2012)

Rudá muzea

Jaký vliv měla komunistická ideologie na muzea v letech 1948–1989? Výstava prodloužena!

Prostor: Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3

Výstava Rudá muzea se bude zabývat vlivem komunistického režimu a ideologie na československá muzea v letech 1948–1989. Ukáže také jejich proměnu v období komunismu a to, jak ideologicky působila na veřejnost.

obrázek - detail plakátu k dlouhodobé výstavě Revoluční proměny vesnice. Na červeném podkladu se rýsují černé kombajny.
Detail plakátu k dlouhodobé výstavě Revoluční proměny vesnice / Jihomoravský kraj1945–1975 v Moravském muzeu

Výstava bude rozdělena na čtyři základní části. V úvodní se bude zabývat obecným vývojem československých muzeí a jejich vztahem ke společnosti v letech 1948–1989. Ve druhé části bude věnována pozornost základním symbolům a rituálům, jako např. slibům pionýrů a odměňování zasloužilých pracovníků, které měly v muzeích své pevné místo.

Základním způsobem, jak muzea působila na veřejnost, byly výstavy a expozice, kterým je věnována další část výstavy. V rámci dějin českých zemí a Československa komunistický režim vybíral některé události, kterými opodstatňoval svoji existenci.  Jako příklady desinterpretace dějin v konkrétních výstavách poslouží pět historických událostí (husitství, VŘSR, Mnichov, Slovenské národní povstání a únorový převrat).

Vedle krátkodobých výstav na veřejnost působily i stálé expozice, které se lišily podle toho, v jakém typu muzeí se nacházely. Poslední část výstavy pak bude věnována činnosti muzeí před rokem 1989.

Všechna témata budou doplněna sbírkovými předměty, které ilustrují jednotlivé výstavy a typy expozic a muzeí. Za zmínku stojí např. generálská uniforma Klementa Gottwalda a dvě skříňky, které osobně vyrobil, portrét Klementa Gottwalda od Jana Čumpelíka, předměty z redakce novin Svoboda, které používal Antonín Zápotocký, zlaté hodinky Josefa Hybše, osobní předměty Zdeňka Fierlingera. Nebudou chybět ani architektonické modely výstav o VŘSR a únorech 1948, předměty k dělnickému hnutí apod.


Zaujala vás výstava? Podělte se o své dojmy i názory na facebook stránce výstavy.

Diskutovat s námi samozřejmě můžete i na facebooku Národního muzea.

Fotografie z tiskové konference před oteřením výstavy Rudá muzea Na dotazy novinářů odpovídali: (zleva) Jiří Mitáček – vedoucí historického oddělení MZM, Marek Junek – autor výstavy, Radka Schusterová – vedoucí odd vnějších vztahů NM a generální ředitel NM Michal Lukeš.
Pohled do výstavy Rudá muzea
Architektonické řešení panelů výstavy. Při pohledu vzhůru uvidí návštěvník pěticípou hvězdu.
Pohled do výstavy Rudá muzea
Pohled do výstavy Rudá muzea
Pohled do výstavy Rudá muzea

Zpět

Zobrazit výpis článků