Zlaté časy médií - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Knihovny Národního muzea

Výstava (25.11.2005-2.4.2006)

Zlaté časy médií

Výstava o minulosti a současnosti působení periodického tisku, rozhlasu, televize a internetu v českých zemích

Prostor: Národní muzeum, Václavské nám., výstavní sály v 1. poschodí

Žijeme s médii a média s námi, a to už po staletí. Největší výstava o vývoji a proměnách společenského působení tisku, rozhlasu, televize a internetu u nás. Výjimečná příležitost k pochopení práce v současných médiích prostřednictvím interaktivních prvků v expozici. Výstava koncepčně vychází z představy, že tzv. masová média (tisk, rozhlas, televize a jejich ekvivalenty) prožívají v současné době v prostředí internetu snad největší rozmach za dobu své existence. Jsou nesmírně dynamickým průmyslovým odvětvím, zasahují do všech procesů veřejné komunikace, podílejí se na formování politických rozhodování, vývoji světové ekonomiky, podobě národních kultur i každodenního soukromého života jednotlivců a rodin. Bez médií je život průmyslově a informačně rozvinutých zemích téměř nepředstavitelný. Ve vstupní části výstavy jsou média připomenuta v každodenní existenci současného člověka. V historické části výstavy "Od Gutenberga k internetu" je obsažen přehled postavení a role médií ve vývoji společnosti s důrazem na 19. a 20. století, kdy se rodí a upevňuje masová kultura. Je sledován podíl novinářů na politických událostech, vztah vládnoucích režimů a politických stran k médiím, a to až do současnosti. Ve třetí části výstavy nazvané "Práce v médiích" si návštěvníci mohou sami vyzkoušet, jak dnes vzniká televizní zpravodajství, titulní stránka novin, jak se v rozhlase pracuje s modifikací zvuku a budou mít také možnost pochopit hlavní znaky současné mediální produkce. Hlavním záměrem je vysvětlit možnosti manipulace se skutečností, kterou médiím nabízí digitální technologie zpracování informací. Závěrečná, 4. část – "Média v umění" - byla otevřena v únoru 2006. S výstavou "Zlaté časy médií" souvisí také výstava na chodbách Národního muzea "Český příběh v karikatuře". Výstavy "Média v umění" a "Český příběh v karikatuře" budou přístupné veřejnosti až do 14. května 2006. Upozornění pro návštěvníky: Konání výstavy Zlaté časy médií bylo prodlouženo do 2.4.2006. Více o výstavě Informace o doprovodných akcích k výstavě Informace pro návštěvníky

Zpět

Zobrazit výpis článků