Amerika - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitter

Expozice Náprstkova muzea

Expozice

Amerika

expozice byla uzavřena

Prostor: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1

Expozici bylo možné navštívit pouze do 15. září 2013. V současné době je uzavřena a deinstalována. Více informací.

Americké sbírky Náprstkova muzea podávají obraz kulturně historického vývoje domorodé Ameriky od pravěku přes starověk a novověk až po současnost.

Vystavené exponáty se do muzea dostaly různými cestami. Byly shromážděny muzejními kurátory etnology a archeology během vědecko-výzkumné terénní činnosti, nebo odborně zaměřenými cestovateli a sběrateli, ale také těmi, jejichž zájem nebyl dlouhodobý ani systematický, a kteří přiváželi nebo posílali indiánské artefakty do Čech jako pozdrav z exotických krajů.

Stejně složité byly i cesty doprovodné dokumentace etnického původu, provenience a stáří muzejních artefaktů, která by měla v ideálním případě vždy sbírkové předměty doprovázet. Ne všechny předměty přivezli badatelé nebo laici do Náprstkovských sbírek přímo z míst, kde je Původní obyvatelé vyráběli a používali. Mnohé z nich byly získány zprostředkovaně, třeba koupí v obchodech s exotickými předměty, nebo výměnou s jiným sběratelem. Proto se pak setkáváme jen s rámcovým určením původu. Někdy se také stávalo, že si v minulosti staré americké soubory mezi sebou předávaly různé instituce a při tom se původně kvalitní dokumentace ztratila. Je pak na muzejních kurátorech, aby srovnávacím výzkumem předměty zařadili do správných souvislostí.

Americké sbírky Náprstkova muzea až na několik výjimek (jako je například dar mexického lidového umění od Mexické vlády v 80. letech 20. století) shromáždili odborníci i amatéři původem z českých zemí, které bez výjimky spojovala úcta k Indiánům – tedy Původním obyvatelům Ameriky a obdiv k jejich kulturnímu dědictví. Úsilí řady generací vedlo k vytvoření americké kolekce Náprstkova muzea, která obsahuje sbírkové soubory i jednotlivé předměty, jež svou historickou, kulturní i uměleckou hodnotou mají závažný význam i v celosvětovém měřítku.

Koncepce

Přehled kulturně-geografických regionů obou amerických subkontinentů představený na výběru exponátů z originálních sbírkových souborů Náprstkova muzea. V sálech věnovaných Latinské Americe (3. a 4. sál) jsou paralelně prezentovány sbírky archeologické i etnografické.

Historie expozice

Otevřena byla ve dvou etapách v roce 1983 a 1986, od té doby prošla řadou repasáží, během nichž byly ve vitrínách obměňovány vystavené exponáty. V roce 2009 byla provedena inovace 1. sálu, v jejímž rámci byl obsah vitrín přeskupen, rozšířen o další exponáty a nově řešené textové panely s fotografiemi. Originální exponáty navíc doplnily modely obytných staveb a velkých předmětů, jako jsou arktické saně, kajak a totemový sloup). Součástí inovace 1. sálu je o zatemnění oken vertikálními žaluziemi a umístění popisek na skla vitrín.

1. sál expozice Arktida, Severozápadní pobřeží, Kalifornie a Jihozápad Severní Ameriky
Úvodní panel expozice vysvětluje nové tendence v terminologii pojmenování domorodých obyvatel Ameriky, kteří odmítají označení Indiáni a Eskymáci jako diskriminační. Vystavené soubory pocházejí převážně z konce 19. a počátku 20. století. V novém pojetí jsou exponáty představeny jako produkty kulturní změny, během níž docházelo k prolínání domorodé kultury se západní euroamerickou. V tomto procesu se tradiční kultury mění, a přejímají nové impulzy, technologie i materiály. Výsledky dalšího vývoje v moderní době pak dokládají příklady moderní produkce včetně suvenýrů. Přerod tradičních společenství v moderní názorně vysvětlují texty na textilních panelech ilustrované fotografiemi.
Představeny jsou v tomto sále převážně sbírkové soubory sběratelů z řad odborníků. Sbírka Vojtěcha Suka: oděvy Inuitů z Labradoru z let 1926 – 27; sbírka Jiřího Jaegera: řezby z mrožoviny a oděvy Inuitů z Labradoru z let 1914-1918; sbírka Nelly Rasmussenové: inuitská moderní produkce z Baffinova ostrova shromážděná roku 1984; Severozápad Severní Ameriky : Sbírka Tadeáše Haenkeho: dřevořezby, košíky a klobouk Tlingitů z roku 1791; Sbírka Filipa Oberländera: dřevořezby Nutků, koše Sališů z roku 1909; ukázky předmětů ze sbírky Josefa II. Colorado-Mansfelda zapůjčené ze zámku Opočno z majetku Národního památkového ústavu ČR: řezby a košíky z let 1904 – 5; tlingitská maska ze sbírky výtvarníka Adolfa Hoffmeistera. Kalifornie: Sbírka amerických krajanů z 2. poloviny 19. století: nosítka na děti, košíky, luky a šípy, ženské čapky z rostlinného pletiva. Jihozápad: Sbírka Františka Pospíšila z roku 1931: keramické nádoby, keramická plastika a dřevořezby kačin.

2. sál expozice Velké pláně a Prérie a Východní lesy.
Vystavené exponáty pocházejí převážně z 19. století. Sálu vévodí sbírka Vojty Náprstka shromážděná roku 1856, obsahující malovaný bizoní plášť, oděvní součásti, dřevořezby, zbraně a dýmky Dakotů z Minnesoty. Ostatní soubory pocházejí převážně ze sbírek amerických krajanů, kteří předměty přiváželi Vojtovi Náprstkovi do staré vlasti u příležitosti otevření Národního divadla roku 1885 a při dalších společenských událostech.

3. sál expozice Mexiko a Střední Amerika
Vitríny po obvodě sálu jsou věnovány starověkým civilizacím, jejichž tvůrci byli Olmékové, Zapotékové, Toltékové, Aztékové, Mayové atd. Vystaven je zde výběr z několika sbírek, které shromáždil archeolog amatér francouzského původu August Genin : starověká mexická keramická a kamenná plastika a kamenné nástroje; archeolog amatér Jakub Beer, velmistr křižovníků: starověká středoamerická keramická plastika darovaná původně Museu království českého roku 1856; a sběratel Milan Calábek: colimská starověká keramika.
Kruhová vitrína ve středu sálu podává nástin lidové kultury Mexika ( lidové kroje, keramika, lakované tykve, dřevořezby masek v látkových kostýmech, obřadní předměty). Předměty z části v 70. letech 20. století shromáždil diplomat Josef Rutta a sběratel Milan Calábek, avšak jejich většina byla muzeu darována Mexickou vládou v 80. letech 20. století.

4. sál expozice Jižní Amerika
Zde jsou představeny některé z významných předkolumbovských kultur především z oblasti Peru (Nazca, Moche, Chimú, Chancay, Inka), Bolívie (Tiahuanaco) a Chile (Arica), a to zejména prostřednictvím keramiky, ačkoli nechybí ani ukázky kamenosochařství a textilní výroby. Na prezentaci předkolumbovských kultur navazují exponáty vztahující se ke koloniálnímu období, kdy v Jižní Americe začali vládnout Španělé a Portugalci, a je zde také představena materiální kultura současných domorodých obyvatel Peru a Bolívie, Kečuů a Aymarů – jejich tradiční kroje a hudební nástroje.
Samostatná vitrina je věnována kultuře původních obyvatel Amazonie, kde návštěvníci mohou spatřit jak předměty každodenní potřeby – domácí náčiní (košíky, ošatky, nádoby z tykví i pálené hlíny, struhadlo a lis na maniok aj.) a zbraně (luky a šípy, foukačka a toulec se šipkami) – tak rozmanité ozdoby z peří, semen a krovek brouků a předměty obřadního charakteru (např. šňupky k inhalaci halucinogenního prášku) a hudební nástroje (píšťaly, chřestidla, buben). Většinu exponátů z této oblasti získal pro muzeum český cestovatel Enrique Stanko Vráz při své cestě po Orinoku a Amazonce, kterou uskutečnil koncem 19. století.

Další významný český cestovatel, AlbertoVojtěch Frič, obohatil muzeum sbírkami z oblasti Gran Chaca a Mato Grossa, kam zavítal během několika svých cest na počátku 20. století. Setkal se např.s příslušníky domorodých kmenů Šavante, Pilagá, Toba, Angaité, Sanapaná, Čamakoko, Kaďuveo a Bororo, jejichž kultura záhy poté v podstatě zanikla nebo doznala značné proměny vlivem pronikající západní civilizace. Většina sbírek tohoto cestovatele však bohužel skončila v muzeích v Petrohradě, Berlíně, Hamburku a New Yorku.
Expozici Jižní Ameriky uzavírá oddíl dokumentující materiální a duchovní kulturu kmene Mapuche z Chile. Předměty každodenní potřeby (dřevěné nádoby, kožené vaky, vlněné součásti oděvu aj.) i obřadního charakteru (masky, šamanský sloup) shromáždili během svých terénních výzkumů ve 2. polovině 20. století Milan Stuchlík a Václav Šolc.

Zpět

Zobrazit výpis článků


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel