Říše středu - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Náprstkova muzea

Výstava (23.10.2015-2.10.2016)

Říše středu

Výstava v Náprstkově muzeu představuje krásy Číny

Prostor: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1

Výstava zachycující tisíc let dějin Číny představuje exponáty z bohatých sbírek Náprstkova muzea. Mnohé z nich budou vystaveny vůbec poprvé.

fotografie hlavy sosky zeny
Keramická hrobová figurka dvorní dámy

Exponáty z 3. až 17. století dokumentují kontakty Číny s blízkými i vzdálenějšími zeměmi, vliv buddhismu na život společnosti, technologický a estetický vývoj keramiky a porcelánu, prolínání řemeslných technik v práci s kovem i nádheru tradičního čínského malířství.

K vidění je i jeden z TOP předmětů Národního muzea – skulptura bodhisattvy soucitu. Vystaven je i 10 m dlouhý svitkový obraz zachycující život v čínském idealizovaném městě s řekou, hrobové figurky představující koně, povozy i různé typy lidí od krásných dam po úředníky a vojáky nebo zdobené nádoby z porcelánu, který patří k čínským vynálezům.

Výstava Říše středu je rozdělena do tří celků. První část výstavy je věnována období druhé poloviny prvního tisíciletí. Seznamuje s Hedvábnou stezkou a jejím vlivem na kulturu a společnost Číny.

Druhá část výstavy je zaměřena na příchod Mongolů na čínské území ve 13. století. Toto období představovalo období prosperity a klidu, i když za soustavného tlaku cizích etnik ze severu a západu Číny. Poté, co mongolská dynastie ovládla čínské území, politická stabilita rozsáhlé mongolské říše podpořila obchod mezi Čínou, střední Asií a Západem.

Třetí část výstavy seznamuje návštěvníky s obdobím 14. až počátku 17. století a dynastií Ming (1368–1644). Obchod dokumentuje výběr exportního porcelánu, včetně misky nalezené při archeologických výzkumech v Praze, která pochází z počátku 17. století.

fotografie sochy bodhasattvy
Nadživotní skulptura božstva, pod kterou se mohou návštěvníci posadit na polštáře a rozjímat.

Pro dětské návštěvníky je přichystaná speciální linka. Těšit se mohou na kresleného průvodce, který je seznámí s historickými fakty a životem v Číně.
Výstavu si také mohou projít se speciálním pracovním listem (ke stažení na našem webu na stránce Pracovní listy a samoobslužné programy).

K výstavě je připraven bohatý doprovodný program v podobě přednášek a víkendových dílen, které představí návštěvníkům život v obchodním městě, v tradiční rodině, ve vznešeném paláci i u císařského dvora.


Doprovodné akce

Pro školy


 

 Podívejte se na další videa k výstavě na portálu Muzeum3000.cz:


Otevírací doba a vstupné

viz Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha 1Jako malou ochutnávku z výstavy si můžete prohlédnout také virtuální výstavu na portálu eSbírky.

Porcelánová mísa, dynastie Ming.
Váza, cloisonné. Dynastie Ming.
Bódhisattva Kuan-jin. Dynastie Tchang až Sung.
Skulptura bodhisattvy soucitu. Dynastie Sung (960–1279).  Kuan-jin, jejíž jméno lze přeložit „Naslouchající zvukům světa“, se stala jedním z nejoblíbenějších božstev buddhismu. V ruce drží nádobku, do níž zachytává čisté slzy soucitu. Tato soška je jedním z deseti nejvýznamnějších předmětů ze sbírek Národního muzea.
Pohled do výstavy
Pohled do výstavy

Zpět

Zobrazit výpis článků