Koncerty a přednášky v Českém muzeu hudby - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Akce Českého muzea hudby

Akce (18.10.2017-31.12.2017)

Koncerty a přednášky v Českém muzeu hudby

Program na 2017

Prostor: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

Zveme vás na koncerty, hudební programy a přenášky do atraktivních prostor Českého muzea hudby – bývalého baroknho kostela sv. Máří Magdaleny na Malé Straně.

Program: 
Koncert k příležitosti oslav 100. výročí obnovení Litevské státnosti
18. 10. 2017, v 18 hodin
Komorní sbor AIDIJA (Vilnius, Litva), umělecký vedoucí a dirigent Romualdas Gražinis
 Program koncertu: současná sborová hudba litevských autorů   
 Komorní sbor mládeže Aidija, založený v roce 1989 m., je aktivní součástí kulturního dění v Litvě, častý reprezentant státu na festivalech a koncertech po celém světě, osvícený propagátor nové tvorby litevských skladatelů, který za tyto umělecké počiny je oceňován v mezinárodních konkursech a festivalech v zahraničí i prémiemi doma. Po úspěšných vystoupeních v roce 2012 v Praze a Hradci Králové, Aidija se vrací a dále seznamuje české publikum s renomovanými autory komorní hudby. Vystoupení sboru oslovují posluchače neotřelým přístupem k jevištní prezentaci, citlivými interpretacemi a pěveckými výkony členů sboru.
 Vstup zdarma
Prosíme, potvrďte účast na +420 257 210 122/3, vaida.nemeckova@urm.lt.
Koncert jako součást oslav 100. výročí obnovení Litevské státnosti pořádá Velvyslanectví Litevské republiky v Praze


 
Lubomyr Melnyk - Martin Dvořák: Poetické úvahy ve volných chvílích
Spolek ProART
29. 10., 19:30 hod
Scénický koncert nejrychlejšího klavíristy na světě – Nadžánrové hudební divadlo
Jevištní pocta uměleckému vidění světa a osobnosti režiséra Petra Weigla
Vstupné: 390 Kč – 290 Kč, předprodej vstupenek na:  www.proart-festival.cz
 

 
PKF – Prague Philharmonia
Dvořákovo trio
30. 10., 19:30
Joseph Haydn: Klavírní trio č. 44 E dur Hob. XV:28
Bohuslav Martinů: Klavírní trio č. 2 d moll H 327
Franz Schubert: Klavírní trio č. 2 Es dur op. 100, D 929
Dvořákovo trio, Jan Fišer - housle, Tomáš Jamník - violoncello, Ivo Kahánek – klavír
Vstupenky je možné zakoupit či rezervovat na tel. 224 267 644
nebo e-mail: vstupenky@pkf.cz, více na www.pkf.cz.
 

  
"CESTA" - Hudba jako prostředek svobodného vyjádření
9. 11., 20:00
koncert klasické hudby ze skladeb autorů 20. a 21.st.  - I. Yun, P. Hindemith, J.Novák, M.Kopelent (pražská premiéra kompozice Amor Vincit )
interpreti: Isang Yun trio, klavírní trio Solaris 3, Irena Troupová - soprán, Hana Brožová - příčná flétna, Monika Boušková - anglický roh, Barbora Kodetová - umělecký přednes
koncert se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury
partneři koncertu: ÚSTR, Paměť národa
prodej vstupenek on-line: www.vstupenka.net, rezervace vstupenek: bouskova@bohemianartists.cz


 
PKF – Prague Philharmonia
Polibek múzy aneb za vším hledej ženu
13. 11., 19:30
Giuseppe Tartini: Sonáta pro housle a klavír č. 10 g moll op. 1 „Didone abbandonata“
Joseph Haydn: Kantáta pro sólový hlas a klavír „Arianna a Naxos“ H. 26b/2
Johannes Brahms: Sonáta pro klavír č. 3 f moll op. 5 (2. věta)
Vítězslav Novák: Pohádka srdce pro mezzosoprán a klavír op. 8
Johannes Brahms: Sonáta pro housle a klavír č. 2 A dur op. 100
Hana Jarošová Kubisová - housle, Lucie Hilscherová - mezzosoprán, Miroslav Sekera – klavír
Vstupenky je možné zakoupit či rezervovat na tel. 224 267 644
nebo e-mail: vstupenky@pkf.cz, více na www.pkf.cz.


 
Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře
14. 11. 2017, 19:00
Další ze série koncertů Smyčcového orchestru Pražské konzervatoře v Českém muzeu hudby. Na koncertě vystoupí společně s Nadačním fondem Harmonie a těšit se můžete mimo jiné na následující skladby Henri Purcell: Suita z opery 'Abdelazer', Josef Suk: Meditace na téma sv. Václav, Evžen Suchoň: Serenáda.
Všechna vystoupení diriguje Chuhei Iwasaki.
Vstupné 60 Kč.
 

 
 Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ 
Táňa Fischerová – recitace, Irena a Vojtěch Havlovi – hudební doprovod
15. 11. 2017, 19:00
Slavný pohádkový příběh přednese herečka Táňa Fischerová a na piano, violoncello, violu da gamba a tibetské mísy ji doprovodí svými skladbami Irena a Vojtěch Havlovi. Součástí pořadu, ve kterém se slovo prolíná s hudbou, pohádka se skutečností, budou i básně a texty dalších autorů.
Komentovaná prohlídka v rámci programu začíná v 18:00.
Vstupné v ceně běžné vstupenky.


 
Proměny liturgie
Kühnův smíšený sbor, Collegium Marianum
23. 11. 2017, 19:30
Program: A. A. Archangelskij, A. Pärt, B. Galuppi, A. Reichenauer
Prodej vstupenek v místě koncertu hodinu před začátkem,
Změna programu vyhrazena, rezervace vstupenek :  vstupenky@kuhnchoir.cz
Cena vstupenky: 250,-Kč., studenti a ZTP sleva 50 %, na základě předložení průkazu u vstupu.


 
Znovuobjevené kantáty J. Bendy
30. 11., 19:30
Novodobá premiéra hudebních děl z pražských a vídeňských archívů
účinkuje: orchestr Musica Florea, Irena Troupová - soprán, dir. Marek Štryncl
Vstupné: 300 Kč, 150 Kč snížené (senioři, studenti)
 

 
 
Vánoční koncert
CANCIONETA PRAGA A ATLANTIC BOYCHOIR
9. 12. 2017, 19:00
Cancioneta Praga publiku představí repertoár složený z vánočních pastorel a českých, evropských a amerických koled. Vánočním „dárkem“ pro posluchače bude vystoupení speciálního hosta koncertu, kanadského chlapeckého sboru Atlantic BoyChoir, který v té době absolvuje své evropské vánoční turné a který vede český sbormistr Jakub Martinec. A protože oba sbory i přes krátkou historii zdobí řada úspěchů a mezinárodních ocenění, věříme tak, že společný pražský koncert bude pro všechny posluchače neobyčejný zážitek.
Cancioneta Praga - sbormistr Lukáš Jindřich
Atlantic BoyChoir - sbormistr Jakub Martinec
Vstupné: 200 Kč, prodej vstupenek na www.ticketon.cz
www.cancionetapraga.cz, www.atlanticboychoir.ca
 

 
Vánoční koncert
Sbor mezinárodní školy ISP v Praze
12. 12., 19:00
Komunitní pěvecký sbor mezinárodní školy ISP v Praze je soubor složený z učitelů, rodičů a žáků školy a je otevřen všem jejím členům. Působí společně již dva roky s koncerty v Praze a Českém Krumlově. Vánoční koncert v prosinci bude zahrnovat tradiční a moderní vánoční hudbu z celého světa včetně spirituálů, gospelů a renesanční hudby. Uvedena budou také vokální a instrumentální sóla od W. A. Mozarta a hudba anglického skladatele Johna Ruttera. V závěru koncertu bude mít publikum příležitost zazpívat si společně se sborem.
Vstupné dobrovolné
 

 
Vánoční koncert
COLLEGIUM CANTANTIUM
13. 12., 19:00
Vánoční koncert ženského komorního sboru pod vedením sbormistra Zdeňka Kudrnky.
Vstupné: k zakoupení na místě
 

 
 
DPS Noctuella
14. 12., 19.00
DPS Noctuella je školní pěvecký sbor, který má několik oddělení. DPS Sovičky - 1. - 2. třída, DPS Kulíšci 2. - 4. třída a DPS Noctuella - 4. - 9. třída. Na koncertě zazní kromě směsi koled od K. Steckera a tradičního vánočního repertoiru pro děti, také klasická hudba pro flétnový soubor. Vánoční překvapení si připraví i vyšlé zpěvačky z Noctuelly - Old Noctuella. 
Vstupné dobrovolné
 

 
 
Tajemství vánoc
zpěvy, obchůzky a koledování
16. 12., 18.00
O vánocích prožívá člověk zrození božského dítěte a není v tom sám – je to jakési „kolektivní vzrušení“, je to svátek spoluúčasti na události, která se dotýká všech bez rozdílu věku, pohlaví a postavení. A proč tomu tak je? To nikdo neví… prostě to je a bude dobře, dokud to tak bude…
Účinkují: Muzika Rozmarýn a taneční soubor Vycpálkovci Praha
Vstupenky před představením v pokladně muzea
Vstupné 160,- Kč, děti do 10 let a ke stání 70,- Kč
Objednávky vstupenek: tajemstvivanoc@seznam.cz
 

 
Vánoční koncert, aneb panna syna porodila
17. 12., 18:00
Účinkují: Chlapecký sbor Bruncvík,
Benjamínci a Lvi - přípravná oddělení,
Drahoslav Gric – klavír, varhany Lenka Pištěcká, Marta Ebenová,
Klára Fleková – sbormistryně     
V programu se ponoříme do pokladů starých kancionálů a propojíme je s lidovými zpěvy.  Laskavé a nádherné harmonie písní poloviny minulého tisíciletí a českých barokních pastorel vystihují naprosto neopakovatelnou atmosféru českých Vánoc asi nejhlouběji, a proto jsou čistým chlapeckým duším tak blízké. Lidové koledy pak evokují potřebu posluchačů zazpívat si spolu se sborem, což zcela naplňuje hlavní motto sboru. Sbor doprovodí vynikající varhaník Drahoslav Gric a malý komorní orchestr složený ze členů Ensemble 18+.
Vstupné 150/90,- Kč


 
Koncert žáků ZUŠ Praha – Zbraslav
18. 12., 19:00
Program: výběr skladeb z klasické hudby
Vstupné dobrovolné
 

 
 Předvánoční koncert
České a evropské vánoční písně a koledy 
20. 12., 19:00
Účinkuje: Komorní smíšený pěvecký sbor Rosa (z Roztok u Prahy)
Ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Uměleckého sdružení ČVUT
Na programu budou skladby J. J. Ryby, A. Scarlattiho, V. Kozla, G. F. Händla, F. X. Brixiho a dalších autorů
Diriguje: Radek Šalša
vstupné: 100,- Kč; děti a senioři 50,- Kč
 

 
Silvestrovský koncert – slavné hudební bonbónky
31. 12., 17:00 hod.
Program: MOZART (Malá Noční Hudba, Divertimento), ALBINONI, DVOŘÁK, GRIEG, VIVALDI, JOPLIN aj.
Vystupuje: Smyčcové kvarteto z Bohemian Symphony Orchestra Prague: Radana Večtomová – I. housle, Anna Lundáková – II. housle, Markéta Ostmayerová – viola, Zuzana Robová - violoncello
Pořádá a vstupenky prodává: FIDELIO, s.r.o. www.fideliokoncerty.cz, tel. 777 918 077
Dále v síti Ticketpro a Ticketportal.
 

Zpět

Zobrazit výpis článků


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel