Český příběh v karikatuře 1848–1938 - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Knihovny Národního muzea

Výstava (15.2.2006-14.5.2006)

Český příběh v karikatuře 1848–1938

S výstavou Zlaté časy médií volně souvisí i výstava na chodbách vstupní dvorany Národního muzea, jejímž výstavním prostředkem jsou novinové a časopisecké karikatury z let 1848 – 1938.

Prostor: Národní muzeum, Václavské nám., přízemí - chodba vstupní dvorany

Jde o výběrové spojení dvou samostatných výstav uspořádaných na konci 90. let 20. století Centrem pro mediální studia UK FSV v Galerii Spolku českých umělců grafiků Hollar. Tisk a jeho specifický obrazový obsah je zde využit k fabulaci „příběhu“ českého – především politického – osudu, jak ho reflektovali a současně utvářeli soudobí karikaturisti. Výstavní koncepce respektuje subjektivní povahu karikaturistické tvorby a nečiní si nárok na objektivní vidění událostí a dějů, jimiž česká společnost v tomto období prošla. Hlavními tématy zachycenými v řetězu obrazových panelů jsou česko-německé vztahy, utváření občanské společnosti a její vztah ke státu, stranické boje, mezinárodní vztahy. Pro srozumitelnost současnému návštěvníkovi jsou obrázky doplněny komentáři. Kopie karikatur z českých periodik jsou doplněny originálními ukázkami humoristických a satirických časopisů, ale nikoli domácí – české, ale zahraniční provenience. Dokládají specialitu sbírkového fondu Knihovny Národního muzea a současně nabízejí návštěvníkům orientační pohled do vývoje cizí karikatury. Námět, scénář a realizace: Martin Sekera se studenty Katedry mediálních studií UK FSV Grafická úprava: Václav Ševčík. Informace pro návštěvníky

Nebojsa 1919

Zpět

Zobrazit výpis článků