EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Milan Libertín, Ph.D.

Mgr. Milan Libertin, Ph.D.

E-mail:  milan_libertin@nm.cz

Narozen:  13. 4. 1975, Praha

 

VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ

paleobotanika (karbon, perm) – systematika, biostratigrafie, rostlinná paleoekologie, tafonomie

studium fertilních rostlinných orgánů (Sphenopsida)

 

VZDĚLÁNÍ

1994 – 2001: Mgr., Přírodovědecká fakulta UK, obor paleontologie
2002 – 2010: Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK

 

KARIÉRA

2001 – 2003: Česká geologická služba, Klárov 3/131, Prague 1(vedoucí geologických sbírek)
2003 – :  Národní muzeum, Praha (kurátor paleobotanických sbírek)

 

SEZNAM PROJEKTŮ

granty podané v ČR:

 • spolupráce v grantu IAA3013902: Fruktifikace a spórové populace rostlin skupin Lycopondiophyta, Equisetophyta a Polypodiophyta z karbonských limnických pánví České republiky
 • spolupráce v grantu GA205/02/1121: Rostlinná společenstva radnických a dolsko-žďáreckých vrstev kontinentálních pánví Čech (westphal)
 • spoluřešitel v grantu IAA3013306:  Paleoekologický model souslojí Dolu Jan Šverma ve vnitrosudetské pánvi (lampertické vrstvy, langsett)
 • spoluřešitel v grantu GA205/05/0105: Rašeliništní ekosystémy  radnických vrstev ve svrchnopaleozoických pánví středních a západních Čech.
 • spoluřešitel v grantu IAA300130503: Karbonské fruktifikace a jejich spóry hornoslezké pánve (namur- vestfál D) z České republiky a Polska
 • spoluředitel v grantu DE06P04OMG009: Vědecká a muzeologická revize a dokumentace vybraných částí typového materiálu ve sbírkách paleontologického oddělení Národního muzea, Praha
 • spoluřešitel v grantu IAA301110701: Reprodukční orgány a jejich spory z karbonských rostlin uhelných pánví Severní Ameriky

mezinárodní spolupráce:

 • spoluřešitel v mezinárodním projektu IGCP 469. Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the Variscan Foreland and adjacent intramontane basins

 

OSTATNÍ AKTIVITY

 •  Výuka na VŠ: Prezentace přírodovědných výzkumů a expozice  (2 hodiny v rámci  přednášek pro Učitel. kombinace)
 • Popularizace vědy: Popularizační činnost (ČT24, Rádio Leonardo)
 • Přednášky pro veřejnost
 • Spoluorganizátorství mezinárodní vědecké konference: EPPC 2007, Praha

 

VÝSTAVY

 • Pohlednice z karbonských pralesů (autor výstavy)
 • Dinosauři z Argentiny (spolupráce na výstavě)
 • Příběh planety Země (hlavní autor)

 

PUBLIKACE - VÝBĚR

 • Libertín, M., Bek, J. (2006): Calamostachys incrassata (Němejc) emend.- and its spores from the Kladno-Rakovník Basin of the Czech Republic. - Bulletin of Geosciences 81, 3: 207–213.
 • Libertín, M., Bek, J., Drábková, J. 2008. Two new Carboniferous fertile sphenophylls and their spores from the Czech Republic. - Acta paleontologica Polonica, 53 (4): 723–732.
 • Bek, J., Libertín, M., Drábková, J. 2009. Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno–Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3-4): 101-115.
 • Libertín, M., Dašková, J., Opluštil, S., Bek, J. Edress, N. 2009. A palaeoecological model for a vegetated early Westphalian intramontane valley (Intra-Sudetic Basin, Czech Republic). - Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3-4): 175-203.
 • Libertín, M., Opluštil, S., Pšenička, J., Bek, J., Sýkorová, I., Dašková, J. 2009. Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3-4): 204-233.
 • Bek, J., Libertín, M. 2010. In situ reticulate sphenophyllalean spores, Pennsylvanian (Bolsovian) of the Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology, 159, 56–61.

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel