Média ve vědě a umění - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Knihovny Národního muzea

Výstava (15.2.2006-14.5.2006)

Média ve vědě a umění

další část výstavního projektu Zlaté časy médií.

Prostor: Národní muzeum, Václavské nám., sál Hollareum - přízemí vzadu

Již ve svých počátcích upoutalo dobové zpravodajství pozornost vzdělance Jana Ámose Komenského, který se nad ním zamýšlel v díle Labyrint světa a ráj srdce. Od jeho doby se s vývojem vědeckých oborů stala média předmětem zájmu filozofů, historiků, jazykovědců, psychologů, sociologů, politologů. Jak rostl podíl médií na veřejné komunikaci, hledaly se speciální metody výzkumu jejich působení a organizace. V českém prostředí se první pokusy o systematické uchopení tohoto tématu objevily před první světovou válkou, ale snaha držet krok se zahraničním bádáním se rozvinula naplno v období meziválečném – pod označením tzv. vědy o novinách. V následujících desetiletích byl tento nadějný rozjezd rozklížen politickými režimy, které si média podřizovaly svým cílům. V devadesátých letech 20. století bylo sepětí se zahraniční vědou obnoveno v podobě oboru mediální studia. Výstava má návštěvníkům představit uvedený vývoj a zdůraznit existenci vědeckého přístupu k médiím. Hlavním výstavním exponátem jsou v daném případě knihy a brožury. Umělecká reflexe mediální komunikace je předvedena ukázkami literárních, výtvarných, divadelních a filmových artefaktů zachycujících různé stránky vývoje a působení tisku, rozhlasu a televizního vysílání. Od zobrazení čtenářů novin po reakci uměleckého designu užitkových předmětů (stojánky na noviny, stolek pod televizor). Pozornost návštěvníků jistě upoutá kolekce uměleckých plakátů z konce 19. a první poloviny 20. století nebo kolekce kreseb Josefa Lady věnovaná životu v redakci novin za první republiky. Každý, kdo do výstavy zavítá, určitě nepřehlédne obrázky současných karikaturistů, které nejen pobaví, ale přivedou i k zamyšlení o naší mediální současnosti. Téma umění o médiích není představeno reprezentativně, ale pro nevelký prostor sálu jen ukázkově a typově. Přesto si jeho příprava vyžádala spolupráci Národního muzea s dalšími institucemi a soukromými zapůjčiteli: Uměleckoprůmyslovým muzeem, Národním filmovým archivem, Národní galerií, Divadelním ústavem, Archivem Národního divadla, Galerií Zdeněk Sklenář, Knihovnou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Václavem Ševčíkem, Vítem Zdrubeckým. Karikatury výstavě zapůjčili členové České unie karikaturistů. POZOR, ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA! Při odchodu ze sálu budou moci návštěvníci napsat do čtyř knih své mínění o současných médiích. Námět zpracoval: Jan Jirák (Univerzita Karlova – CEMES) Scénář napsali: Barbara Köpplová (UK – CEMES), Jan Jirák a Martin Sekera (Národní muzeum) Prostor architektonicky připravil: Emil Zavadil Grafické práce vytvořili: Robert V. Novák a Tomáš Brichcín Informace pro návštěvníky

TV Reality Show

Zpět

Zobrazit výpis článků


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel