EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Dana Stehlíková, CSc.

Národní muzeum, Oddělení starších českých dějin, Nová budova Národního muzea
Vinohradská 1, 110 00, Praha 1

tel.: +420 224 497 191
e-mail: dana_stehlikova@nm.cz

sbírka prací z drahých kovů a drahokamů
Lapidárium (sbírka kamenných soch, architektonických fragmentů)


Výběrová bibliografie:

STEHLÍKOVÁ Dana : Pražské zlatnické dílny v 15. století, in: Archeologia historica 15, 1983, s. 267-286.

STEHLÍKOVÁ Dana  - Znovunalezené náhrobky z Anežského kláštera v Praze, in: Památky a příroda, 1983, č.9, s. 525-529.

STEHLÍKOVÁ Dana : Příspěvek k ikonografii románské dlaždicové podlahy z Dolních Chaber, in: Itálie, Čechy a  střední Evropa, sborník příspěvků z konference DU FFUK. Praha 1983, s. 97-108.

STEHLÍKOVÁ Dana: Litina v pražském domě 19. a začátku 20. století, in: Staletá Praha XIII, 1983, s. 43-58.

STEHLÍKOVÁ Dana :Zajištění a průzkum podzemních prostor kostela Panny Marie Sněžné před výstavbou metra, in: Staletá Praha  XIV, 1984, s. 111-120.

STEHLÍKOVÁ Dana Pražští zlatníci v letech 1400-1471, in:  Staletá Praha XIV, 1984, s. 171-188.

STEHLÍKOVÁ Dana – HANÁKOVÁ  Hana: Dvě krypty novoměstského kostela Nejsv. Trojice ve Spálené ulici, in: Pražský sborník historický XIV, 1984, s. 93-110

STEHLÍKOVÁ Dana - TRYML Michal: : Výzkum staroměstské osady Na louži - Erforschung der Ansiedlung Na louži, in: Staletá Praha 16, 1986, s. 85-98, il., plánky.

Benešovská, K lára -  Ječný, Hubert – STEHLÍKOVÁ, Dana . - Tryml, Michal: Nové prameny k dějinám klášterního kostela cisterciáků na Zbraslavi, in:Umění  34/5, 1986, s. 385-409, il., plánky; ISSN 0049-5123

BRYCH Vladimír - STEHLÍKOVÁ Dana – ŽEGKLITZ Jaromír: Pražské kachle doby gotické a renesanční : katalog výstavy uspořádané v letech 1989-1990 v Domě Pánů z Kunštátu,  Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha 1990, stran 179, čb. obr. 155; bez ISBN

ROYT Jan-STEHLÍKOVÁ Dana – VLNAS Vít: Sv. Jan Nepomucký v lidové úctě, katalog výstavy k 600.výročí smrti Jana Nepomuckého, Muzeum Šumavy v Sušici a Kašperských Horách 1990, stran43, il., bez ISBN

Dragoun, Zdeněk – STEHLÍKOVÁ, Dana: Archeologické a stavebně historické výzkumy v areálu prelatury zbraslavského kláštera v letech 1984 - 1989, Staletá Praha 22, 1992, s. 135-164; il., plánky

STEHLÍKOVÁ Dana: K českému zlatnictví doby husitské a pohusitské In: Umění ;  ISSN 0049-5123 - 40/4-5 (1992), s. 301-311, il.

STEHLÍKOVÁ Dana: Středověké umělecké řemeslo, in: Preiss Pavel- Hejdová Dagmar – Urešová Libuše (ed.): Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově (993-1993) : benediktinské opatství sv. Markéty v Praze-Břevnově ; [autoři statí a katalogu Milena Bartlová, Nina Bažantová, Zdeněk Dragoun, Dagmar Hejdová, Markéta Kabelková, Pavel Preiss, Petr Sommer, Dana STEHLÍKOVÁ, Libuše Urešová); komisař výstavy Dana STEHLÍKOVÁ; Praha 1993, stran 248, čb. il.,

STEHLÍKOVÁ Dana: Some enamels of the XIVth century from Czech collections, in: Annali di Scuola normale superiore in Pisa, Classe di  lettere e filosofia, Serie III, Volume XXIV, fasc.2-3, 1994, s. 643-660.

STEHLÍKOVÁ Dana (ed.) : Pokladnice Řádu křižovníků s červenou hvězdou : katalog stálé expozice v budově konventu v Praze 1, Křižovnická 1 / [úvod Jiřiště Jan Nep.z ; texty a redakce Dana STEHLÍKOVÁ]. - Praha : Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, 1994. - 24 s.  barev. il. (jazykové mutace čes., něm., angl., it.) ISBN 80-

STEHLÍKOVÁ Dana, Břevnovský kášter a okolí. Průvodce. Arciopatství benediktinů sv. Vojtěcha a Markéty v Břevnově. Praha 1994, stran 32, bar. Il. (jazykové mutace čes., něm., angl., fr.) bez ISBN

STEHLÍKOVÁ Dana: Tři nezvěstné zlatnické práce z Prahy, předběžná zpráva, In: Umění ; - ISSN 0049-5123 - 40/4-5 (1994), s. 319-323, il.

STEHLÍKOVÁ Dana: Zlatnictví, pečeti a pečetidla; Náhrobní plastika; in: Gotika v západních Čechách (1230-1530) "Times New Roman"'>/ editor Jiří Fajt [katalog výstavy, Národní galerie v Praze-klášter sv. Anežky České 25.10.1995-28.4.1996. - Praha : Národní galerie v Praze, 1995.  3 sv. ISBN 80-7035-088-1

STEHLÍKOVÁ Dana (ed.): Kabinety umění a kuriozit, pět století sběratelství uměleckého řemesla. Katalog výstavy, autoři STEHLÍKOVÁ Dana- Brožková, Helena –Honcoopová Helena –  Vondráček, Radim. Správa Pražského hradu, Uměleckoprůmyslové muzeum 1995, 120 stran, bar. il., ISBN 80-7101-031-6:

ROYT Jan - STEHLÍKOVÁ Dana – ŠTĚPÁNEK Petr, Poutě do Staré Boleslavi, katalog výstavy, Muzeum Brandýs nad Labem 1995, stran 23, il, ISBN 80-901587-2-2.

STEHLÍKOVÁ Dana (ed.): 800 let kláštera v  Oseku (1196-1996) : Katalog výstavy (Osek 25.5.-20.10.1996 ); Autoři: STEHLÍKOVÁ, Dana – Royt, Jan - Chleborádová, Bohumila  – Švejda, Antonín; 113 s. : il., mapy,  Unicornis Prag 1996; ISBN: 80-901587-3-0 (brož.)

STEHLÍKOVÁ Dana (ed.): 800 Jahre des Klosters in Osek (1196-1996) : Katalog der Ausstellung (Osek 25.5.-20.10.1996 ); Autoren: STEHLÍKOVÁ, Dana – Royt, Jan - Chleborádová, Bohumila  – Švejda, Antonín; Übersetzung Miroslava Pacíková] 113 s. : il., mapy, p; Unicornis Prag 1996; ISBN: 80-901587-4-9 (brož.)

STEHLÍKOVÁ Dana (ed.): Poklady litoměřické diecéze III., umělecké řemeslo 13.-19. století, katalog výstavy, autoři úvodních textů:  STEHLÍKOVÁ Dana – PrášilováLada – Macek Jaroslav, katalog STEHLÍKOVÁ Dana. Galerie výtvarného umění Litoměřice- Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, stran 159, il., Praha 1997 :ISBN 80-85090-30-9 .

STEHLÍKOVÁ  Dana, : in: Bartlová Milena (editor): Svatý Vojtěch : tisíc let svatovojtěšské tradice v Čechách, katalog výstavy Nárdní galerie v Praze, stran 159, 25 il. Praha 1997; ISBN 80-7035-134-9

STEHLÍKOVÁ Dana: Pokladnice kláštera v Teplé; in: Gotika v západních Čechách (1230-1530) "Times New Roman"'>/ editor Jiří Fajt [sborník příspěvků z vědecké konference k 75. Výročí prof. Jaromíra Homolky, Národní galerie v Praze v Praze, 1997. sv.4,  s. ISBN 80-7035-088-1

STEHLÍKOVÁ, Dana - Tryml, Michal: Bronzová legenda o svatém Vojtěchu; úvodní texty Hejbal, Dušan – Lášek, Jan. B. - Opasek, Anastáz.. Praha 1997.

COGAN, Miroslav - STEHLÍKOVÁ Dana: Bijoux de Boheme; catalougue d’exposition,  Europalia 1998, Bancassurance Holding SA, Bruxelles 1998; 110 stran, bar. Il., ISBN 90-74750-109

STEHLÍKOVÁ Dana: Žerď praporu spolku Rastislav v Blansku. Blansko 1998, 8 listů, bar. il, ISBN 80-238-4259-5

SRŠEŇ Lubomír - STEHLÍKOVÁ Dana: Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského; průvodce výstavou uspořádanou ve dnech 8. července až 31. října 1999 v Lobkovickém paláci na Pražském hradě .Národní muzeum Praha 1999, stran 111, il. ISBN 80-7036-071-2

STEHLÍKOVÁ Dana: Pokladnice Vyšehradské kapituly a klenoty vyšehradských prelátů, in: Královský Vyšehrad II. ed. Nechvátal Bořivoj, Kostelní Vydří 2001, s.; ISBN 80-7192-599-3

STEHLÍKOVÁ Dana: Wiener Tafelsilber : Mayerhofer & Klinkosch und J.C. Klinkosch aus der Sammlung des Nationalmuseums Prag. Text und Ausstellungskonzepzion DS; Österreichische Postsparkasse Wien. Wien 2002, stran  36, bar. il. ISBN

STEHLÍKOVÁ Dana: Carbunculus, Granatus, Zrnakocz, šestnáct století českého granátu, katalog výstavy ze sbírek oddělení starších českých dějin Národního muzea – Historického muzea, konané v Lobkovickém paláci na Pražském hradě od 5.9. do 30.11.2002; Národní muzeum Praha 2002, stran60, bar. Il. Bez ISBN

STEHLÍKOVÁ Dana: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Praha“ Libri 2003, 660 s. ISBN 80-85983-90-7.

STEHLÍKOVÁ, Dana (a cura di): Bohemia sancta, Tesori d´arte cristiana in Boemia. Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali della regione Sicilia, Caltanissetta-Siracusa-Praga 2004, introduzione STEHLÍKOVÁ, Dana - Bartlová, Milena – Royt, Jan, 204 s.. ISBN 80-7106-711-13.

STEHLÍKOVÁ, Dana: The Bohemian Garnet. The Mucha Museum (COPA)  in collaboration with the National Museum in Prague (1st edition), 36 stran, bar. Il. Prague 2004; ISBN 80- -7036-220-0; The Czech & Slovak Museum & Library in Cedar Rapids, Iowa, U.S.A (2nd corrected and completed edition), 36 p., Prague 2005, ISBN ne.

STEHLÍKOVÁ, Dana Prague the Crown of Bohemia (1347-1437), Cat. No.11: Reliquary of the Five Brother Martyrs, pp. 141-142, pl.; Cat. No.12: Reliquary Tablet, pp. 142-143, pl.:  Cat. No. 51: Reliquary and Tablecloth from the Last Supper, pp. 185-186, pl.; Cat. No: 60 a, b, c, d: Sculpture from the East Facade of the Old Town Bridge, pp. 195-197, pl.; Cat. No. 62: Reliquary of the Miter of Saint Eligius; pp. 197-198, pl., Cat. No. 63 a, b, c: Three gothic rings, pp. 198-199, pl.; Cat. No 69: Beaker in a Leather Case, pp. 204-205. in B. Drake-Boehm and J. Fajt (eds.), Prague the Crown of Bohemia (1347-1437), Metropolitan Museum of Art, New York; Yale University Press New Haven and London 2005, ISBN 1-58839-161-2; ISBN 1-58839-162-0; ISBN 1-300-11138-x (Yale) 384 pages, 420 ill.

STEHLÍKOVÁ, Dana, Klenotnice Vyšehradské kapituly. Královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě ve spolupráci s Národním muzeem v Nakladatelství Lidové noviny Praha 2006, stran 36, obrázků 36; ISBN  80-7106-846-2

STEHLÍKOVÁ, Dana, Man of Sorrows in ecclesiastcal Silver between 1350-1550,  and his Bohemian roots, in: Wokół Wita Stwosza. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie, 19-22 maja 2005 , (Kolloquiumsband) editoři Dobroslawa Horzela a Adam Organisty,  Studia i Materiały Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie”, Kraków 2006, s. 314-323, ISBN 83-89424-54-1.

STEHLÍKOVÁ, Dana: Nejstarší památky sv. Eligia v pokladu cechu pražských zlatníků - Les plus anciens monuments du St. Eloi au trésor de la corporation d´orfévres  de Prague. In: Pátková, Hana – STEHLÍKOVÁ, Dana – Hlaváčková, Hana – Eben, David: Z Noyonu do Prahy, kult sv. Eligia ve středověkých Čechách/ De Noyon a Prague. Praha: Skriptorium 2006, stran 315, cit. s. 157-215, ISBN 80-86197-78-6.

STEHLÍKOVÁ, Dana: Řezby ve slonovině, kosti a zimostrázu, s.151-178, Zlatnictví, emailérství a kovolitectví, s. 179-208;  Francouzské středověké pečeti, s. 209-214; 58 hesel katalogu (z toho 29 hesel zlatnictví a kovolitectví);  in: ČERNÝ, PAVOL et al. (ed.):  Du bon du coeur, Poklady  francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách. Olomouc: Muzeum umění Olomouc a Arcidiecézní muzeum 2006, 276 s., ISBN 80-85227-81-9.

Čechurová, Jana - STEHLÍKOVÁ, Dana - VANDROVCOVÁ Miroslava: Karel a Naděžda Kramářovi doma.   Úřad vlády ČR: Praha 2007; 142 s., ISBN 978- 80-87041-20-8.

STEHLÍKOVÁ, Dana, Vyznamenání, kořist či zbožný dar ? in: Albrecht z Valdštejna, Inter Arma silent musae ?,  editoři Eliška Fučíková a Ladislav Čepička; Academia Praha, 2007, s. 335-341, obrázků 11. ISBN 978-80200-1565-5

STEHLÍKOVÁ Dana: 16 hesel  katalogu;  in: Albrecht z Valdštejna, Inter Arma silent musae ?, editoři E. Fučíková a L. Čepička, Academia Praha, 2007, s. 416-417, č. kat. 1.43., s. 439-440, č. k. 3.12, s. 442-443, č. k. 3.18, s. 492-493, č. k. 12.16., s. 494, č. k. 13.14, s. 507-508, č. k. 13.5.1. až 13.5.3., č.k. 13.5.6, s. 520-521, č. k. 13.14.1, s. 521-522, č.k. 13.14.2 ab,  s. 523-526, č. k. 13.14.6. až  13.14.11.;  ISBN 978-80200-1565-5

STEHLÍKOVÁ, Dana, FILIPOVÁ Alena, OTAVSKÁ Vendulka: Fragmenty tkaniny a kůže z oltáře Vyšehradské baziliky. in: Královský Vyšehrad III,, sborník příspěvků z konference Přemyslovci a Vyšehrad, editor Bořivoj Nechvátal. Praha 2007, s. 167-187. ISBN 978-80-7195-161-2

STEHLÍKOVÁ, Dana, (editor): Malíř a restaurátor Jan Hála. Spoluautoři: Dimitrij Slonim, Jan  Olejník, Dagmar Hálová. Vydalo město Blatná ve spolupráci s Národním muzeem v Nakladatelství Lidové noviny Praha 2007, stran 34, ob. 40; ISBN  978-80-7106-922-5

STEHLÍKOVÁ, Dana: Monstrance z Rounku u Jihlavy, in: Sborník archeologických prací Muzea Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (v tisku), ISBN ?

STEHLÍKOVÁ, Dana (ed.) : STEHLÍKOVÁ, Dana – KUTHAN, Jiří – PIŤHA, Petr – ROYT, Jan – TŘEŠTÍK, Dušan – VELEK, Viktor: Svatý Václav, ochránce české země. Praha: Arcibiskupství Pražské - Národní galerie - Univerzita Karlova v Praze – Národní muzeum, 2008. 168 s., ISBN 978-80-7106-446-6.

STEHLÍKOVÁ, Dana: More valuable than originals? The Plaster Cast Collection in the National Museum of Prague (1818-2008): Its History and Predecessors. I n: Frederiksen, Rune – Marchand, Eckart (eds.); Plaster Casts: Making, Collecting And Displaying From Classical Antiquity To The Present. Oxford: Ioanna Classics Centre of Oxford University.  Berlin–New York: Walter De Gruyter, 2009, ISBN: 978-3110208563.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel