EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Dagmar Štefancová, PhDr.

Kurátorka sbírek Českého muzea hudby
České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, tel. +420-257-257-723
e-mail: dagmar_stefancova@nm.cz                                                              
 
Vědecké zaměření:
Duchovní hudba v bohemikálních pramenech, zejména do r. 1620; České kvarteto
 
Vzdělání:
FF UK, katedra hudební vědy (1981), PhDr. (1983)
 
Výzkumné projekty:
od 2012: Kompletace a vědecké zpracování rukopisných hudebnin a tisků ze sbírky Českého muzea hudby (cca 1350–1700), projekt DKRVO
od 2012: spolupráce na projektu NAKI: PROVENIO – Výzkum vlastnických proveniencí v KNM,hlavní řešitel PhDr. Jaroslava Kašparová, Ph.D. (MK ČR DF12P01OVV023)
2012–2014: spolupráce na VaV úkolu KNM – Vědecké zpracování rukopisů a rukopisných zlomků KNM, hlavní řešitel Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D. (MK ČR DEP06P04OMG10)
2005–2012: Osobnosti české vědy a kultury – Přínos sběratelské činnosti Ondřeje Horníka (1864–1917) pro pramennou základnu k dějinám hudby v Čechách (MK00002327202) – spoluřešitelka
 
Granty:
2004: spolupráce na projektu Příprava tematických katalogů historických hudebních sbírek uložených na území Čech a Moravy…, Národní knihovna České republiky (MK ČR DA 00P01 OOU 012)
 
Muzejní práce:
a) výstavy
2014–2015: Smrt kmotřička. NM-ČMH, Karmelitská 2, dvorana. Hlavní autorka, spoluautorky L. Šaldová, T. Součková.
2012–2013: Kouzelné hrací strojky. NM-ČMH, Karmelitská 2, dvorana. Spolupráce s autory P. Balogem a T. Součkovou.
2011–2012: Antonín Dvořák. NM-ČMH, Karmelitská 2, dvorana. Spoluautorka. Hlavní autorka E. Velická, další spoluautorky K. Nová, K. Sládková, T. Součková.
2011: Květomluva – květohra. Oblastní muzeum Louny. Spoluautorka, s M. Polákovou.
2008–2009: Nobis est natus. Vánoční motivy v rukopisech KNM. NM – přízemí chodba. Spoluautorka, s M. Vaculínovou.
2007–2008: Zaniklé chrámy – živá hudba. NM-ČMH, Karmelitská 2, dvorana. Hlavní autorka, spolupráce K. Samojská.
1995: Životem a snem. Výstava k 60. výročí úmrtí Josefa Suka. Galerie Benešov. Spoluautorka, s E. Paulovou.
1994: Český spolek pro komorní hudbu. 1894–1994. Poštovní muzeum, Praha. Hlavní autorka.
1993: Jiří Herold a České kvarteto. Okresní muzeum Rakovník. Spoluautorka, s E. Paulovou.
1992: České kvarteto. 1892–1934. NM – Lobkovický palác. Spoluautorka, s E. Paulovou.
1991: Antonín Dvořák, dokumenty života a díla. NM – Lobkovický palác. Spoluautorka, s M. Kabelkovou.
1991: stálá expozice Muzea Antonína Dvořáka (repasáž). Spoluautorka, s M. Kabelkovou.
b) jiné
České muzeum hudby. Multimediální CD-ROM. Ediční spolupráce (hlavní autorka J. Vojtěšková).
Ostatní aktivity:
Výkonná redaktorka odborného časopisu Českého muzea hudby Musicalia (od 2008).
Mnohaletá pravidelná spolupráce s Českým rozhlasem – Vltava (populárně-vědecké pořady), Českou filharmonií a Českým spolkem pro komorní hudbu (programní texty).
Odborné a umělecké vedení souboru Svatoludmilská gregoriánská schola, Praha (od 2008)
 
Bibliografie (výběr):
 • Štefancová, Dagmar. Příbor, Wendelin Hueber a Bonifatio Graziani ve světle dosud neznámého rukopisu (Příbor, Wendelin Hueber, and Bonifatio Graziani in Light of a Previously Unknown Manuscript). Musicalia, roč. 6 (2014), č. 1–2, s. 159–165 (česká verze), s. 166–174 (anglická verze).
 • Štefancová, Dagmar – Šaldová, Lenka – Součková, Taťána. Smrt kmotřička (Godmother Death). Doprovodná publikace k výstavě z výstavního cyklu Národního muzea SMRT. Praha: Národní muzeum, 2014, 32 s.
 • Štefancová, Dagmar. Hlasové knihy z latinské jáchymovské školy. Poohří 3: Ohře – spojnice lidí a osudů. Sborník z konference konané v Kadani 4. – 5. 10. 2012. Kadaň, 2013, s. 116–129.
 • Štefancová, Dagmar. Konvolut hlasových knih NM-ČMH AZ 84 jako pramen k české hymnologii. Hudební věda, roč. L (2013), č. 1–2, s. 5–22.
 • Štefancová, Dagmar. Vlastnické přípisy v konvolutu učebnic z 16. století. Muzikologické fórum, roč. 1 (2012), č. 1, s. 6–14.
 • Štefancová, Dagmar. Tricinia z fragmentů Knihovny Národního muzea (Tricinia in Fragments Held by the National Museum Library). Musicalia, roč. 4 (2012), č. 1–2, s. 127–131 (česká verze), s. 132–137 (anglická verze).
 • Štefancová, Dagmar – Kabelková, Markéta – Paulová, Eva. Hudební sbírka Ondřeje Horníka I. díl: Sbírka hudebnin, knihovna a výtvarné dokumenty. Editio Monographica Musei Nationalis Pragae Num. 14/1. Praha: Národní muzeum, 2012, 180 s.
 • Štefancová, Dagmar. Hudební učebnice z 16. století v Českém muzeu hudby (Musical Instruction Books from the Sixteenth Century in the Czech Museum of Music). Musicalia, roč. 3 (2011), č. 1–2, s. 125–131 (česká verze), s. 132–139 (anglická verze). 
 • Štefancová, Dagmar. Poohří v hudební sbírce Ondřeje Horníka. Poohří 1, Sídla – správa – společnost. Sborník z konference konané v Lounech 13. – 14. května 2010. Louny, 2011, s. 142–156.
 • Štefancová, Dagmar. Zlomky českých renesančních skladeb. Hudební věda, roč. XLVII (2010), č. 2–3, s. 117–130.
 • Štefancová, Dagmar. Karel Hoffmann – primárius a „manažer“ Českého kvarteta (Karel Hoffmann: First Violinist and „Manager“ of the Czech Quartet). Musicalia, roč. 2 (2010), s. 36–49 (česká verze), s. 50–64 (anglická verze). 
 • Štefancová, Dagmar. Missale Olomucense. Musicalia, roč. 1 (2009), s. 127–128 (česká verze), s. 129–130 (anglická verze).
 • Štefancová, Dagmar. Staré tisky z knihovny Ondřeje Horníka. Sborník z 18. odborné konference Problematika historických a vzácných knižních fondů 2009. Olomouc, 2009, s. 159–166.
 • Štefancová, Dagmar. Zaniklé chrámy – živá hudba. Publikace k výstavě Národního muzea – Českého muzea hudby. Praha: Národní muzeum, 2007, 24 s.
 • Štefancová, Dagmar. Karel Hoffmann (inventář fondu). Praha: Národní muzeum – České muzeum hudby, strojopis, 2006, 459 s.
 • Štefancová, Dagmar. Jiří Srnka (inventář fondu). Praha: Národní muzeum – Muzeum české hudby, 1997, strojopis, 138 s.
 • Štefancová, Dagmar. Notová pozůstalost Jiřího Srnky. Iluminace, roč. 8/č. 2, Praha 1996, s. 171–173.
 • Štefancová, Dagmar: One Thousand Years of Czech Music, in: A Thousand Years of Czech Culture. Riches from the National Museum in Prague. Old Salem (USA), 1996, s. 70–77.
 • Vanišová, Dagmar. Český spolek pro komorní hudbu. 1894–1994. Praha 1994, 126 s.
 
(změna příjmení z Vanišová na Štefancová v roce 1996)

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel