Kalendář - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Kalendář

Akce (17.10.2012)

Cesta do starší a střední doby kamenné


přednáškový cyklus Cesty do pravěku

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1


17.00 hod. přednáškový sál H
Cesta do starší a střední doby kamenné
Přednáší: Lucie Vélová

Srdečně Vás zveme na čtyři přednášky seznamující zájemce s jednotlivými obdobími našeho pravěku.
Každá ze čtyř vědecko-popularizačních přednášek bude věnována jedné dějinné etapě, uvede posluchače do dosud zjištěných historických faktů, nejvýznamnějších nálezů a nejnovějších vědeckých zjištěných

Přednášky se konají v rámci projektu v rámci projektu Archeologie na dosah. V příštím roce bude cyklus pokračovat přednáškami na různá aktuální archeologická témata.

Zpět