EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Dana Stehlíková, CSc.

Národní muzeum, Oddělení starších českých dějin, Nová budova Národního muzea
Vinohradská 1, 110 00, Praha 1

tel.: +420 224 497 191
e-mail: dana_stehlikova@nm.cz

sbírka prací z drahých kovů a drahokamů
Lapidárium (sbírka kamenných soch, architektonických fragmentů)


Výběrová bibliografie:

STEHLÍKOVÁ Dana : Pražské zlatnické dílny v 15. století, in: Archeologia historica 15, 1983, s. 267-286.

STEHLÍKOVÁ Dana  - Znovunalezené náhrobky z Anežského kláštera v Praze, in: Památky a příroda, 1983, č.9, s. 525-529.

STEHLÍKOVÁ Dana : Příspěvek k ikonografii románské dlaždicové podlahy z Dolních Chaber, in: Itálie, Čechy a  střední Evropa, sborník příspěvků z konference DU FFUK. Praha 1983, s. 97-108.

STEHLÍKOVÁ Dana: Litina v pražském domě 19. a začátku 20. století, in: Staletá Praha XIII, 1983, s. 43-58.

STEHLÍKOVÁ Dana :Zajištění a průzkum podzemních prostor kostela Panny Marie Sněžné před výstavbou metra, in: Staletá Praha  XIV, 1984, s. 111-120.

STEHLÍKOVÁ Dana Pražští zlatníci v letech 1400-1471, in:  Staletá Praha XIV, 1984, s. 171-188.

STEHLÍKOVÁ Dana – HANÁKOVÁ  Hana: Dvě krypty novoměstského kostela Nejsv. Trojice ve Spálené ulici, in: Pražský sborník historický XIV, 1984, s. 93-110

STEHLÍKOVÁ Dana - TRYML Michal: : Výzkum staroměstské osady Na louži - Erforschung der Ansiedlung Na louži, in: Staletá Praha 16, 1986, s. 85-98, il., plánky.

Benešovská, K lára -  Ječný, Hubert – STEHLÍKOVÁ, Dana . - Tryml, Michal: Nové prameny k dějinám klášterního kostela cisterciáků na Zbraslavi, in:Umění  34/5, 1986, s. 385-409, il., plánky; ISSN 0049-5123

BRYCH Vladimír - STEHLÍKOVÁ Dana – ŽEGKLITZ Jaromír: Pražské kachle doby gotické a renesanční : katalog výstavy uspořádané v letech 1989-1990 v Domě Pánů z Kunštátu,  Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha 1990, stran 179, čb. obr. 155; bez ISBN

ROYT Jan-STEHLÍKOVÁ Dana – VLNAS Vít: Sv. Jan Nepomucký v lidové úctě, katalog výstavy k 600.výročí smrti Jana Nepomuckého, Muzeum Šumavy v Sušici a Kašperských Horách 1990, stran43, il., bez ISBN

Dragoun, Zdeněk – STEHLÍKOVÁ, Dana: Archeologické a stavebně historické výzkumy v areálu prelatury zbraslavského kláštera v letech 1984 - 1989, Staletá Praha 22, 1992, s. 135-164; il., plánky

STEHLÍKOVÁ Dana: K českému zlatnictví doby husitské a pohusitské In: Umění ;  ISSN 0049-5123 - 40/4-5 (1992), s. 301-311, il.

STEHLÍKOVÁ Dana: Středověké umělecké řemeslo, in: Preiss Pavel- Hejdová Dagmar – Urešová Libuše (ed.): Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově (993-1993) : benediktinské opatství sv. Markéty v Praze-Břevnově ; [autoři statí a katalogu Milena Bartlová, Nina Bažantová, Zdeněk Dragoun, Dagmar Hejdová, Markéta Kabelková, Pavel Preiss, Petr Sommer, Dana STEHLÍKOVÁ, Libuše Urešová); komisař výstavy Dana STEHLÍKOVÁ; Praha 1993, stran 248, čb. il.,

STEHLÍKOVÁ Dana: Some enamels of the XIVth century from Czech collections, in: Annali di Scuola normale superiore in Pisa, Classe di  lettere e filosofia, Serie III, Volume XXIV, fasc.2-3, 1994, s. 643-660.

STEHLÍKOVÁ Dana (ed.) : Pokladnice Řádu křižovníků s červenou hvězdou : katalog stálé expozice v budově konventu v Praze 1, Křižovnická 1 / [úvod Jiřiště Jan Nep.z ; texty a redakce Dana STEHLÍKOVÁ]. - Praha : Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, 1994. - 24 s.  barev. il. (jazykové mutace čes., něm., angl., it.) ISBN 80-

STEHLÍKOVÁ Dana, Břevnovský kášter a okolí. Průvodce. Arciopatství benediktinů sv. Vojtěcha a Markéty v Břevnově. Praha 1994, stran 32, bar. Il. (jazykové mutace čes., něm., angl., fr.) bez ISBN

STEHLÍKOVÁ Dana: Tři nezvěstné zlatnické práce z Prahy, předběžná zpráva, In: Umění ; - ISSN 0049-5123 - 40/4-5 (1994), s. 319-323, il.

STEHLÍKOVÁ Dana: Zlatnictví, pečeti a pečetidla; Náhrobní plastika; in: Gotika v západních Čechách (1230-1530) "Times New Roman"'>/ editor Jiří Fajt [katalog výstavy, Národní galerie v Praze-klášter sv. Anežky České 25.10.1995-28.4.1996. - Praha : Národní galerie v Praze, 1995.  3 sv. ISBN 80-7035-088-1

STEHLÍKOVÁ Dana (ed.): Kabinety umění a kuriozit, pět století sběratelství uměleckého řemesla. Katalog výstavy, autoři STEHLÍKOVÁ Dana- Brožková, Helena –Honcoopová Helena –  Vondráček, Radim. Správa Pražského hradu, Uměleckoprůmyslové muzeum 1995, 120 stran, bar. il., ISBN 80-7101-031-6:

ROYT Jan - STEHLÍKOVÁ Dana – ŠTĚPÁNEK Petr, Poutě do Staré Boleslavi, katalog výstavy, Muzeum Brandýs nad Labem 1995, stran 23, il, ISBN 80-901587-2-2.

STEHLÍKOVÁ Dana (ed.): 800 let kláštera v  Oseku (1196-1996) : Katalog výstavy (Osek 25.5.-20.10.1996 ); Autoři: STEHLÍKOVÁ, Dana – Royt, Jan - Chleborádová, Bohumila  – Švejda, Antonín; 113 s. : il., mapy,  Unicornis Prag 1996; ISBN: 80-901587-3-0 (brož.)

STEHLÍKOVÁ Dana (ed.): 800 Jahre des Klosters in Osek (1196-1996) : Katalog der Ausstellung (Osek 25.5.-20.10.1996 ); Autoren: STEHLÍKOVÁ, Dana – Royt, Jan - Chleborádová, Bohumila  – Švejda, Antonín; Übersetzung Miroslava Pacíková] 113 s. : il., mapy, p; Unicornis Prag 1996; ISBN: 80-901587-4-9 (brož.)

STEHLÍKOVÁ Dana (ed.): Poklady litoměřické diecéze III., umělecké řemeslo 13.-19. století, katalog výstavy, autoři úvodních textů:  STEHLÍKOVÁ Dana – PrášilováLada – Macek Jaroslav, katalog STEHLÍKOVÁ Dana. Galerie výtvarného umění Litoměřice- Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, stran 159, il., Praha 1997 :ISBN 80-85090-30-9 .

STEHLÍKOVÁ  Dana, : in: Bartlová Milena (editor): Svatý Vojtěch : tisíc let svatovojtěšské tradice v Čechách, katalog výstavy Nárdní galerie v Praze, stran 159, 25 il. Praha 1997; ISBN 80-7035-134-9

STEHLÍKOVÁ Dana: Pokladnice kláštera v Teplé; in: Gotika v západních Čechách (1230-1530) "Times New Roman"'>/ editor Jiří Fajt [sborník příspěvků z vědecké konference k 75. Výročí prof. Jaromíra Homolky, Národní galerie v Praze v Praze, 1997. sv.4,  s. ISBN 80-7035-088-1

STEHLÍKOVÁ, Dana - Tryml, Michal: Bronzová legenda o svatém Vojtěchu; úvodní texty Hejbal, Dušan – Lášek, Jan. B. - Opasek, Anastáz.. Praha 1997.

COGAN, Miroslav - STEHLÍKOVÁ Dana: Bijoux de Boheme; catalougue d’exposition,  Europalia 1998, Bancassurance Holding SA, Bruxelles 1998; 110 stran, bar. Il., ISBN 90-74750-109

STEHLÍKOVÁ Dana: Žerď praporu spolku Rastislav v Blansku. Blansko 1998, 8 listů, bar. il, ISBN 80-238-4259-5

SRŠEŇ Lubomír - STEHLÍKOVÁ Dana: Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského; průvodce výstavou uspořádanou ve dnech 8. července až 31. října 1999 v Lobkovickém paláci na Pražském hradě .Národní muzeum Praha 1999, stran 111, il. ISBN 80-7036-071-2

STEHLÍKOVÁ Dana: Pokladnice Vyšehradské kapituly a klenoty vyšehradských prelátů, in: Královský Vyšehrad II. ed. Nechvátal Bořivoj, Kostelní Vydří 2001, s.; ISBN 80-7192-599-3

STEHLÍKOVÁ Dana: Wiener Tafelsilber : Mayerhofer & Klinkosch und J.C. Klinkosch aus der Sammlung des Nationalmuseums Prag. Text und Ausstellungskonzepzion DS; Österreichische Postsparkasse Wien. Wien 2002, stran  36, bar. il. ISBN

STEHLÍKOVÁ Dana: Carbunculus, Granatus, Zrnakocz, šestnáct století českého granátu, katalog výstavy ze sbírek oddělení starších českých dějin Národního muzea – Historického muzea, konané v Lobkovickém paláci na Pražském hradě od 5.9. do 30.11.2002; Národní muzeum Praha 2002, stran60, bar. Il. Bez ISBN

STEHLÍKOVÁ Dana: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Praha“ Libri 2003, 660 s. ISBN 80-85983-90-7.

STEHLÍKOVÁ, Dana (a cura di): Bohemia sancta, Tesori d´arte cristiana in Boemia. Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali della regione Sicilia, Caltanissetta-Siracusa-Praga 2004, introduzione STEHLÍKOVÁ, Dana - Bartlová, Milena – Royt, Jan, 204 s.. ISBN 80-7106-711-13.

STEHLÍKOVÁ, Dana: The Bohemian Garnet. The Mucha Museum (COPA)  in collaboration with the National Museum in Prague (1st edition), 36 stran, bar. Il. Prague 2004; ISBN 80- -7036-220-0; The Czech & Slovak Museum & Library in Cedar Rapids, Iowa, U.S.A (2nd corrected and completed edition), 36 p., Prague 2005, ISBN ne.

STEHLÍKOVÁ, Dana Prague the Crown of Bohemia (1347-1437), Cat. No.11: Reliquary of the Five Brother Martyrs, pp. 141-142, pl.; Cat. No.12: Reliquary Tablet, pp. 142-143, pl.:  Cat. No. 51: Reliquary and Tablecloth from the Last Supper, pp. 185-186, pl.; Cat. No: 60 a, b, c, d: Sculpture from the East Facade of the Old Town Bridge, pp. 195-197, pl.; Cat. No. 62: Reliquary of the Miter of Saint Eligius; pp. 197-198, pl., Cat. No. 63 a, b, c: Three gothic rings, pp. 198-199, pl.; Cat. No 69: Beaker in a Leather Case, pp. 204-205. in B. Drake-Boehm and J. Fajt (eds.), Prague the Crown of Bohemia (1347-1437), Metropolitan Museum of Art, New York; Yale University Press New Haven and London 2005, ISBN 1-58839-161-2; ISBN 1-58839-162-0; ISBN 1-300-11138-x (Yale) 384 pages, 420 ill.

