Veřejné odborné kolokvium k novým expozicím Národního muzea - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Novinky

Novinka (20.11.2013-21.11.2013)

Veřejné odborné kolokvium k novým expozicím Národního muzea

Zajímá vás, jak budou vypadat nové expozice po rekonstrukci Historické budovy Národního muzea? Přihlaste se na připravované kolokvium.

Prostor: Národní muzeum, Václavské nám., Pantheon - 1. poschodí

Národní muzeum zve ve dnech 20.–21. listopadu 2013  všechny zájemce na odborné kolokvium s názvem Národní muzeum. Nové expozice – od vize k realizaci, které představí podobu nových expozic Historické budovy Národního muzea po její rekonstrukci.

Kolokvium, které proběhne v Pantheonu Historické budovy Národního muzea, je první v řadě veřejných odborných diskusí, jež Národní muzeum hodlá uspořádat k této výjimečné investiční a odborné akci.

Rekonstrukcí Historické budovy Národního muzea a jejím provozním provázáním s Novou budovou Národního muzea vznikne nový unikátní veřejný prostor v centru Prahy. Na ploše téměř 17.000 m² budou primárně umístěny stálé expozice a prostory pro dočasné výstavy (celkem 12.000 m²).

Nové stálé expozice budou vzájemně propojeným celkem s přesahy a prostupnostmi do všech vědních oborů, které jsou v muzeu zastoupeny pramennou základnou. Programově tyto expozice odpovídají smyslu, poslání a strategii Národního muzea působit jako centrální muzejní instituce v ČR – jejich úkolem je veřejnosti předat základní informaci o přírodě a historii českých zemí, jejich přírodnímu, dějinnému a kulturnímu kontextu.

Kolokvium bude možné sledovat i on-line v přímém přenosu na populárně-naučném portálu Národního muzea www.muzeum3000.cz

Součástí programu je rovněž prohlídka budovy připravené ke generální rekonstrukci.

Více informací o kolokviu podá Dagmar Fialová, náměstkyně pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost, e-mail: dagmar_fialova@nm.cz, tel.: 224 497 320, nebo Pavlína Vogelová, tajemnice kolokvia, e-mail: pavlina_vogelova@nm.cz, tel.: 224 497 179

>> Přihlášku na kolokvium (ke stažení viz níže) je nutno odeslat nejpozději do 19. listopadu 2013 do 13.00 hod. na adresu: pavlina_vogelova@nm.cz

Účastníci kolokvia neplatí žádný účastnický poplatek.

Ke stažení:


Kolokvium se koná s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Strážci paměti. 200 let českého muzejnictví.


 

Zpět

Zobrazit výpis článků