EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Podsbírka mimoevropské etnografie

Pečuje o sbírky - doklady lidských činností - z Afriky, obou Amerik a z Oceánie s Austrálií. Rozrůstaly se od konce 18.stol. díky sběratelské činnosti misionářů, cestovatelů, odborníků i turistů. Můžeme na ně uplatňovat hledisko etnografické ( měly by dokumentovat kulturu toho kterého národa), archeologické či historické ( měly by nás informovat o minulosti) i uměnovědné ( měly by dokumentovat estetické hodnoty a výtvarně ztvárněné představy o Universu).

Z mnoha souborů vám představujeme:

Afrika

Sbírka zahrnuje soubor "tradičního" etnického umění / tj. umění 19. a zač. 20.stol./, z něhož je třeba zvláště zmínit řezby národů Bété, Dan, Ngere, Fon, Joruba, Zande, Mangbetu, Kuba, Songe a Čokwe. Dále jsou zde zastoupeny soubory kulturního inventáře národů Fulbe a Mandingo /nasbíráno 1969/, Berti /nasbíráno 1965/, Núbijců /nasbíráno 1962-63/, Jorubů / nasbíráno v 60.letech 20.stol./ a Pygmejů /nasbíráno kolem 1935/, národů Pare a Džaga /nasbíráno 1900-1910/, Čvana a Sotho /nasbíráno v 70. a 80.letech 19.stol./. Z jednotlivých umělecko-řemeslných souborů je třeba zmínit kabylskou keramiku, ibské textilie a keramiku, kožené předměty ze Sahary a severní Nigérie a skleněnou bižuterii Zulů a Xosů.

Amerika

Americké sbírky indiánského původu čítají cca 20 000 ks, z toho nejpočetnější jsou jihoamerické a středoamerické soubory. Severoamerická sbírka obsahuje archeologický materiál ( hl. kamenná industrie z povrchových sběrů) a kolekce etnické hmotné kultury shromážděné v rozpětí od konce 18. stol. až do 20. stol. Etnografické sbírky zahrnují arktickou oblast ( Aleuty - sesbíráno v 2. pol. 19.stol., o. Nunivag - z přelomu 19. a 20. stol., Labrador - 30. léta 20. stol., Baffinova země - 70. léta 20. stol.), obl. Severozápadu ( Tlingitové - 90. léta 18. stol., Kwakiutlové, Nutkové, Sališové - poč. 20. stol., Britská Kolumbie - poč. 20. stol), obl. Kalifornie a Velké pánve (90. léta 18. stol., Hupové - 2. pol. 19. stol.), obl. Jihozápadu ( Hopi, Zuňi , Navaho - 30. léta 20. stol, Acoma poč. 20. stol.), obl. Velkých plání a prérií ( Teton Dakotové, Černonožci , Arapahové ad. - 19. stol., Santee Dakotové - pol. 19. stol.), obl. Východních lesů (19. stol.). Středoamerická sbírka obsahuje soubory starověké Mezoameriky ( Monte Albán, Teotihuacan, Veracruz, Aztékové, Mayové) a početnou sbírku keramiky kultury Čirikí z Panamy. Novověká kolekce zahrnuje etnografické soubory současných nativních národů Nahuů, Mayů, Mixtéků, Zapotéků, Huicholů ad. (textil, masky, keramika, hračky, obřadní předměty). Jihoamerická sbírka zahrnuje kolekce archeologického i etnografického charakteru. Archeologické sbírky dokumentují starověký Ekvádor, Kolumbii, Venezuelu a Peru (kultura Manabí, Nazca, Močika, Čimú, tíwanacká a incká kultura). Významný celek představuje sbírka koloniálního umění. Etnografické soubory vědecky cenné byly shromážděny především v tropické oblasti (jádrem je kolekce E. St. Vráze z konce 19. stol.), z oblasti Gran Chaca (sbírka A.V.Friče z poč. 20. stol.), z oblasti Chile a Bolívie (kolekce od etnik Aymara a Mapuche V.Šolce ze 70. a 80. let 20. stol.) a sbírka z obl. Chile (kolekce od etnika Mapuche M.Stuchlíka ze 70. let 20. stol.)

Austrálie a Oceánie

Základ australských sbírek tvoří soubory získané ve 2.pol.19.stol., v každém případě před 1.světovou válkou. Jsou v nich etnografika z Queenslandu, Nového Jižního Walesu a Viktorie. Jediný větší soubor ze 60.let vznikl díky výzkumnému pobytu Mgr. Stanislava Novotného v Arnhemské zemi. Z melanéských sbírek je třeba připomenout předměty z Nové Guineje (zejména Vrázovy sběry z pohoří Hattam) a z dalších ostrovů - Nového Irska, Nové Kaledonie, Šalamounových ostrovů. V polynéské sbírce tvoří zajímavý celek kolekce získaná malířem Bohumírem Lindauerem mezi Maory na Novém Zélandu. Reprezentativní přehled uměleckých předmětů i dokladů každodenního způsobu najdou návštěvníci ve stálé expozici, která je umístěna ve III. patře výstavní budovy.

Fotosbírka

Sbírka zahrnuje různé typy fotomateriálu: negativy, diapozitivy (skleněné a celuloidové ) a pozitivy. Tematicky je velmi rozmanitá - zachycuje architekturu, krajiny, lidské typy i lidské činnosti v mimoevropských oblastech. K nejvzácnějším fondům patří skleněné negativy E.S.Vráze, z nichž nejstarší pocházejí z r.1885 ze západoafrického pobřeží. Jiné unikátní snímky jsou z Nové Guineje, z Jižní Ameriky, Číny a Sibiře. Vzácný je fond A.V.Friče, obsahující snímky z oblastí řek Orinoko a Amazonka. Velmi rozsáhlý je fond negativů a diapozitivů B. Machulky a Richarda Štorcha z Afriky (1898-1935 - Libye, Súdán, Keňa, Kongo). Zajímavým etnografickým a historicko-uměleckým dokumentem jsou i fotografie, které ze svých cest přivezli Josef Kořenský a Karel Řezníček. Nezanedbatelnou část fotosbírky tvoří výsledky badatelské práce etnografů, pracovníků a spolupracovníků Náprstkova muzea (fotografie z výzkumů z Jižní Ameriky a Číny V. Šolce, Jižní Ameriky a Afriky M. Stuchlíka, z Afriky A. Holé a Afriky, Předního východu a Kuby V. Šťovíčkové). Fotografie z fotosbírky etnografického oddělení je možno shlédnout na příležitostných výstavách.

Archivní VadeMeCum – Fotosbírka etnografie

Kontakty:

Mgr. Jana Jiroušková, CSc., kurátorka
(Afrika)
E-mail: jana_jirouskova@nm.cz
Tel.: 224 497 532, 257 921 638

Mgr. Gabriela Jungová, kurátorka
(Austrálie, Oceánie)
E-mail: gabriela_jungova@nm.cz
Tel.: 224 497 520

Jan Šejbl, DiS., dokumentátor
E-mail: jan_sejbl@nm.cz
Tel.: 224 497 508

Mgr. Ludmila Škrabáková, kurátorka
(Jižní Amerika)
E-mail: ludmila_skrabakova@nm.cz
Tel.: 224 497 520

PhDr. Kateřina Klápšťová, kurátorka
(Střední a Severní Amerika)
E-mail: katerina_klapstova@nm.cz
Tel.: 224 497 510
 
PhDr. Jiřina Todorovová, CSc.
(fotoarchiv)
E-mail: jirina_todorovova@nm.cz
Tel.: 224 497 516


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace