EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Marek Junek, Ph.D.

Kurátor, vedoucí oddělení novodobých českých dějin


Národní muzeum, Historické muzeum, Oddělení novodobých českých dějin, Památník Vítkov, U Památníku 1900, 130 00 Praha 3, tel. +420-222-781-676
e-mail: marek.junek@nm.cz

Vědecké zaměření:
Historie, české a slovenské dějiny 19. a 20. století

Vzdělání:
Purkyňovo gymnázium Strážnice (1989 – 1993)
Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, obor čeština – historie (1993 – 1999)
Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, postgraduální studium (1999 – 2003)

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:
Bratislava, Univerzita komenského
Debrecín, Debrecínská univerzita

Pedagogická činnost:
Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, katedra historie: dějiny 19. století, moderní slovenské dějiny, česko-slovenské vztahy (2000 – 2007)
Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta, kabinet slovakistiky: úvod do studia dějin, slovenské dějiny 20. století (2005 – 2007)

Muzejní práce (výstavy):
Fotbal 1934 – 2004
České góly
Charta 77 a její doba, doba a její Charta
Charter 77 and its period

Bibliografie:
JUNEK, Marek: Anton Štefánek a jeho místo ve slovenském agrarizmu. In: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 2000, str. 78 – 82.
JUNEK, Marek: Moravskoslovenská společnost. In: Slovácko, 43, 2001, str. 211 – 220.
JUNEK, Marek: Některé problémy vývoje na Slovensku po roce 1918. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Sborník prací historických, 18, 2001, Olomouc, Vydavatelství UP 2001, str. 187 – 197.
JUNEK, Marek: Pražská léta Antona Štefánka (1915 – 1918). In: Česko-slovenská historická ročenka 2000, Brno, MU 2000, str. 198 – 208.
JUNEK, Marek: Štefánikova společnost. In: Slovácko, 42, 2000, str. 241 – 252.
JUNEK, Marek: Anton Štefánek a rozpad Československa v letech 1938 – 1939. In: Studia Historica Nitriensia X, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 2002, str. 173-192.
JUNEK, Marek: Česko-slovenské vztahy v korespondenci Antona Štefánka, Milana Gettinga a Rudolfa Piláta v předvečer první světové války. In. O exilu, šlechtě, Jihoslovanech a jiných otázkách dějin moderní doby. Sborník k narozeninám Arnošta Skoupého. Olomouc, Univerzita Palackého 2004, str. 30-39.
JUNEK, Marek: Hroznová Lhota. Uherské Hradiště, Ottobre 12 2004, 173 str.
JUNEK, Marek: Československé zemědělské muzeum v Bratislavě. Nositel agrární muzejní tradice na Slovensku v letech první Československé republiky. In. Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference věnovaný památce Samuela Cambela. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 2004, str. 195-198.
JUNEK, Marek: Milan Hodža očima Antona Štefánka. Vzájemné vztahy zachycená na základě Štefánkových osobních záznamů. In. Studie Slováckého muzea. č. 11. Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum 2006, str. 181 – 185.
JUNEK, Marek: Demokratická a legionářská tradice v Národním památníku na Vítkově. In. Generál Alois Eliáš (1890 – 1942). Praha : Úřad vlády, Vojenský historický ústav 2006, str. 54 – 58.
JUNEK, Marek: Soudobá dokumentace v HM8. In. Teorie a praxe - dokumentace současnosti. Brno : Technické muzeum v Brně, 2006.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel