EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Podsbírka pravěku a starověku Přední Asie a Afriky

Orientuje se na systematické sbírání, uchovávání a prezentování pravěkých a starověkých egyptských a předovýchodních předmětů.

Starověký Přední východ

Sbírka starověkého Předního východu schraňuje osobní dokumentaci Bedřicha Hrozného - fotografie, diapozitivy, deníky se záznamy - z jeho výkopů v Kültepe (Turecko), Tell Erfádu a Šech Sa’adu (Sýrie). Tento archiv (vzhledem k tomu, že nálezy byly začleněny do Muzea anatolských civilizací v Ankaře či do Národních muzeí v Damašku a v Aleppu, vlastní sběry přivezené do Prahy pak rozděleny mezi Filozofickou fakultou UK a Národní galerií) poskytuje jedinečný a nejúplnější přehled o zatím jediných českých výzkumech na Předním východě. Doplňuje jej malá kolekce tabulek z dědictví J. Petraše, architekta na Hrozného výkopech a průvodce na cestách Orientem.

Sbírka dále obsahuje rozsáhlé soubory kamenné industrie, keramické nádoby, pečetní válečky a razítka, amulety, plastiky, pohřební stély, ozdoby, klínopisné tabulky a kolíky, kosmetické náčiní z Malé Asie, Sýrie, Palestiny, Mezopotámie Íránu, v časovém vyjádření od neolitu a chalkolitu přes urucké a džemdet nasrské kultury, dobu raně dynastickou, akkadskou, urskou, pozdně babylonskou až po řecko-římské období.

Starý Egypt

Ve 20. století staroegyptskou sbírku Náprstkova muzea obohatily dary Francouzského orientálního institutu v Káhiře (IFAO). Francouzský institut v roce 1937, na základě dobré spolupráce s naším předním egyptologem J. Černým, věnoval muzeu část předmětů nalezených na západním břehu Théb v Dér el-Medíně, vesnici dělníků a umělců připravujících skalní hrobky v Údolí králů. Díky tomu Náprstkovo muzeum vlastní ucelené soubory předmětů používaných především ve všedním životě. Mezi ně patří keramická a vápencová figurální a textová ostraka, nádoby, papyry, potraviny, části nábytku, sochy egyptských bohů. Podsvětí zde zastupují předměty uložené se zemřelým do hrobu v době pohřbu - rakve, plátna, šperky, sandály, amulety, pohřební sošky.

Na rozvoji staroegyptské sbírky se rovněž podílel Český egyptologický ústav Univerzity Karlovy. V 60. letech se podílel s řadou dalších odborníků na akci vyhlášené UNESCO v Núbii na záchranu památek před zničením vodami nové Asuánské přehrady. Tým vyslaný tehdejší Československou republikou zdokumentoval a prozkoumal území podél Nilu delší než 100 km (odborníci pod vedením prof. Žáby pracovali ve Wádí Kitně a Kalábše, lokalizovali “ztracený” chrám v Táfě ). Po ukončení záchranných prací darovala egyptská vláda naší zemi část archeologických materiálů nalezených právě naší expedicí (keramické a skleněné nádoby, tkaniny, potraviny, pracovní nástroje, předměty pohřební výbavy, reliéfy, antropologický materiál).

Přibližně jednu třetinu staroegyptské sbírky Náprstkova muzea tvoří předměty nalezené při archeologických vykopávkách na pyramidovém poli v Abúsíru, lokalitě, která se nachází 35 km jihozápadně od centra Káhiry. Předměty pocházejí z   hrobky - mastaby - vezíra Ptahšepsese (25. stol. př. Kr.), dále z pyramidového komplexu královny Chentkaus (25. stol. př. Kr.), pyramidového komplexu faraona Raneferefa (24. stol. př. Kr.), mastaby princezny Chekeretnebtej a mastaby prince Neserkauhora (25. - 24. stol př. Kr.) a dalších soukromých hrobek pocházejících z období Staré říše (28. - 22. stol. př. Kr.) a Pozdní doby (8. - 4. stol. př. Kr.). Soubor tvoří především funerálie (obětní nádobky, rakve a jejich části, dřevěné sochy prince a princezny, látky, miniaturní kamenné a kovové nástroje, hrací kameny, fajánsové destičky, pečetě a pečetidla, keramické užitkové nádoby, papyry).

Další cestou, kterou získávalo naše muzeum staroegyptské předměty, byly dary. Mezi největší donátory patří naši přední egyptologové a ředitelé tehdejšího Československého egyptologického ústavu František Lexa (1876 - 1960) a Zbyněk Žába (1917 - 1971), a již zmiňovaný Jaroslav Černý. Sbírka tak byla rozšířena o další předměty pocházející z Dér el-Medíny, o kvalitní sbírku kamenné industrie z předhistorických a raně historických dob egyptské říše, o ostraka a další předměty denní potřeby i artefakty užívané v pohřebním rituálu. Nemalou sbírku kamenné industrie z Tunisu a Maroka věnoval muzeu i jeho dlouholetý kurátor tohoto oddělení prof. Evžen Strouhal.

Náprstkovo muzeum zatím nemá ve svých prostorách stálou expozici starověkého Egypta. Návštěvníci se ale mohli a mohou seznamovat se sbírkou prostřednictvím dočasných výstav.

Aktuálně

ARCHEOLOGICKÁ EXPEDICE DO WAD BEN NAGA

Národní muzeum ve spolupráci se svými zahraničními (Archeologický ústav Slovenské akademie v Nitře a Museum August Kestner v Hannoveru) a domácími partnery (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti) vyslalo archeologickou expedici do Republiky Súdán.

Kontakt:

PhDr. Pavel Onderka, vedoucí oddělení
E-mail: pavel_onderka@nm.cz
Tel.: 224 497 523
Mgr. Vlastimil Vrtal
Tel.: 224 497 523


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel