Odívání v Číně - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro školy - Náprstkovo muzeum

Pro školy

Odívání v Číně

přednášky a workshopy pro SŠ a VŠ

Prostor: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1

Přednášky a workshopy představí historii a současnost odívání v Číně, typy jednotlivých oděvů a používaných materiálů a mnoho dalšího. Přednášky je možné doplnit i o praktické ukázky některých používaných výtvarných technik.
 
Přednášky a workshopy vede Helena Heroldová, kurátorka sbírek Číny a lamaismu v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur.

Dějiny odívání v Číně

Přednáška nabízí přehled dějin odívání v Číně od starověku po 20. století. Pozornost je věnová­na nejen typům oděvů, materiálů a symbolice dekorů, ale i sociální roli oděvu v čínské společno­sti. Na požádání je možné uzpůsobit formu prezentace dle konkrétních požadavků zájemců (např. důraz na střihy a dekory pro studenty výtvarných a textilních škol, či naopak historický přehled pro širokou veřejnost). 

Čínská výšivka

Přednáška nabízí pohled na dějiny čínské výšivky, která byla typickým zdobným a symbolickým prvkem čínského oděvu. Budou probrány techniky výšivky a symbolika motivů. Na požádání je možné uzpůsobit formu prezentace dle konkrétních požadavků zájemců (např. workshop, při němž posluchači pod vedením budou vypracovávat výšivku v čínském stylu).
Současní čínští oděvní návrháři
Přednáška nabízí historický přehled odívání v Číně ve 20. století. Zejména se soustředí na vývoj posledních 20 let v Číně a trendy čínských návrhářů ve světě. Upozorní na prolínání západních a čínských stylů odívání.

Jak se oblékaly čínské císařovny

Přednáška populární přístupnou formou seznámí s životem aristokracie a císařského dvora v historické Číně. Upozorní na roli žen v tradiční společnosti. Na příkladu bohatých oděvů ukáže na životní styl dvorské společnosti.
Proměny životního stylu v Číně ve 20. století
Přednáška mapuje změny v životním stylu městských obyvatel během 20. století. Na příkla­du kosmopolitní velkoměstské Šanghaje se zaměříme na 30. a 60. léta a dále na konec 20. století. Změny v životním stylu si ukážeme především na vývoji oděvu, avšak též na způso­bech trávení volného času, organizaci pracovního dne a vybavení domácností.

 
Cílenost: SŠ, VŠ
Délka: 60–90 min
Vzdělávací obor: Geografie, Dějepis, Multikulturní výchova, Výtvarný obor
Klíčová slova: oděv, textil, materiál, textilní techniky a zpracování, Čína, Orient, móda, tradice
Výstupy – student: se seznámí se základními druhy oděvu, materiálu a technik zpracování, příslušnou symbolikou, his­torickými a společenskými souvislostmi a vlivem současných trendů a stylů
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: helena_heroldova@nm.cz

Zpět

Zobrazit výpis článků