STEHLÍKOVÁ, Dana, Klenotnice Vyšehradské kapituly. Královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě ve spolupráci s Národním muzeem v Nakladatelství Lidové noviny Praha 2006, stran 36, obrázků 36; ISBN  80-7106-846-2

STEHLÍKOVÁ, Dana, Man of Sorrows in ecclesiastcal Silver between 1350-1550,  and his Bohemian roots, in: Wokół Wita Stwosza. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie, 19-22 maja 2005 , (Kolloquiumsband) editoři Dobroslawa Horzela a Adam Organisty,  Studia i Materiały Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie”, Kraków 2006, s. 314-323, ISBN 83-89424-54-1.

STEHLÍKOVÁ, Dana: Nejstarší památky sv. Eligia v pokladu cechu pražských zlatníků - Les plus anciens monuments du St. Eloi au trésor de la corporation d´orfévres  de Prague. In: Pátková, Hana – STEHLÍKOVÁ, Dana – Hlaváčková, Hana – Eben, David: Z Noyonu do Prahy, kult sv. Eligia ve středověkých Čechách/ De Noyon a Prague. Praha: Skriptorium 2006, stran 315, cit. s. 157-215, ISBN 80-86197-78-6.

STEHLÍKOVÁ, Dana: Řezby ve slonovině, kosti a zimostrázu, s.151-178, Zlatnictví, emailérství a kovolitectví, s. 179-208;  Francouzské středověké pečeti, s. 209-214; 58 hesel katalogu (z toho 29 hesel zlatnictví a kovolitectví);  in: ČERNÝ, PAVOL et al. (ed.):  Du bon du coeur, Poklady  francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách. Olomouc: Muzeum umění Olomouc a Arcidiecézní muzeum 2006, 276 s., ISBN 80-85227-81-9.

Čechurová, Jana - STEHLÍKOVÁ, Dana - VANDROVCOVÁ Miroslava: Karel a Naděžda Kramářovi doma.   Úřad vlády ČR: Praha 2007; 142 s., ISBN 978- 80-87041-20-8.

STEHLÍKOVÁ, Dana, Vyznamenání, kořist či zbožný dar ? in: Albrecht z Valdštejna, Inter Arma silent musae ?,  editoři Eliška Fučíková a Ladislav Čepička; Academia Praha, 2007, s. 335-341, obrázků 11. ISBN 978-80200-1565-5

STEHLÍKOVÁ Dana: 16 hesel  katalogu;  in: Albrecht z Valdštejna, Inter Arma silent musae ?, editoři E. Fučíková a L. Čepička, Academia Praha, 2007, s. 416-417, č. kat. 1.43., s. 439-440, č. k. 3.12, s. 442-443, č. k. 3.18, s. 492-493, č. k. 12.16., s. 494, č. k. 13.14, s. 507-508, č. k. 13.5.1. až 13.5.3., č.k. 13.5.6, s. 520-521, č. k. 13.14.1, s. 521-522, č.k. 13.14.2 ab,  s. 523-526, č. k. 13.14.6. až  13.14.11.;  ISBN 978-80200-1565-5

STEHLÍKOVÁ, Dana, FILIPOVÁ Alena, OTAVSKÁ Vendulka: Fragmenty tkaniny a kůže z oltáře Vyšehradské baziliky. in: Královský Vyšehrad III,, sborník příspěvků z konference Přemyslovci a Vyšehrad, editor Bořivoj Nechvátal. Praha 2007, s. 167-187. ISBN 978-80-7195-161-2

STEHLÍKOVÁ, Dana, (editor): Malíř a restaurátor Jan Hála. Spoluautoři: Dimitrij Slonim, Jan  Olejník, Dagmar Hálová. Vydalo město Blatná ve spolupráci s Národním muzeem v Nakladatelství Lidové noviny Praha 2007, stran 34, ob. 40; ISBN  978-80-7106-922-5

STEHLÍKOVÁ, Dana: Monstrance z Rounku u Jihlavy, in: Sborník archeologických prací Muzea Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (v tisku), ISBN ?

STEHLÍKOVÁ, Dana (ed.) : STEHLÍKOVÁ, Dana – KUTHAN, Jiří – PIŤHA, Petr – ROYT, Jan – TŘEŠTÍK, Dušan – VELEK, Viktor: Svatý Václav, ochránce české země. Praha: Arcibiskupství Pražské - Národní galerie - Univerzita Karlova v Praze – Národní muzeum, 2008. 168 s., ISBN 978-80-7106-446-6.

STEHLÍKOVÁ, Dana: More valuable than originals? The Plaster Cast Collection in the National Museum of Prague (1818-2008): Its History and Predecessors. I n: Frederiksen, Rune – Marchand, Eckart (eds.); Plaster Casts: Making, Collecting And Displaying From Classical Antiquity To The Present. Oxford: Ioanna Classics Centre of Oxford University.  Berlin–New York: Walter De Gruyter, 2009, ISBN: 978-3110208563.

 

STEHLÍKOVÁ, Dana: Éra cylindrů a diamantů, k životnímu stylu manželů Kramářových, in: Karel Kramář (1860-1937), život a dílo, supplementum; ed. Jan Bílek a Luboš Velek. MÚ a HÚ AV ČR. Praha 2009, s. 616-631.
 
STEHLÍKOVÁ, Dana: Nejstarší české kaple Božího hrobu a poutě; In: Sborník příspěvků z vědecké konference Poutě na Šumavě, konané v květnu 2010, vydal AgAkcent pro město Hartmanice, Informační centrum Kdyně 2010, s. 17-25, 86.
 
STEHLÍKOVÁ, Dana (editor): Královský sňatek 1310 a expanze Lucemburků ve 14.–15.století, Sochařské a kamenické práce za vlády posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků na českém trůně/ Mariage royal 1310, Expansion de la Maison de Luxembourg aux XIVe et XVe siècles ; autoři textů prof. Dr. Paul Morgue, Vanna Colling-Kerg, Dana Stehlíková, průvodce výstavou s katalogem vystavených děl; česko-francouzsky.Vydalo Národní muzeum ve spolupráci s Amitié Italo-luxemburgoieses, Praha 2010, ISBN 978-80-7422-077-7
 
STEHLÍKOVÁ, Dana: Klenoty tří mudrců, In: Ivana Kyzourová, Milena Nečásková, D.Stehlíková, Geertgen tot Sint Jans, triptych s Klaněním tří králů ze sbírek Pražského hradu. SPH Praha 2010, s. 15.
 
STEHLÍKOVÁ, Dana, Nenáviděná a zapomenutá: česká královna Beatrix Bourbonská, in: Dějiny a současnost XXXII, 12/2010, s. 17-20; ISSN 0418-5129
 
STEHLÍKOVÁ, Dana, Zlatnictví v Čechách 1270 – 1324; kap. VI/1, s. 450-478; Jan Volek a Ornamenta Ecclesiae, kap. IV/4, s. 510-515; katalogová hesla; in: Královský sňatek 1310 Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský, K. Benešovská (ed.), katalog výstavy v domě U zvonu, MhMP Praha 2010, s. 450-478, 510-515.
 
STEHLÍKOVÁ, Dana, Hodinářství, katalogová hesla in: Rožmberkové;. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami; Jaroslav Pánek (ed.); NPÚ České Budějovice 2011, s. 234-239.
 
STEHLÍKOVÁ, Dana, katalogová hesla In: Svatá Anežka Česká, princezna a řeholnice, Vladimír Kelnar (ed.). Arcibiskupství pražské a NG Praha 2011;
 
STEHLÍKOVÁ, Dana, Stříbrný oltář a jeho příslušenství v kontextu evropského stříbrnictví /Der silberne Altar und sein Zubehör im Kontext der europäischen Silberschmiedekunst/, in: Marek Číhalík a Pavel Suchánek (ed.): Stříbrný oltář v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně: sborník příspěvků přednesených na konferenci konané v kapitulní síni Augustiniánského kláštera na Starém Brně 21. října 2010; Der Silberne Altar in der Basilika Mariä Himmelfahrt in Altbrünn: Sammelschrift der Beiträge, die auf der Konferenz im Kapitelsaal des Augustinerklosters in Altbrünn am 21. Oktober 2010 vorgetragen wurden. NPÚ Brno 2011, s. 141-177.
 
STEHLÍKOVÁ, Dana, katalogová hesla in: Svatovítský poklad, Ivana Kyzourová (ed.) a kolektiv. Správa Pražského hradu, Praha 2012.
 
STEHLÍKOVÁ, Dana, K původu Michelské madony a jejího dárce,; in: Helena Dáňová, Klára Mezihoráková, Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam: kniha k poctě Ivo Hlobila. Praha, 2012. s. 305 – 314.
 
STEHLÍKOVÁ, Dana: Dary tří vyšehradských kněží Národnímu muzeu, In: Královský Vyšehrad. IV : sborník příspěvků ze semináře 940 let královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (ed. Bořivoj Nechvátal). Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla, Praha 2012, s. 355-373.
 
STEHLÍKOVÁ, Dana, Poklady ze Slezské Středy a ze St. Mariensternu v reprezentaci Lucemburků, s. 455 – 457 in: Lenka Bobková, František Šmahel (eds): Lucemburkové: česká koruna uprostřed Evropy. NLN Praha, 2012, s. 455–457.
 
STEHLÍKOVÁ, Dana, Klenoty a odznaky střelců 14. – 17. století. In: Vladimír Brych (ed.): Arma diaboli – O kuši a střelcích, Národní muzeum Praha, 2012, s.87-99.
 
STEHLÍKOVÁ, Dana: Miniatury pomníků, s. 127 – 137; 4 katalogová hesla, 2 biogramy;
in: Kuthanová, Kateřina – SVATOŠOVÁ, Hana (eds.) s autorským kolektivem (Adam Hnojil, Zdeněk Hojda, Martin Krummholz, Kateřina Kuthanová, Jiří Pokorný, Dana Stehlíková, Hana Svatošová, Petr Šámal, Vít Vlnas): Metamorfózy politiky, Pražské pomníky 19.století; vydal Archiv hl.m.Prahy; Scríptorium, 2013. ISBN 978-80-86852-52-2
 
STEHLÍKOVÁ, Dana: Jirušovy památky historické a umělecké, in: BĚLIČOVÁ, Milena (ed.): Sborník Národního muzea, řada A-Historie, roč. 67, 2013, č. 3-4; s. 29–34.
 
STEHLÍKOVÁ, Dana Na okraj výstavy Arma diaboli /O kuších a střelcích, in: Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd společenských, roč. XVIII, 2013, s.3-10.
 
STEHLÍKOVÁ, Dana: Poklad na sedm zámků, Korunovační klenoty, Korunovace Karla IV., in: Živá historie, č. 7-8, Brno 2013, s. 20-28.
 
STEHLÍKOVÁ, Dana:, Svatovojtěšské památky (úvod a hesla s. 48-54, hesla I/25-31), dále 38 hesel: I/6, I/12, I/16A, 16B, 16C, 16D,, 16E, I/17, I/18; I/32, III/7, III/9, III/44, III/45, IV/2, VI/5, VI/7, VI/10, VI/15, VI/16, VI/29, VI/47, VI/48, VI/54, VI/72, VI/73, VI/75, VI/77 až VI/87; in: Otevři zahradu rajskou, Benediktini v srdci Evropy 800-1300, katalog výstavy, eds. Dušan Foltýn, Jan Klípa, Pavlína Mašková, Petr Sommer, Vít Vlnas. Národní galerie v Praze 2014; ISBN 978-80-7035-550-3 (česky)
 
STEHLÍKOVÁ, Dana: St.Adalbert´s monuments (úvodní text a hesla s. 48-54, hesla I/25-31), dále 38 hesel: I/6, I/12, I/16A, 16B, 16C, 16D,, 16E, I/17, I/18; I/32, III/7, III/9, III/44, III/45, IV/2, VI/5, VI/7, VI/10, VI/15, VI/16, VI/29, VI/47, VI/48, VI/54, VI/72, VI/73, VI/75, VI/77 až VI/87; in: Open the Gates of Paradise, The Benedictines in the Heart of Europe, book with catalogue to the exhibition, eds. Dušan Foltýn, Jan Klípa, Pavlína Mašková, Petr Sommer, Vít Vlnas. The National Gallery in Prague 2015; ISBN 978-80-7035-592-3.
 
 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel