GEJŠA A SAMURAJ - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Náprstkova muzea

Výstava (21.10.2010-3.4.2011)

GEJŠA A SAMURAJ

výstava v Náprstkově muzeu

Prostor: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1

Ve dvou přízemních výstavních sálech Náprstkova muzea se vystavuje na 780 předmětů, největší pozornost je věnována čepelím japonských mečů restaurovaných v roce 2009 a výjimečné sbírce mečových záštit, která doposud nebyla jako celek vystavena. Život gejš se představí předměty pro ozdobu i pro denní potřebu. Gejši svým způsobem určovaly styl ve společnosti. Oblékaly se podle poslední módy, byly vzdělané v různých druzích umění, a protože jejich klienty často bývali hodnostáři politického a veřejného života, uměly konverzovat i na tato témata a znaly mnoho z politického zákulisí. Slova gejša i samuraj přešla do české slovní zásoby i s českým pravopisem a dodnes navozují atmosféru starého Japonska. Zatímco samurajové, jejichž meče, mečové záštity a další výstroj se představuje v prvním sále, už dnes opravdu existují jenom v historických filmech nebo televizních seriálech, gejši byť v redukovaném počtu stále zůstávají součástí i dnešního Japonska. Samurajové měli velmi podstatný vliv na japonskou společnost a kulturu po dlouhé období téměř 700 let (1185-1868). Byli to válečníci dvou extrémů – byli vycvičeni k zabíjení na jedné straně ale také k tomu, aby obdivovali krásu básní, květů i myšlenek na straně druhé. Na rozdíl od samurajů začaly gejši bavit pánskou společnost teprve v polovině 18. století, přesto fenomén gejša dosáhl v zahraničí stejné popularity jako samuraj. Profese gejši se často zaměňuje s profesí prostitutky. Ale úkolem gejš bylo naplňovat jakési romantické představy samurajů, bavit společnost duchaplnou konverzací, zpěvem a tancem a pečovat o pohodlí návštěvníků čajoven zábavních čtvrtí.


Národní muzeum děkuje společnosti JT International spol. s r. o. za podporu výstavy Gejša a samuraj.


Zpět

Zobrazit výpis článků