Československý Legion v Polsku 1939 - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Historického muzea

Výstava (15.12.2016-27.8.2017)

Československý Legion v Polsku 1939

Československá obec legionářská si Vám dovoluje představit putovní výstavu o počátcích československého zahraničního odboje.

Prostor: Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3

Již záhy po okupaci Československa v březnu 1939 se odhodlali první vlastenecky smýšlející muži opustit svou vlast, aby za jejími hranicemi zahájili boj za získání ztracené svobody.
 
Jedním z prvních míst, kde se soustřeďovali, bylo sousední Polsko. Zde se postupem času podařilo překonat v součinnosti s vedením odboje těžké začátky a podchytit množství přicházejících dobrovolníků, ze kterých se podařilo vytvořit první, byť neoficiální, jednotku - Československou zahraniční vojenskou skupinu. Část jejích příslušníků se později stala základním jádrem budoucích československých jednotek ve Francii a ze zbytku byla po vypuknutí války vytvořena Československá legie, v jejímž čele stál arm. gen. Lev Prchala. Ačkoliv se příslušníci legie nedostali pro rychlý spád konfliktu výrazněji do bojů, byli na polském území prvou a jedinou spojeneckou jednotkou na armádní úrovni. Kromě toho velké množství Čechoslováků bojovalo v řadách polské armády a letectva. V Polsku také utrpěla československá armáda za hranicemi první ztráty na životech. 
 
Výstava tak připomíná osudy všech příslušníků československých jednotek v Polsku, ale i nelehké počátky československého zahraničního odboje.

Československá Legie v Polsku 1939
Československá Legie v Polsku 1939
Československá Legie v Polsku 1939
Československá Legie v Polsku 1939
Československá Legie v Polsku 1939
Československá Legie v Polsku 1939

Zpět

Zobrazit výpis článků