EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Dobré rady badatelům, zvláště studentům

  1. Chcete-li či máte-li za úkol zjistit ohlas nějaké události v dobovém tisku, nezapomeňte, že alespoň pro některá období existují bibliografie nebo tzv. skryté bibliografie periodického tisku, v nichž si můžete vybrat vhodný titul k prohlížení, a teprve potom jít k nám do studovny. Naši knihovníci sice nevědomým a pohodlným návštěvníkům ochotně poradí, ale není to jejich povinnost. K základním patří:
    Roubík, František: Časopisectvo v Čechách 1848-1862, Praha 1930; Roubík, František: Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863-1895, Praha 1936; Laiske, Miroslav: Časopisectví v Čechách 1650-1847. Příspěvek k soupisu periodického tisku, zejména novin a časopisů, Praha 1959; Pasák, Tomáš: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945, Univerzita Karlova, Praha,1980; Šik, Hynek: Příspěvky k dějinám novinářství v českých zemích, I-II, Univerzita Karlova, Praha 1972, 1975; Wurmová, Milada: Soupis moravský novin a časopisů z let 1848-1918, Brno 1955; Kubíček, Jaromír - Šimeček, Zdeněk, Noviny a časopisy na Moravě a ve Slezsku do roku 1918. Literatura a prameny, sbírky, bibliografie. Moravská zemská knihovna v Brně 2001; Marek, Pavel (ed.), Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998, Univerzita Palackého, Olomouc 2000; Marek, Pavel (ed.), Tisk a politické strany. Sborník referátů připravených pro nerealizovanou konferenci "Tisk, jeho místo a role v dějinách a současnosti politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1860-2000" v Olomouci ve dnech 24.-25. října 2000, Univerzita Palackého, Olomouc 2001; Řeháková, Margita: Soupis komunistického a dělnického tisku 1870 - 1938, Praha 1974; Kubíček, Jaromír a kol.: Noviny České republiky 1919 - 1945, I-II, (=Česká retrospektivní bibliografie, Řada 1, Díl 2), SDRUK, Brno 2004
  2. Neočekávejte, že vám knihovník bude dělat rešerše a výpisky. Na to je nás málo.
  3. I když je u nás zvykem, že badateli přineseme ihned vše, co si vyžádá, nehřešte prosím na naši snahu maximálně vám vyhovět.
  4. Jestliže vám po zazvonění na službu sdělíme, že studovna je obsazena, znamená to, že pro vás zatím opravdu nemáme místo. Nezbývá než čekat, až jiný badatel skončí svou práci.
  5. Než k nám zavítáte, vyžadujte důsledně titul, který potřebujete, v jiných knihovnách (např. v Národní knihovně).

Zpět na Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace