EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Dagmar Štefancová, PhDr.

Kurátorka sbírek Českého muzea hudby

České muzeum hudby, Karmelitská 2, 118 00, Praha 1, tel. +420-257-257-723
e-mail: dagmar.stefancova@nm.cz

Vědecké zaměření:
Duchovní hudba v bohemikálních pramenech, zejména do r. 1620; České kvarteto

Vzdělání:
FF UK, katedra hudební vědy (1981)

Granty:
Příprava tématických katalogů historických hudebních sbírek uložených na území Čech a Moravy…, projekt MK ČR 2000-2004, ident. č. DA 00P01 OOU 012

Muzejní práce (výstavy):
Vanišová, D. – Kabelková, M: expozice Muzea Antonína Dvořáka (1991)
Vanišová, D. – Kabelková, M.: Antonín Dvořák, dokumenty života a díla (výstava, Lobkovický palác, 1991)
Vanišová, D. – Paulová, E.: České kvarteto. 1892-1934 (výstava, Lobkovický palác, 1992)
Vanišová, D. – Paulová, E.: Jiří Herold a České kvarteto (výstava,  Okresní muzeum Rakovník, 1993)
Vanišová, D.: Český spolek pro komorní hudbu. 1894 – 1994 (výstava, Poštovní muzeum, Praha 1994)
Vanišová, D. – Paulová, E.: Životem a snem (výstava k 60. výročí úmrtí Josefa Suka, Galerie Benešov, 1995)
Vojtěšková, J. – Štefancová, D. (edice): České muzeum hudby. Multimediální CD-ROM, Praha 2006

Ostatní aktivity:
Mnohaletá pravidelná spolupráce s Českým rozhlasem–Vltava: populárně-vědecké pořady pro cyklus Musica antiqua
- programní texty pro koncerty pořádané Českou filharmonií

Bibliografie:
Vanišová, Dagmar: Český spolek pro komorní hudbu. 1894-1994, Praha 1994, 126 s.
Štefancová, Dagmar: Notová pozůstalost Jiřího Srnky, in: Iluminace, roč. 8/č. 2, Praha 1996, s. 171-173.
Štefancová, Dagmar: One Thousand Years of Czech Music, in: A Thousand Years of Czech Culture. Riches from the National Museum in Prague, Old Salem 1996, s. 70-77.
Štefancová, Dagmar: Jiří Srnka, inventář fondu, strojopis, NM-MČH, Praha 1997, 138 s.
Štefancová, Dagmar: Karel Hoffmann, inventář fondu, strojopis, NM-ČMH, Praha 2006, 459 s.

Poznámka: Změna příjmení z rodného Vanišová na Štefancová v r. 1996.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel