EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Monika Veverková (Koldová)

Kurátorka sbírky starých tisků

Knihovna Národního muzea, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. +420-224-497-366
e-mail: monika_veverkova@nm.cz
 
Vědecké zaměření:
knihtisk doby baroka
 
Vzdělání:
Ústav informačních studií a knihovnictví - obor knihověda, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obhájení diplomové práce 2003
 
Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:
září 2006 – pobyt na Herzog August Bibliothek ve Wolfenbüttelu (Německo) (stipendium v rámci projektu Böhmische Schloßbibliotheken z Dorothee-Wilms-Stiftung.)
2007–2008 – krátkodobé pobyty v HAB ve Wolfenbüttelu, na BU ve Wroclawi, v Trnavě, Vídni a Budapešti (z grantu GAUK)
 
Granty:
2007–2008 – doktorský grant GAUK „Produkce Jezuitské tiskárny v Praze (1635-1773)“
2006–2007 – granty z finančních zdrojů rpo Vědu a Výzkum MKČR a VISK MKČR „Retrokonverze lístkového katalogu jazykově nebohemikálních starých tisků Knihovny Národního muzea“ (spoluřešitel)
 
Muzejní práce (výstavy):
  • Magdalena Dobromila Rettigová (1785-1845), nejen kuchařka, únor - červenec 2005 v Kabinetu knižní kultury NM
Bibliografie:
Jezuitská tiskárna v Praze (1635-1773): na základě pramenů z Národního archivu. In: Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei Nationalis Pragae: Řada C – Literární historie = Series C – Historia Litterarum. 2005, roč. 50, č. 1–4, s. 1–42. ISSN 0036 – 5351.
Pražská palácová knihovna knížat Kinských. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 3 [cit. 2007-09-11].
Jezuitská tiskárna v Praze (1635-1773) a porovnání jejího fungování s jezuitskými tiskárnami v okolních zemích. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2007. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci a SDRUK Brno, 2008. ISBN: 978-80-7053-276-8, 978-80-86249-47-6.
  •  

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel