Cestovatelé a Náprstkovo muzeum - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Akce Náprstkova muzea

Akce (2.11.2017)

Cestovatelé a Náprstkovo muzeum

Nový přednáškový cyklus

Prostor: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1

Přednáškový cyklus kurátorů Náprstkova muzea připomene známé i dávno pozapomenuté české cestovatele, kteří jsou více či méně svázáni s Náprstkovým muzeem a přispěli k jeho sbírce. Cyklus vychází z badatelské práce kurátorů a bude doplněn výstavkou předmětů vztahujících se k daným osobnostem a jejich sbírkám.

Program:

 
Africké cesty Emila Holuba
5. 10. 2017, 18.00
 
kresba chýše

Dr. Emil Holub je jedním z našich nejznámějších cestovatelů a stal se dokonce určitým symbolem českého cestovatelství. V letech 1872–1879 a 1883–1887 uskutečnil dvě rozsáhlé cesty v jižní Africe, z kterých přivezl nebývalé množství etnografických, přírodovědeckých i archeologických sbírek. Představil je na monumentálních výstavách ve Vídni (1891) a Praze (1892), které se staly nejrozsáhlejší prezentací Afriky ve střední Evropě. Dnes zdobí sbírky předních světových etnografických muzeí. Vydal první moderní český cestopis, který si vysloužil uznání i samotného Charlese Darwina. Stal se vzorem pro celou další generaci českých cestovatelů, mj. Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, dokonce i dnes se mladí cestovatelé vydávají po stopách Emila Holuba. V letošním roce si připomínáme 170. výročí jeho narození (7. 10. 1847). Vzpomínka na tuto pozoruhodnou osobnost otevírá cyklus přednášek NpM, věnovaných známých i méně známých cestovatelům, kteří zprostředkovávali mimoevropské kultury (nejen) českému publiku.

Přednáší:
Martin Šámal
Vstupné 30 Kč
 

 
Václav Stejskal: Po moři jihovýchodní Asie
2. 11. 2017, 18.00
Fotografie Václava Stejskala

Po roce 1867 se Rakousko-Uhersko stalo námořní velmocí ve Středomoří. Jeho lodě vyplouvaly na vědecké expedice do celého světa. Fregata Aurora, nová a moderní loď vyplula roku 1886 na dvouletou cestu přes Indický oceán do Jihovýchodní Asie, Číny a Japonska.
Na řadě lodí Císařského a královského válečného námořnictva sloužili důstojníci českého původu. Námořním komisařem při plavbě fregaty Aurora byl jmenován Václav Stejskal (1851-1934). Tato cesta představovala vyvrcholení jeho života u námořnictva. Nashromáždil během ní rozsáhlé sbírky předmětů z navštívených zemí, které posléze věnoval Náprstkovu muzeu.

Přednáší:
Helena Heroldová
Vstupné 30 Kč

V roce 2018 se můžete těšit na:

EGYPTSKÉ CESTY BRATŘÍ LEOPOLDA A BEDŘICHA BERCHTOLDOVÝCH
leden
Přednáší Pavel Onderka
 
BEDŘICH AUGUST – NUMISMATIK A CESTOVATEL PO TURKESTÁNU
únor
Přednáší Vlastimil Novák
 
MILAN STUCHLÍK MEZI MAPUCHI
březen
Přednáší Ludmila Škrabáková
 
JIŘÍ VIKTOR DANEŠ: LÉTA PŘI TICHÉM OCEÁNU
duben
Přednáší Gabriela Jungová
 
BARBORA MARKÉTA ELIÁŠOVÁ: EMANCIPOVANÁ CESTOVATELKA V JAPONSKU
květen
Přednáší Alena Krejčová
 
EXOTICKÉ KRÁSKY A. V. NOVÁKA
červen
Přednáší Jan Šejbl
 
 
 

Zpět

Zobrazit výpis článků