Medaile Vojtěcha Náprstka udělena Mileně Secké - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Novinky v Náprstkově muzeu

Novinka (20.11.2012)

Medaile Vojtěcha Náprstka udělena Mileně Secké

ocenění za dlouholetou popularizační činnost obdžela kurátorka Náprstkova muzea

PhDr. Milena Secká, CSc obržela z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše medaili za dlouholetou popularizaci vědy.

Milena Secká pracuje jako kurátorka ve sbírkovém oddělení Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Dlouhodobě se věnuje studiu Náprstkovy rodiny a společnosti v druhé polovině 19. století, ale především zakladateli muzea Vojtovi Náprstkovi a jeho ženě Josefě Náprstkové. Vědecké poznatky získané studiem archivních pramenů a literatury předává posluchačům na přednáškách, v rozhlase či televizi, v odborných, ale především populárně naučných časopisech.

Pro návštěvníky Náprstkova muzea připravila celou řadu výstavních projektů. Je autorkou monografie o Vojtovi Náprstkovi Vojta Náprstek, Vlastenec, sběratel a mecená  a spoluautorkou knihy Ženy rodiny Náprstkovy. Za posledních 5 let např. Přednesla víc než 100 přednášek. Často se také objevuje v Českém rozhlase a televizi.

Medaile Vojtěcha Náprstka

Medaili již 10 let dostávají publicisté a vědci jako ocenění za dlouholetou popularizační činnost v oblasti společenských, přírodních a technických věd. Letos j obdrželi vedle Mileny Secké i známý vědec a popularizátor vědy RNDr. Václav Cílek, CsC.
 

Medaile Vojtěcha Náprstka udělena Mileně Secké
Milena Secká přebírá medaili z rukou z rukou předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše
Medaile Vojtěcha Náprstka

Zpět

Zobrazit výpis článků