Fetiš modernity - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Náprstkova muzea

Výstava (20.6.2012-16.9.2012)

Fetiš modernity

výstava zahrnující předměty z několika světových etnografických muzeí

Prostor: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1

Výstava Fetiš modernity je vyústěním mezinárodního projektu RIME (Réseau international de musées d´ethnographie, International Network of Ethnography Museums), do něhož je zapojeno deset prestižních evropských muzeí z Belgie, Francie, Velké Británie, Rakouska, Švédska, Nizozemí, Španělska, Itálie, Německa a České republiky (Náprstkovo muzeem).

Jedním z cílů výstavy je upozornit na roli etnografických muzeí v současném globalizovaném světě.

Snaží se také poukázat na problematiku chápání pojmu modernity výhradně jako výsady "Západu". Reflektuje tento pocit nadřazenosti a ukazuje, že modernitu není možno chápat pouze v souvislosti s naší civilizací.

Projekt i výstava kritizuje zjednodušené vidění světa, kde jsou kladeny protiklady mezi „civilizovanou“ a „primitivní“ společností či mezi industriálním technologickým světem a rurálním nebo „tradičním“ světem.

Putovní výstava zahrnuje předměty ze všech muzeí, která se účastní projektu.

Předměty budou doprovázeny díly současných umělců.

Výstava fetiš modernity již proběhla v Royal Museum for Central Africa, Tervuren a Museo de America v Madridu. Z Čech poputuje do Museum fur Volkerkunde, Vídeň, National Museum of Ethnology, Leden a Etnografiska muset ve Stockholmu.

Doprovodný program

Komentované prohlídky výstavou Fetiš modernity

20. 6. 2012 16:30 hod.
Jiný termín komentované prohlídky je možné si objednat na emailu:
jana_jirouskova@nm.cz, či na tel. 224 497 508.

 

 

logo EU

 


Výstava Fetiš modernity v Tervuren a Museo de America v Madridu
Výstava Fetiš modernity v Tervuren a Museo de America v Madridu
Výstava Fetiš modernity v Tervuren a Museo de America v Madridu

Zpět

Zobrazit výpis článků