Mezinárodní den archeologie - Den súdánské archeologie - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Akce Náprstkova muzea

Akce (21.10.2017)

Mezinárodní den archeologie - Den súdánské archeologie

Zajímá vás archeologie? Přijďte do Náprstkova muzea!

Prostor: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1

Letošní Mezinárodní den archeologie v Náprstkově muzeu bude zaměřen na poznávání Súdánu, nejen starověkého, ale i současného.

Termín konání:
 21. 10. 2017, 10.00–16.00
Vstupné na program je zdarma.

Program:

10.00–11.00 CYKLUS KRÁTKÝCH PŘEDNÁŠEK: NEJNOVĚJŠÍ VÝZKUMY V SÚDÁNSKÉM WAD BEN NAGA
V rámci cyklu budou představeny výsledky nejnovějších archeologických výzkumů Národního muzea na starověké lokalitě Wad Ben Naga. Od roku 2011 se výzkum soustředí na odkryv komplexu tzv. Týfónia, ztraceného chrámu známého ze záznamů raných evropských cestovatelů, jenž byl nedávno identifikován coby chrám bohyně Mut. Návštěvníkům bude dále představen antropologický výzkum kosterních pozůstatků z pohřebišť v okolí Týfónia, odhalující neduhy starověkých obyvatel Wad Ben Naga, a vývoj keramické produkce v Núbii, vyhlášené svou neobyčejnou zdobností, jež nachází v historii nilském údolí jen málo paralel.
  • 10.00     P. Onderka: Chrám bohyně Mut ve Wad Ben Naga
  • 10.15     G. Jungová: Pohřebiště ve Wad Ben Naga
  • 10.30     J. Honzl: Keramická produkce starověké Núbie

11.00–12.45 ARCHEOLOGEM V SÚDÁNU - WORKSHOPY NEJEN PRO DĚTI
V průběhu workshopu „Archeologem v Súdánu“ můžete zažít pocit z objevu artefaktu, ale i způsob jeho následné dokumentace. Připravena bude nálezová situace a nástroje používané archeology při archeologickém odkryvu a další práci s objevenými předměty.


 
13.00–13.45 CYKLUS KRÁTKÝCH PŘEDNÁŠEK: ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V SÚDÁNSKÉ REPUBLICE
Odpolední cyklus krátkých přednášek ve stručnosti představí metodologické problémy, s nimiž se súdánská archeologie v současnosti zabývá. Témata se dotknou postupného mizení starověkých památek a jejich ochrany, způsobů vědecké práce s lidskými pozůstatky a v neposlední řadě možnostmi laboratorní analýzy núbijské keramiky.
  • 13.00     V. Vrtal: Zánik starověkých památek, aneb záchranné výzkumy v Súdánu
  • 13.15     G. Jungová: Analýza kosterních pozůstatků a její etický aspekt
  • 13.30     J. Honzl: Nové metody analýzy keramiky

14.00–15.15 ARCHEOLOGEM V SÚDÁNU - WORKSHOPY NEJEN PRO DĚTI
V průběhu workshopu „Archeologem v Súdánu“ můžete zažít pocit z objevu artefaktu, ale i způsob jeho následné dokumentace. Připravena bude nálezová situace a nástroje používané archeology při archeologickém odkryvu a další práci s objevenými předměty.


 
15.30– 17.00 CYKLUS KRÁTKÝCH PŘEDNÁŠEK: SOUČASNÝ SÚDÁN A JEHO HISTORIE
V posledním cyklu přednášek se zaměříme na kontakt současného Súdánu a jeho historie. V rámci cyklu se svými postřehy vystoupí arabista a honorární konzul Súdánské republiky, pan Petr Pelikán, a dále polárník a režisér Petr Horký, jenž do Súdánu zavítal v rámci přípravy svého dokumentárního cyklu Dobrodružství archeologie.
  • 15.30–16.15       Přednáška Petra Pelikána Starý a nový Súdán
  • 16.15–17.00       Beseda s polárníkem a režisérem Petrem Horkým o cestě do Súdánu a přípravě dokumentu Dobrodružství archeologie

 
CAFÉ MALAWI
V průběhu dne bude k dispozici káva připravovaná dle tradičních súdánských postupů a nabídka současné súdánské kuchyně.
  • 10.00–17.00     Ochutnávka súdánské kávy a nabídka súdánské tradiční kuchyně

 

Připojte se k události na Facebooku!

Zpět

Zobrazit výpis článků