EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Doc. PhDr. Marie Dufková, CSc.

 

zaměření: doba bronzová až období helénismu s nutnými přesahy do římského období

e-mail: marie_dufkova@nm.cz

 

Výběr z výstavní činnosti od r. 1990

Mistrovská díla antického umění ze sbírky Národního muzea - výstavní sál České spořitelny v Rytířské ul., Praha 1, 1993

Antické umění v moravských sbírkách a nálezech - Moravské zemské muzeum, Brno 1997, rozšířená verze-Národní muzeum, Praha 1998 ( spoluautorky: K. Čižmářová, M. Pardyová).-

Lutroforos, rituální nádoba ve starověkém Řecku, Národní muzeum Pantheon 2006

Neznámé antiky z českých a moravských sbírek (spolupráce s Národním památkovým ústavem a Ústavem pro klasickou archeologii Filozof. Fakulty UK v Praze) - Muzeum antického sochařství a architektury v Litomyšli 2006  

Zhotovil Nikosthenes ... Mistři athénských malovaných váz, signatury a pojmenování, Národní muzeum, ochoz Pantheonu 2008

Umění Starého světa. Trvalá expozice - spolupráce s NG v Praze. Palác Kinských od r. 2011

 

Projekty:

2012 – 2014 výzkumný záměr MK ČR (NAKI) „Archeologie na dosah. Možnosti edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví“ (spoluřešitelka).

 

Výběr z bibliografie od r. 1998

DUFKOVÁ, M – MATOUŠEK, V.: Jeskyně a lidé ( Caves and  People), Prague 1998, 164 s

DUFKOVÁ, M: Céramique attique à figures noires. In : CVA Prague, Université Charles 2,

 Prague 1998 ( ed. J. Bouzek ); s. 17 –18, pl. 58, ISBN 80-7184-293-1

DUFKOVÁ, M: Putování na jih a antika v Čechách. In : Kroutvor, J. a kolektiv, Cesta na jih,

 inspirace českého umění 19. a 20. století. Výstava v Obecním domě, Praha 1999, s. 63-71

DUFKOVÁ, M: Hora a jeskyně ve starověkých pramenech (Mountain and cave in ancient

 Sources), Archeol. rozhl. LI 1999, s. 457- 467.

DUFKOVÁ, M  - BOUZEK, J. et al.: Corpus Signorum Imperii Romani vol. I , Roman Sculpture from Syria and Asia Minor in Czech Collections (ed. J. Bouzek), Prague Charles University 1999

DUFKOVÁ, M. – BRAUNOVÁ, D. – ČADÍK, J.: Corpus vasorum antiquorum, Musée de la Bohème de l’Ouest Pilsen, République tchèque  4,  Prague-Pilsen  2000, s. 72, pls. 40, ISBN 80- 7247.020-05.

DUFKOVÁ, M: Fantastický svět na vyšehradské dlažbě. In: Královský Vyšehrad II, Sborník           

 příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapit.  chrámu sv. Petra a Pavla, Praha 2001, s. 57-73 , ISBN 80-7192-599-3

DUFKOVÁ, M : Zur Problematik der sog. Galater-Krieger in der griechischen Koroplastik. In:  Anodos. Studies of the Ancient World 1, 2001, s. 81-84. ISBN 80-89074-02-2.

DUFKOVÁ, M.:Terracottas from Pistiros, In Pistiros II (ed. by J Bouzek, L. Domaradzka, Z.

Archibald), Prague 2002, s. 229, pl. 5, ISBN 80-246.0159-1.

DUFKOVÁ, M.: Grécka civilizácia v archeologických prameňoch. Rímske umenie. In: Dějiny a kultúra antického Grécka a Ríma- (ed. Mária Novotná), Bratislava 2006, s.137-254; 403-420, ISBN 80-802-078-3.

DUFKOVÁ, M – ONDŘEJOVÁ, I. (eds.): Historie sběratelství antických památek

v českých zemích – A History of Antiquities Collecting in the Czech Lands.

EMMNP 2. Univerzita Karlova v Praze – Národní muzeum, Praha 2006, 183s.

ISBN  80-70-36-216-2.

DUFKOVÁ, M.: The Sea Motifs in the Greek Vase-Painting  In: Acta Musei Varnaensis V., Ancient Civilisations and the Sea, International Conference in Honour of Prof. Michail Lazarov. Varna 2007, s. 93-107, ISBN 978-954-15-0190-0.

DUFKOVÁ, M.; BOUZEK, J.; MUSIL, J. Hrozný‘s  excavations 1924 and visit of the

site of  Shekh Sa´ad in 2008. Studia Hercynia XII. 2008, s. 98-100. ISSN 1212-5865-12.

DUFKOVÁ, M.: Otto Rothmayer. Seine Zusammenarbeit mit J. Plečnik und sein einständiges Schaffen. In: Bouzek, Jan (ed.). Studia Herdynia. Colloquium: Zeitbrücken – Art Déco, Kubismus, Neoklassizismus und die Antike. Praha, 2009, s. 95- 99.

DUFKOVÁ, M.: Antická keramika na zámku v Mnichově Hradišti. In. Černá, Alena (ed.).

Sborník výzkumných prací (Ed. Černá, Alena). Sborník celostátní konference Průběžná prezentace výsledků výzkumného úkolu 201 Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracovávání základní evidence mobiliárních fondů, ke kterým vykonává právo hospodaření Národní památkový ústav konané 22. – 23. září 2009 v Praze. Výzkumný záměr Ministerstva kultury České republiky 07503233302. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. Praha 2009, 218 stran, ISBN 978-80-865116-31-8, s. 71 –76.

DUFKOVÁ, M: Greek Terracottas of the Archaic and Classical Periods in the Northern and Western Black Sea, Anodos, Studies of the Ancient World 8 – 9/2008-2009, Konya 2010, s. 33-45, Pls. 63-66, ISBN 978-605-4366-06-4.

DUFKOVÁ, Marie: Terakoty. In: J. Valentová – M. Tisucká (eds.): Ve stínu Olympu. Praha: Národní muzeum, 2012, s. 95-98. ISBN 978-80-7036-372-0.

 

DUFKOVÁ, Marie: Vázy v životě Řeků. In: J. Valentová – M. Tisucká (eds.): Ve stínu Olympu. Praha: Národní muzeum, 2012, s. 66-68. ISBN 978-80-7036-372-0.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel