Poslední exponáty opustily muzeum - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Novinky

Novinka (7.11.2011)

Poslední exponáty opustily muzeum

na závěr jsme si nechali opravdový oříšek - stěhování bizona, téměř třímetrové antilopy a dalších velkých savců

Prostor: Národní muzeum, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1

obrátek - stěhování bizonaV pondělí 7. listopadu 2011 se kvůli rekonstrukci historické budovy stěhovaly z Národního muzea poslední unikátní exponáty. Tentokrát se jednalo
o dermoplasty (vycpaniny) několika velkých savců - konkrétně losa evropského, kudu velkého, okapi, zubra a bizona.

Větší část zoologických sbírek byla přestěhována již v červenci 2011. Přesun těchto zbývajích 5 exponátů do depozitářů v Horních Počernicích se uskutečnil až nyní, protože byl obtížnější. Nejen z důvodů úctyhodných rozměrů zvířat, ale i velké hmotnosti. Dermoplasty byly totiž zhotoveny starou metodou sádrových korpusů.  Manipulace s takovými obry není vůbec snadná. V případě zubra, bizona a okapi například během přesunu po schodech hrozilo narušení stability nohou exponátu (oproti tělu jsou relativně tenké).

U losa evropského se zase museli pracovníci stěhovací firmy vyrovnat nejen s velikostí
a hmotností exponátu, ale i s rozložitými parohy.

Zvýšená opatrnost byla tedy na místě – jde o historicky a zoologicky mimořádně významné exponáty a jejich poškození by bylo velkou ztrátou, navíc se s jejich využitím počítá i v nových expozicích.

V budově tak zůstavá už jen známá kostra plejtváka myšoka, jejíž stěhování odborná expertíza nedoporučila, slon africký a žirafa Rothschildova. Poslední dva zmiňované exponáty jsou pro stěhování příliš rozměrné a budou po dobu rekonstrukce budovy uloženy ve speciálních mobilních bednách.


Zajímavosti o stěhovaných exponátech:

Los evropský
Tento největší jelenovitý savec byl u nás vyhuben v první polovině 2. tisíciletí a po více než 5 stoletích se znovu objevil až v roce 1957 jako odezva na úspěšnou ochranu druhu v Polsku. Bohužel prvního navrátilce potkal u nás neradostný osud, neboť byl zastřelen nezodpovědným myslivcem nedlouho poté, co se na našem území v Krušných horách objevil (Moldava, září 1958). Úlovek se naštěstí podařilo jako cenný doklad dostat do Národního muzea, kde muzejní preparátoři vytvořili zdařilý exponát. Dnes se s tímto druhem u nás můžete setkat zejména v jižních Čechách.

Kudu velký
Dosud relativně běžná antilopa, náš exponát je však výjimečný tím, že patří k nepočetné sérii zoologických předmětů, které se do Národního muzea dostaly z rozsáhlých sběrů známého českého cestovatele dr. Emila Holuba; kudu se do muzejních sbírek dostal v již r. 1894.

Okapi
Jeden z nejvzácnějších současných savců a tudíž i exponátů. Samce okapi získalo Národní muzeum v roce 1916. O původu jedince se ví pouze to, že pochází z expedice prof. Schultze do Konga. O významu události, která proběhla pouhých 15 let po „objevení“ a vědeckém popsání druhu, svědčí fakt, že sponzor exponátu Richard Morawetz byl jmenován členem Společnosti Musea království Českého, což byla tehdy poměrně prestižní záležitost.

Bizon
Velice zdařilý exponát pocházející z roku 1909. Pochází z volné přírody ze známého Yellowstonského národního parku (USA), kde byl o dva roky dříve uloven přímo pro naše sbírky hronovským továrníkem a cestovatelem Filipem Oberländerem.

Zubr
V době, kdy se dostal do muzejních sbírek z Pražské zoologické zahrady (1953), byl ještě druhem velmi vzácným; dnes už je zubrů relativní dostatek, náš exponát je cenný tím, že do zoo Praha přišel přímo z Biolawieže, kde se záchranných chovem zubrů začaly a je tak do jisté míry i genetickým „vzorek“ výchozí chovné linie.

 

Národní muzeum není jen jedna budova To, že je uzavřena historická budova, však neznamená, že nemáme co nabídnout. Národní muzeum není jen jedna budova. Připravili jsme pro Vás muzejní pas, který Vám za návštěvu našich dalších objektů nabídne zajímavé benefity.

 

Stěhování velkých savců byla náročná práce
Zubr a bizon byli opravu težcí
Křehké nohy vycpanin se mohou při manipulaci snadno poškodit
Exponáty bylo nutno řádně zafixovat
A okapi putuje ze schodů
Stěhování velkých savců byla náročná práce
A ještě naložit do nákladního automobilu
Exponát antilopy kudu velkého si vyžádal speciální stěhovací vůz
Antilopa -vykukuje- ze stěhovacího vozu

Zpět

Zobrazit výpis článků